Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Komentarze, wypowiedzi i zapisy prasowych dyskusji:

 • Wprowadzenie trzeciej władzy. Dyskusja redakcyjna z udziałem Leszka Garlickiego, Jerzego Ciemniewskiego i Andrzeja Rzeplińskiego. Gazeta Prawnicza 1989, 1 V nr 9 s. 1, 6-7.
 • Zginęło siedmiu ludzi [bunty w więzieniach]. Gazeta Wyborcza 1989, 16 XII, nr 159 s. 4 [oświadczenie Komitetu Helsińskiego].
 • Komitet Helsiński do Prokuratora Generalnego RP [obrona przed atakami chorych na AIDS oraz antysemityzmu]. Gazeta Wyborcza 1990, 27 XII, nr 299 s. 11 [oświadczenie Komitetu Helsińskiego].
 • Panie premierze, policja bije! Gazeta Wyborcza 1991, 25 III, nr 71 s. 1 [oświadczenie Komitetu Helsińskiego].
 • Czy PRL była państwem totalitarnym? W dyskusji redakcyjnej udział wzięli: Krystyna Kersten, Andrzej Rzepliński, Jerzy Holzer, Andrzej Paczkowski, Zenobiusz Kozik, Jan Kofman, Jerzy Eisler, Wiesław Władyka, Tomasz Szarota, Jarosław Bratkiewicz, Maria Turlejska, Marcin Kula. Mówią Wieki 1992 nr 2 s. 1-7.
 • Policjanta portret etyczny [Rada Europy]. Gazeta Wyborcza 1992, 17 XI nr 214 s. 4 (wypowiedź).
 • Prowokowanie podejrzanych. Express Wieczorny 1993, 23 II nr 46, s. 4 (wypowiedź).
 • Handlowanie prawami [rezolucja Komisji Praw Człowieka ONZ w sprawie Chin]. Gazeta Wyborcza 1994, 10 III nr 58 s. 1 (wypowiedź).
 • [Zmiany w Konstytucji]. Gazeta Wyborcza 1994, 18 IV nr 90 s. 3 (oświadczenie Komitetu Helsińskiego).
 • Stronger Police Power Pushed. Piotr Dukaczewski (oprac.). The Warsaw Voice 1994, June 26 s. 12 (wypowiedź).
 • Miasto mędrców w Lublinie – żydowskim Oksfordzie, Małgorzata Bielecka-Hołda (oprac.). Gazeta w Lublinie 1994, 17 VIII s. 1 (wypowiedź).
 • Stary kaganiec równie zły [dot. projektu ustawy o ochronie tajemnicy państwowej]. Artur Domosławski (oprac.). Gazeta Wyborcza 1994, 10 X s. 2 (komentarz).
 • [Prawo do rzetelnego procesu]. Gazeta Wyborcza 1994, 23 XI nr 272 s. 4 (oświadczenie Komitetu Helsińskiego).
 • Jak otwierać teczki. Akta tajnych współpracowników mniej tajne. Gazeta Wyborcza 1995, 4 VII s. 2 (wypowiedź).
 • Obrażeni na Wałęsę. Prezydent bez ekspertów w komisji konstytucyjnej. Gazeta Wyborcza 1995, 7 VII s. 3 (wypowiedź).
 • Heil, jeszcze Polska. Demonstracja niepodległościowa skinów, Wojciech Staszewski (oprac.). Gazeta Wyborcza 1995, 13 XI s. 2 (komentarz).
 • Self-Defence Plea. Firing on Her Fears. Did women on trial for murder give a suspect burglar warning before she shot him? Anita Szaflik (oprac.). The Warsaw Voice 1996, January 28 s. 5 (wypowiedź).
 • Co mu zrobić, jak go złapiemy [polityka karna]. Anna Bikont (oprac.). Gazeta Wyborcza 1996, 9 IV nr 84 s. 14 (wypowiedź).
 • To była zniewaga. Ponad 200 ludzi z Polskiej Wspólnoty Narodowej demonstrowało w Wielką Sobotę w Oświęcimiu, oprac. ML, AK, PW. Gazeta Wyborcza 1996, 10 IV nr 85 s. 3 (komentarz).
