dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Kolegium Redakcyjnego "Palestry". Adwokat w warszawskiej Izbie Adwokackiej. 

Zainteresowania naukowe: postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne.