Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński

 

Stopnie naukowe:

 • Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, mgr, 1971, Włamania nieletnich w Warszawie.
 • Instytut Nauk Prawnych PAN, doktor nauk prawnych, 1978, Rodziny więźniów długoterminowych. Społeczne koszty kary pozbawienia wolności.
 • Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, doktor hab. n. prawnych, 1990, Sądownictwo PRL. Między dyspozycyjnością a niezawisłością.
 • Wydział Prawa Uniwersytet Warszawski, profesor n. prawnych, 2000, Postanowienie prezydenta RP z 28.04.2000 r.
 • Uniwersytet w Osnabrück, Wydział Prawa, tytuł doctoris honoria causa, 16 czerwca 2016 r. 

 

Praca:

 • Profesor, Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej,
 • Kierownik Ośrodka Badań Praw Człowieka,
 • Sędzia, Trybunał Konstytucyjny od 18 grudnia 2007
 • Prezes Trybunału Konstytucyjnego od 10 grudnia 2010

  

Dotychczasowe miejsca pracy zawodowej:

 •  Prokuratura: 1.09.1971 – 30.10.1972 - Aplikacja w Prokuraturze Powiatowej w Garwolinie,
 •  Polska Akademia Nauk: 1.11.1972 – 31.10.1975 -  Studia doktoranckie w zakresie kryminologii w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
 •  Uniwersytet Warszawski:
 • 1.11.1975 – 30.09.1978 - Asystent, Zakład Nauk Penitencjarnych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji,
 • 1.10.1978 – 1992 - Adiunkt, Zakład Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,
 • 1992 -             Profesor, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji.

 

Funkcje w Uniwersytecie Warszawskim:

 • 1976           – Pełnomocnik dyrektora IPSiR UW ds. studenckich,
 • 1978 - 1986 – Opiekun naukowy Studenckiego Międzyuczelnianego Naukowego Ruchu Penitencjarnego,
 • 1984 - 1990 – Członek Komisji ds. Osób Pozbawionych Wolności (od 16.01.1985 r. – Komisji Społeczno-Prawnej) Senatu UW,
 • 1996 - 2002 – Pełnomocnik dyrektora IPSiR UW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej,
 • 1999 - 2007 - Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW,
 • 1.09.2002 - 31.08.2005 - Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW.

 

Inne stałe miejsca pracy:

 •   Helsińska Fundacja Praw Człowieka:

1990 – 2001: Skarbnik Zarządu

2001 – 2007:  Sekretarz Zarządu

 • Centralny Zarząd Zakładów Karnych:

1990 – 1991: Doradca dyrektora generalnego

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów:

 1997 – 2001: Doradca ministra-koordynatora ds. służb specjalnych

 •  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu:

2001 – 2005: Doradca prezesa Instytutu

 

Stypendia naukowe:

 • 1978 –                 Université de Montréal, International Center of Comparative Criminology, (6 tygodni)
 • 1987-1988            United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, Rzym (20 miesięcy)

 

Współpraca z naukowymi placówkami zagranicznymi:

 • 1988-1993            Max-Planck-Institut für ausländische und internationales Strafrecht, Freiburg Br., (w ramach tematu: „reformowanie więziennictwa”).
 • 1992-1993            Chicago University Law School Center for the Study of Constitutionalism in Eastern Europe (ramach programu: „Tworzenie konstytucji w Polsce”).
 • 1992-1997            Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschite, Frankfurt n/Menem, (w ramach tematu „Prawo i sądownictwo w latach 1945-1956”).
 • 1996-1997            Planck-Institut für ausländische öffentliches Recht und Völkerrecht, Heidelberg, (w ramach tematu „Prawo do rzetelnego procesu sądowego”).
 • 1995-2001            Constitutional and Legal Policy Institute, Budapeszt, (w ramach tematów „Reformowanie policji” oraz „Służby specjalne w demokracji konstytucyjnej”).

 

Pola badań naukowych:

 • Sądownictwo i jego historia w Polsce Ludowej;
 • podstawowe prawa i wolności człowieka;
 • korupcja;
 • zbrodnie państwa;
 • kara śmierci;
 • kara dożywotniego pozbawienia wolności;
 • sprawcy zabójstw;
 • prawo policyjne;
 • postępowanie wobec nieletnich;
 • polityka kryminalna porównawcza.

 

Pełny życiorys do pobrania - kliknij tu

Publikacje (w celu uzyskania szczegółów - kliknij na wybrany link):

 

Konferencje (w celu uzyskania szczegółów - kliknij na link poniżej):