 • Policja wzięta w marszu. Bezpieczeństwo: Obywatele nie wyręczą funkcjonariuszy. Dyskusja redakcyjna. Prawo i Życie 1996, 13 IV s. 1 4-5.
 • Cena wolności, Prawo i Życie 1996, 20 IV s. 3 (komentarz).
 • Granice tajemnicy państwowej. „Tajne” głupstwo [dot. UOP]. Prawo i Życie 1996, 22 VI s. 3 (komentarz).
 • An Attact on Free Speech. The Warsaw Voice 1996, August 25 s. 3 (komentarz).
 • Życie Chińczyków w ręku prokuratora. Sztandar 1996, 3 IX s. 1 (wypowiedź).
 • Zatrzymanie na 48 czy na 72 godziny. Między wolnością a wymiarem sprawiedliwości, Rzeczpospolita 1996, 7-8 IX s. 1 i 19 (komentarz).
 • Wydać na śmierć. Jerzy Jachowicz (oprac.) [małżeństwo Mandugeqi, obywateli Chin, ekstradycja]. Gazeta Wyborcza 1996, 10 IX nr 211 s. 1, (wypowiedź).
 • Chinom nie można wierzyć. Czy Polska powinna wydać Mandugeqich? Jerzy Jachowicz (oprac.). Gazeta Wyborcza 1996, 11 IX nr 212 s. 4, (wypowiedź).
 • UOP łamie prawo [dostęp do danych o postępowaniach dyscyplinarnych w UOP]. Gazeta Wyborcza 1996, 3 X s. 3 (komentarz}.
 • Pytanie dnia. Schwarzenegger [dot. ekstradycji bandyty do Polski]. Gazeta Wyborcza 1996, 12 IX s. 2, (wypowiedź).
 • Za wiele mogą. Fundacja Helsińska o służbach specjalnych. Katarzyna Kęsicka (oprac.). Gazeta Wyborcza 1996, 14 IX nr 215 s. 3, (wypowiedź).
 • Szlif dziennikarzy. Jak umocnić wolną prasę [CMWP]. Gazeta Wyborcza 1996, 17 IX nr 217 s. 6, (wypowiedź).
 • Tylko Trybunał Stanu. Prawo i Życie 1996, 21 IX. s. 3 (wypowiedź).
 • UOP łamie prawa [utajnienie wszelkich informacji o UOP]. Gazeta Wyborcza 1996, 3 X nr 231 s. 3 (wypowiedź).
 • Co z dyscypliną w UOP. Rzecznik UOP reaguje na naszą krytykę. Gazeta Wyborcza 1996, 5-6 X nr 233 s. 3 (komentarz).
 • Uderzenie pełnego w puste [ekstradycja Mandugeqich]. Magdalena Grochowska (oprac.). Gazeta Wyborcza 1996, 14 X nr 240 s. 20 (wypowiedź).
 • Dziennikarska polisa. Wprost 1996, 13 X s. 8 (komentarz).
 • Prokuratura dostała rozkaz. Gazeta Polska 1996, 17 X s. 8 (wypowiedź).
 • Mamy prawo wiedzieć. Sprawa „białej księgi” moskiewskich pieniędzy. Agnieszka Kublik (oprac.). Gazeta Wyborcza 1996, 20 XI nr 283 s. 4 (komentarz).
 • Listy. Brońmy wolności słowa na Białorusi [Centrum Monitoringu Wolności Prasy]. Gazeta Wyborcza 1996, 20 XI nr 270 s. 2.
 • Przeczytaj własną teczkę. Pytanie dnia. Każdy ma prawo do swojej teczki. Jak lustrować. Gazeta Wyborcza 1996, 5 XII nr 283 s. 2 (wypowiedź).
 • Policja narusza prawo. Akcja stołecznej policji. Katarzyna Kęsicka (oprac.). Gazeta Wyborcza 1996, 12-13 XII nr 291 s. 2 (komentarz).
