dr Barbara Błońska

 

Doktor nauk prawnych, kryminolożka, radczyni prawna. Adiunktka w Katedrze Kryminologii i Polityki Karnej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.

 

Zainteresowania naukowe:

kryminologia: sytuacja kobiet jako ofiar przestępstw, green criminology, wiktymologia zwierząt, działanie systemu wymiaru sprawiedliwości, prawa człowieka, w tym zwłaszcza prawo do prywatności i wolność słowa, prawa i wolności konstytucyjne, bioetyka.

 

Edukacja:

 • 2010 r. - doktor nauk prawnych. Temat pracy: „Zjawisko prostytucji w Polsce w świetle badań kryminologicznych””. Promotorka: prof. Eleonora Zielińska (WPiA UW)
 • 1999 r. - absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
 • 1999 r. - egzamin sędziowski
 • 1997 r.  - Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji: magister nauk prawnych. Praca magisterska “Prawa autorskie więźniów”. Promotorka: dr Monika Płatek
 • 1996 r. - absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego UW

 

Najważniejsze publikacje:

 • B. Błońska, „Zagadnienie przedmiotu ochrony prawnokarnej w przypadku przestępstw eksploatacji prostytucji”, Studia.Iuridica 2006, nr 46,
 • B. Błońska, M. Chmielewska, „Ograniczenie władzy rodzicielskiej a dobro dziecka”, Biuletyn RPO – Mat. nr 67, Zeszyty Naukowe RPO,
 • B. Błońska, G. Rząsa, Glosa do uchwały składu 7 sędziów SN z 23.03.2007 r. III SPZP 3/05. [Dot. skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu cywilnym]. Przegląd Sądowy z 2008 r., nr 9,
 • B. Błońska, „Wyniki badań terenowych nad zjawiskiem prostytucji w Polsce” Archiwum Kryminologii , Tom XXXIII, rok 2011, s. 57 – 161,
 • B. Błońska,„Specustawy jako źródła szczególnych regulacji administracyjnoprawnych”, publikacja w utworze zbiorowym: „Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich” pod red. T. Górzyńskiej i M. Błachuckiego, wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny, s. 97 – 117,
 • Współautorstwo komentarza do ustawy z dna 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie (komentarz w wersji elektronicznej wydany przez LexisNexis w 2012 r. i 2013 r., przygotowanie do druku książki w 2015 r.).

 

Zajęcia dydaktyczne:

 • Podstawy kryminologii
 • Kryminologia: zagadnienia podstawowe
 • Granice praw i wolności człowieka
 • Przemoc domowa – przestępstwo i zjawisko społeczne