Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Prace publicystyczne:

 • O pomoc tym, którym pomagać najtrudniej. W sprawie Patronatu, Tygodnik Solidarność 1981, 5.vi nr 10 s. 10.
 • Czym skorupka za młodu..., Tygodnik Solidarność 1981, 24.vii nr 17, s. 13.
 • W imieniu prawa aresztuję..., Tygodnik Solidarność 1981, 6.xi nr 32 s. 11.
 • W promieniach więziennego słońca (podpisane pseudonimem). Praworządność 1986 nr 12-13 s. 62-70.
 • Niezawisłość sądownictwa wedle norm ONZ. Tygodnik Powszechny 1987, 16.vii nr 33 s. 4.
 • Pokorny sługa państwa. Res Publica 1988 nr 8 s. 24-30.
 • Spojrzenie w przyszłość. Rozmowa z dr... Rozmawiał Józef Klimek. Gazeta Prawnicza 1989, 16.vii nr 14 s. 11, 13.
 • Słabsze zęby krat. Tygodnik Solidarność 1989 nr 11.
 • Prawa osoby ludzkiej w społeczeństwie obywatelskim. Kronika Rzymska 1990 nr 4 s. 21-22.
 • Sąd niezawisły, Res Publica 1990 nr 11 s. 47-51.
 • Obowiązki obywatela. Granice wolności. Polis 1992 nr 1 s. 7-10.
 • Aż do obowiązku bycia nieposłusznym. Polis 1992 nr 2 s. 6-12.
 • Dlaczego „Karta Praw i Wolności”. Polis 1992 nr 2 s. I-IV.
 • Kubuś za murem [dot. praw więźniów]. Rozmawiał Wojciech Tochman. Wywiad. Gazeta Wyborcza 1992, 11 IX nr 214 s. 13.
 • Europejczycy świadomie rezygnują z suwerenności. Rozmawiała Luiza Kowalska. Wywiad. Życie Warszawy 1992, 2 X s. 2.
 • Czy dawać głos?. Polis 1993 nr 2(3) s. 19-21.
 • Metody zmniejszania liczby osób pozbawionych wolności w Polsce. Głos w dyskusji, Biuletyn RPO. Materiały 1994 z. 22 s. 63-64.
 • Swojski bakszysz. Rozmawiał Błażej Torański. Wywiad. Miliarder 1994 nr 22 s. 11-12.
 • Dirty Money, Deep Pockets. Rozmawiał Błażej Torański. Wywiad. The Warsaw Voice 1994, July 10 s. 4.
 • Zła recepta na lustrację. Gruba kreska ma swoje zalety, ale jak wszystko w życiu publicznym także swoje wady. Rozmowa z profesorem ... Rozmawiała Ewa Kaszuba. Wywiad. Rzeczpospolita 1994, 27-28 VIII nr 16 s. 3.
 • Łaska późnego urodzenia. Z prof... Rozmawiał Radosław Junuszewski. Wywiad. Prawo i Życie 1995, 29 IV s. 6.
 • Niezawisłość sędziów – osnową państwa prawa, Polis 1996 z. 3-4 s. 22-24.
 • Nie twórzmy obozów przestępczości. Rozmowa z prof. ... Rozmawiała Anna Marszałek. Wywiad. Rzeczpospolita 1996, 22 III s. 5.
 • Konfesjonał dusz specjalnych. Rozmowa z... Rozmawiała Joanna Mirecka. [dot. rozliczenia SB]. Wywiad. Wieczór Wrocławia 1996, 31 X s. 12.
 • Na nich teczek nie ma. Rozmowa z prof... Rozmawiali Agnieszka Kubik i Jerzy Jachowicz) [SLD, lustracji]. Wywiad. Gazeta Wyborcza 1996, 29 XII nr 278 s. 3.
 • To co najbardziej ludzkie... Rozmawiał Marek Tomaszewski [dot. praw człowieka]. Wywiad. Nowy Dziennik. Polish Daily News 1997, 24 I nr 6854 s. 3, 17.
 • Wybory 1993 – Wybory 1997. Rozmawiała Iwona Stefańczyk. Wywiad. Polis 1997 nr 4-5 (22-23) s. 23-27.
 • Konstytucja deklaratywna czy jurydyczna? Zeszyty Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk 1997 nr 23-24 s. 5-17.
 • Od lustracji w Polsce nie uciekniemy, Życie 1997 nr 54 s. 8 [także w: Spór o Polskę 1989-1999. Wybór tekstów prasowych. Paweł Śpiewak (wstęp, wybór i układ). Warszawa 2000 PWN: s. 196-198; także po niemiecku: Der Lustration in Polen entkommen wir nicht. Transodra 1997 nr 16 s. 64-69.