 • Teczką w Króla i we „Wprost”. Urban i Dziewulski oskarżają [ agenci SB]. Gazeta Wyborcza 1996, 29 XII nr 278 s. 1 [komentarz].
 • Pytanie dnia. Państwo musi zapłacić [odszkodowanie dla więźnia poszkodowanego z winy administracji więziennej]. Rozmowa z... Rozmawiał Piotr Głuchowski. Gazeta Wyborcza 1997, 12-13 I nr 9 s. 2.
 • Nie wydano Mandugeqich. Jerzy Jachowicz (oprac.). Gazeta Wyborcza 1997, 8-9 II nr 33 s. 1 (wypowiedź)
 • Jak zjeść ten faszyzm? [polityka wobec neonazistów]. Gazeta Wyborcza 1997, 6 III nr 55 s. 14 (komentarz).
 • Czy policjant może użyć broni. Fakty 1997, 6 III nr 2 s. 27 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia. Wydać Chinom? Gazeta Wyborcza 1997, 8-9 III nr 57 s. 2 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia [dot. długości zatrzymania wg Konstytucji z 2 IV 1997 r.]. Gazeta Wyborcza 1997, 28 IV nr 99 s. 2 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia. Ubezwłasnowolnienie. Gazeta Wyborcza 1997, 21-22 VII nr 143 s. 2 (komentarz).
 • Karygodna bierność [dot. pytania o zasadność wprowadzenia stanu wyjątkowego w obliczu powodzi]. Życie Warszawy 1997, 12-13 VII nr 161 s. 10 (wypowiedź).
 • Polka kontra Polska. Skarga na opieszałość sądu [sprawa Proszak]. Rozmowa z... Rozmawiała Katarzyna Montgomery. Gazeta Wyborcza 1997, 27 VIII nr 198 s. 2.
 • Listy. W obronie Radia BIS. Gazeta Wyborcza 1997, 2 IX nr 204 s. 12.
 • Lustracja bez sędziów. Dziennik Polski 1997, 10 IX nr 211 s. 1, 4 (wypowiedź).
 • Sąd Apelacyjny: Nie będzie śląskiej mniejszości. Życie Warszawy 1997, 25 IX nr 224 s. 2 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia. Akcja „Małolat”. Gazeta Wyborcza 1997, 22.X nr 247 s. 2 (wypowiedź).
 • Noc dla młodych. [dot. akcji „Małolat”]. Gazeta Wyborcza 1997, 31.X-2.XI nr 255 s. 3 (wypowiedź).
 • Czy sprawiedliwości stało się zadość [Kopalnia „Wujek”]. Gazeta Wyborcza 1997, 22-23.XI nr 272 s. 5 (wypowiedź).
 • Zbrodnia nie ukarana. Życie Warszawy 1997, 22-23.XI nr 272 s. 2 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia. Sprawa Proszak przeciwko Polsce. Gazeta Wyborcza 1997, 12.XII nr 293 s. 1 (komentarz).
 • Autorytet trzeciej władzy. Rzeczpospolita 1998, 26 I nr 21 s. 2 (wypowiedź).
 • Czego chce „Iustitia”. Dziennik Polski 1998, 27 I nr 22 (wypowiedź).
 • Zabił, bo obejrzał? [dot. wolności słowa]. Trybuna 1998, 30 I nr 25 (wypowiedź).
 • Duch polityki nad sądownictwem. Prawo i Gospodarka 1998, 3 II nr 27 (wypowiedź).
 • Po co sąd, mamy gazety [dot. prawa do rzetelnego procesu]. Gazeta Morska 1998, 10 II nr 34 (wypowiedź).
 • Blokada uliczna [dot. akcji „Małolat”]. Playboy 1998, nr 2 s. 40 (komentarz).
 • Pytanie o przestępczość [zorganizowaną]. Gazeta Wyborcza 1998, 20 II nr 43 s. 2 (komentarz).
 • Cień PRL. Czy Polsce potrzebna jest dekomunizacja? Wprost 1998, 22 II nr 8 s. 26 (wypowiedź).
 • Dane pod ochroną. Prawo i Życie 1998, 14 III nr 10 s. 14 (wypowiedź).