 • Łapanka „Małolat”. Rozmawiał Wojciech Staszewski. Wywiad. Gazeta Wyborcza 1997, 4.XI nr 257 s. 4.
 • Kocioł trybunalski. Wprost 1997 nr 36 s. 23-24.
 • Agent nr 1. Czy płk. Kukliński zdradził Polskę. Wprost 1997 nr 41 s. 38-39 [także w: Pułkownik Kukliński. Wywiady, opinie, dokumenty. Józef Szaniawski (wybór, oprac., wstęp). Warszawa 1998 Wyd. ALFA: s. 215-219; Pułkownik Kukliński. Wywiady, opinie, dokumenty. Lublin 1998 „Test”: s. 161-164.
 • Życie intymne według fiskusa. Rozmawiał Radosław Junuszewski. Wywiad. Prawo i Gospodarka 1997, 11 XII 1997 nr 49, s. 1, 4.
 • Dostup k informacjii – usłowie nacjonalnoj bezapasnosci. [w:] Kontrol’ grażdanskogo obszczestwa za informacjonoj otkritostju włastii: teoria i praktika. Moskwa 1998 Komisja po swobodzie dostupa k informacii: s. 115-118.
 • Od Falangi do cenzury [współautor Andrzej Goszczyński]. Polityka 1998 nr 5 s. 31.
 • Les prisons polonaises: parfois vétustes mais en progrès. Le Courier de Varsovie 1998, 29 mai 1998 No 64 s. 4 (wywiad).
 • Dobry Kodeks [nowe kodyfikacje karne]. Rozmowa z... Rozmawiał Rafał Pyzio. Wywiad. Najwyższy Czas! 1998, 19 IX nr 38, s. 5-7.
 • Pokrzywdzony człowiek ponad wszystko [ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej]. Rozmawiał Rafał Pyzio. Wywiad. Najwyższy Czas! 1998, 3 X nr 40, s. 10-11.
 • Mówiłem: nie pchać się w ten proces [dot. procesu oskarżonych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów]. Wywiad. Kurier Polski 1998, 22-25 X, s. 3.
 • Radzieckie menu [prawa człowieka w Białorusi]. Rozmawiał Tomasz Danilecki. Wywiad. Gazeta w Białymstoku 1998, 12-13 XII nr 291 s. 4.
 • Sprawiedliwość dla każdego [wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka]. Wywiad. Życie Warszawy 1998, 19 XI nr 271 s. 2.
 • Wielkie przestępstwa przeciw ludzkości – zawsze bezkarne? [w:] Przywrócić zdeptane prawo... X Konferencja Majowa Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Wrocław 1999 Wyd. Fundacji „Krzyżowa”: s. 9-26 [także po niemiecku: Grosse Verbrechen gegen die Menschheit – immer Straffrei? [w:] Das zertretene Recht wiederaufrichten... 10. Maikonferenz der Stiftung Kreisau fuer Europäische Verständindung. Wrocław 1999 Wyd. Fundacji „Krzyżowa”: s. 8-27.
 • Dyskusja o telewizji. Jaka jest oferta polskiej telewizji publicznej? Przegląd Katolicki, 1999 nr 32 s. 24.
 • Programowanie śmierci. Eutanazja – granice przyzwolenia, współczucia, konieczności. Wywiad. Gazeta Olsztyńska 2001, 27.II nr 40, s. 14-15.
 • Inny standard ochrony [skazanie na karę grzywny dziennikarza za artykuł o policjancie]. Wywiad. Głos Wybrzeża 2001, 26.IV nr 82 s. 2.
 • Dożywocie dla Slobo? Wywiad. Gazeta Pomorska 2001, 4.VII nr 154 s. 2.
 • Dostęp bez dostępu. Nowa ustawa nie umożliwia obywatelom uzyskiwania urzędowych informacji. [Wspólnie z Andrzejem Goszczyńskim]. Rzeczpospolita 2001 nr 185 z 9.VIII, s. 7.
 • Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w RP Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka. [W:] Projekt ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych w RP. Konferencja Klubu Parlamentarnego Unii Wolności. Sejm RP, 21 listopada 2000 r. Warszawa marzec 2001 nakł. KPUW, s. 15-23.
 • Zakaz to wygodnictwo [zakaz demonstracji w Poznaniu]. Wywiad. Gazeta Wyborcza 2002 16.I, nr 13 s. 13.
 • Kryminaliści także mają swoją godność. Wywiad. Życie 2002, 7.iii, nr 56 s. 23.
 • Jedwabne - ciszej nad tą zbrodnią. Z prof. ... rozmawiał Piotr Lipiński. Wywiad. Gazeta Wyborcza 2002, 21-22.vii nr 168 s. 20.
 • Psy opinii publicznej. Rozmowa o dziennikarskim prawie do krytyki sądu. Wywiad. Gazeta Wyborcza Wrocław 2002, 26.x nr 252, s. 5.
 • Przestępcy też są ludźmi. Z prof. ... rozmawiał Jerzy Pawlas. Odra 2003 styczeń nr 1 s. 10-14.
 • Nie akceptuję tej kary, ale jej bronię. O istocie kary dożywocia. Tygodnik Powszechny 2003, 29.vi nr 26, s. 5.
 • Antylobbing totalny [projekt ustawy lobbingowej]. Wywiad. Komentarze 2003, sierpień nr 6 s. 7-12; [także w: Gazeta Wyborcza 2003, 26.viii, nr 198, s. 12-13.
 • W obronie praw człowieka. Wywiad. Życie Kętrzyna. Tygodnik Powiatowy 2003, 14.ix nr 37, s. 3.
 • Siła układu. Nierówność wobec prawa w Polsce [sądownictwo i sędziowie]. Wywiad. Tygodnik Powszechny 2003, 14.ix nr 37, s. 1, 4.
 • Sędziowie się kompromitują. Wywiad. Tygodnik Sztafeta. Ukazuje się w powiatach stalowolskim, niżańskim, leżajskim, tarnobrzeskim. 2003, 23.x nr 43, s. 3.
 • Szufladkowanie lobbystów. Wywiad. Życie Warszawy 2003, 11.xii nr 288, s. 11.
 • Jedwabne—Let Us be Silent in the Face of This Crime: Piotr Lipiński Talks with Professor Andrzej Rzepliński. [W:] The Neighbors Respond. The Controversy over the Jedwabne Massacre in Poland. Antony Polonsky, Joanna B. Michlic (eds.). Princeton 2004 Princeton Univ. Press: s. 137-144.
 • Żeby się sędziom chciało chcieć. Gazeta Wyborcza 2004, 2.ii nr 31, s. 9.
 • Nie ma obywateli, są tylko poddani. Korea Północna i prawa człowieka. Wywiad. Tygodnik Powszechny 2004, 14.iii nr 11, s. 6.
 • Potrzeba narodowej debaty ... [wymiar sprawiedliwości]. Rozmowa Magdy Braczkowskiej z prof. Andrzejem Rzeplińskim z Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.Prawo Europejskie 2004 nr 2 s. 5-12.
 • Komórki macierzyste – życie za życie? Wykorzystanie zarodkowych komórek macierzystych – aspekty medyczne i etyczne. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, 15 grudnia 2003. http://www.kbn.gov.pl/komorki_macierzyste/20040217.html, 4 s.
 • Ład etyczny w mediach. Forum Dziennikarskie. Pismo Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 2004 nr 3 s. 3-5.
 • Liberalny nie oznacza łagodny. Forum Penitencjarne. 2004 nr 7 s. 10-11.
 • Wprowadzenie do Konferencji nt. „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu. Konferencje i seminaria 2(56)04. Warszawa 2004 s. 31-35.
 • Ostrzał twierdzy IPN. Gazeta Wyborcza. Świąteczna 2004.4.xii nr 284 s. 18-19.
 • Gdy dziennikarz świadomie popełnia przestępstwo. Helsińska Fundacja o prowokacji dziennikarskiej [wspólnie z Adamem Bodnarem]. Rzeczpospolita 2004, 24-26.xii nr 301, s. C2.
 • Lustracyjne tsunami. Gazeta Wyborcza 2005, 7.ii nr 31 s. 21.
 • Pierwszy na liście prymusów. Rozmowa Justyny Dźbik z prof. Andrzejem Rzeplińskim o ciechanowskim dzieciństwie i „Krasiniaku”. Tygodnik Ciechanowski 2005, 21.vi. nr 25, s. 5.
 • Ile SB w Policji? Rozmowa Pawła Biedziaka z prof. Andrzejem Rzeplińskim z Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Policja 997 2005, czerwiec, nr 3 s. 14-15.
 • Czy asesor powinien orzekać w głośnej sprawie Andrzeja S. Zwierciadło polskiego wymiaru sprawiedliwości. [Wspólnie z Adamem Bodnarem]. Rzeczpospolita 2005, 14.vii. nr 163, s. C5.
 • Asesor jeszcze nie jest sędzią. Replika. [Wspólnie z Adamem Bodnarem]. Rzeczpospolita 2005, 29.vii. nr 176, s. C4.
 • Terroryzm a rządy prawa i prawa człowieka. Rozmowa Magdy Braczkowskiej z prof. Andrzejem Rzeplińskim z Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Prawo Europejskie 2005 nr 8 s. 3-7.
 • Lustracja nie jest karą. Rozmowa Włodzimierza Knapa z prof. Andrzejem Rzeplińskim, doradcą prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziennik Polski 2005 9.xii s. 4.
 • Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie. Uwagi podsumowujące. [W:] Konferencja zamykająca program „Handel ludźmi – zapobieganie i ściganie”. Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu „Konferencje i seminaria” 2005 nr 4(60)05, s. 15-19.
 • Handel narządami ludzkimi. Głos w dyskusji. [W:] Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka. Zbigniew Lasocik, Marcin Wiśniewski (red.). Warszawa 2007 nakł. Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi IPSiR UW: s. 88-91, 94-95.
 • Każdy rząd wymaga patrzenia mu na ręce. O działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jej roli jako organizacji pozarządowej i programie spraw precedensowych rozmawia Danuta Frey z prof. Andrzejem Rzeplińskim, szefem programów prawnych fundacji, sekretarzem jej zarządu. Rzeczpospolita 2007, 22.x, nr 247, s. C6.
 • Dwóch zawodowych katów. Jest szansa, że ONZ ogłosi rok 2008 rokiem bez kary śmierci. To może być początek. Rozmowa Mikołaja Lizuta z prof. Andrzejem Rzeplińskim. Gazeta Wyborcza. Duży Format 2007, 12.xi. nr 264 s. 12-15.
 • Sędzia konstytucyjny nie może pisać konstytucji, on podlega konstytucji. Z profesorem Andrzejem Rzeplińskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego – rozmawia Andrzej Kaluszkiewicz. Czas Ciechanowa 2009, 19.iii., 29.iii., 2.iv., nr 12, s. 8, nr 13, s. 8, nr 14 s. 8.
 • Trybunał chce reformy, Z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim rozmawia Marek Domagalski, Rzeczpospolita 2011, 13.i., nr 10, s. C2.
 • Trybunał musi mieć demokratyczną legitymację. Z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim rozmawia Marek Domagalski, Rzeczpospolita 2011, 17.i., nr 12, s. C4.
 • Nie jesteśmy z kamienia. Z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim rozmawia Robert Mazurek, Rzeczpospolita. Plus-Minus, 2011, 22.i., nr 17, s. 10-11.
 • Szybsze rozstrzyganie spraw nigdy nie może nastąpić kosztem jakości orzekania. Z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim rozmawia Katarzyna Caban, Radca Prawny. Dziennik. 2011, 9.i., www.e-kirp.pl.
 • Gajowy konstytucji. Z prof. Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Walerian Dziczkiewicz. Tygodnik Ciechanowski, 2011, 15.ii., nr 7, s. 16.
 • Trybunał nie działa w budżetowej próżni. Z prof. Andrzejem Rzeplińskim rozmawia Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska, Dziennik Gazeta Prawna, 2011, 23.ii., s. 12.
 • Nie prokościelny. Prokonstytucyjny. Można dzielić społeczeństwo według dowolnych kryteriów, ale żadna z grup nie powinna oczekiwać, że jej poglądy podzieli większość sędziów Trybunału. Rozmowa z prof. Andrzejem Rzeplińskim prezesem Trybunału Konstytucyjnego od grudnia zeszłego roku. Rozmawiała Ewa Siedlecka. Gazeta Wyborcza 2011, 1.iii., nr 49, s. 15-16.
 • Jako sędzia czułbym satysfakcję z wyroku sądu w Strasburgu. Z prof. Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Alicja Lehmann. Polska. Głos Wielkopolski, 2011, 8.vii., s. 16.
 • Pozycja Polski zależy w dużej mierze od prawników. Z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim rozmawia Grzegorz Szacoń In Gremio. Dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych, grudzień 2011, s. 6-10.
 • Państwo prawa trzeba ustawicznie pielęgnować [W:] Grzegorz Miecugow, Inny punkt widzenia. Warszawa 2013 Oficyna Wydawnicza Przybylik&, s. 167-178.
 • Trybunał Konstytucyjny nie jest w wieży z kości słoniowej. Z prof. dr Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Piotr Rachtan. Nowe Życie Gospodarcze. 2013, nr 7/8 (536/537), s. 5-7.
 • Im więcej władzy i pieniędzy w samorządach, tym lepiej dla Polski. Z prof. dr Andrzejem Rzeplińskim, prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Krystyna Sieniawska. Casus 2013 nr 4 (70), s. 3-9.