 • Reduta opolska [dot. reformy samorządowej]. Włodzimierz Kalicki (oprac.). Gazeta Wyborcza 1998, 21-22 III nr 67 s. 11 (wypowiedź).
 • Za blisko ustawiłem lustro Mirosław Banasiak (oprac.) [dot. wolności słowa]. Gazeta Wyborcza 1998, 28-29 III nr 74 s. 11 (wypowiedź).
 • Warszawa. Czyszczenie dworca. Pytanie o dworzec [dot. bezdomnych]. Gazeta Wyborcza 1998, 18-19 IV nr 91 s. 2 (wypowiedź).
 • Prezydent kontra „Życie” [współautor: Andrzej Goszczyński]. Wprost 1998, 26 IV nr 17 s. 11.
 • Szokująca terapia szokowa. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza po raz pierwszy [dot. kary śmierci]. Gazeta Wyborcza 1998, 25-26 IV nr 97 s. 4 (wypowiedź).
 • Zdjęcie mordercy [dot. listu gończego w Internecie]. Życie 1998, 25-26 IV nr 97 s. 1 (wypowiedź).
 • Broń prawem czy przywilejem? Rada Konsultacyjna przy KGP. Gazeta Policyjna 1998, 3 V nr 18 s. 5 1 (wypowiedź).
 • Ratownik mówi nie [dot. ochrony dóbr osobistych]. Życie 1998, 9-10 V nr 108 s. 2 (wypowiedź).
 • Gwałt w policyjnym hotelu [dot. ustawy o Policji]. Super Express 1998, 23-24 V nr 120, s. 9 (wypowiedź).
 • Wolność słowa a dobra osobiste. Home Market, maj 1998, nr 5 (wypowiedź).
 • Krzyż może wisieć. Precedensowy wyrok łódzkiego sądu. Maria Korzeniowska-Sondej, Marcin Stelmasiak, (oprac.). Gazeta Wyborcza 1998, 30 VI nr 151 s. 3 (wypowiedź).
 • Czy sąd popełnił błąd? [dot. wyroku w sprawie masakry robotników w Lubiniu]. Trybuna Śląska 1998, 8 VII nr 150 (wypowiedź).
 • Co dalej z lustracją? Dziennik Polski 1998 27 VII, nr 174 (wypowiedź).
 • Ścigać nie każdy może. Ofiara będzie ukarana [dot. prywatnych listów gończych]. Gazeta Wyborcza 1998, 30 VII nr 177 s. 5 (wypowiedź).
 • Wbrew prawom oskarżonego [dot. wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka]. Życie 1998, 27 VIII nr 200 s. 4 (wypowiedź).
 • New Laws, Old Disputes [nowe kodeksy karne]. Warsaw Voice 1998 nr 22 (wypowiedź).
 • Siła przyzwyczajenia [dot. kultury prawnej i blokad dróg]. Prawo i Życie 1998, 1 IX nr 31 s. 2 (wypowiedź).
 • Amnestia z kodeksu. Kontrowersyjny przepis w nowym prawie karnym już działa [dot. zasady nulla poena sine lege]. Gazeta Wyborcza 1998, 8 IX nr 210 s. 3 (komentarz).
 • ] Zabójstwo czy wypadek? Białystok. Sprawa Jarosława Ostapkowicza. Gazeta w Białymstoku 1998, 17.IX s. 1 (komentarz).
 • Narkomani do łapanki. Po decyzji wojewody katowickiego – sonda „Dziennika”. Dziennik Polski 1998, 19 IX nr 213 (wypowiedź).
 • Zabójstwo czy wypadek? Białystok. Sprawa Jarosława Ostapkowicza. Gazeta w Białymstoku 1998, 17 IX nr 218 s. 1 (wypowiedź).
 • Winny, ale wolny [dot. przekroczenia granic obrony koniecznej]. Gazeta Łódzka 1998, 25 IX nr 243 s. 1 (wypowiedź).
 • Resocjalizacja nie popłaca [dot. nowego prawa przewozowego i taksówkarzy]. Życie Warszawy 1998, 1 X nr 230, s. 1, 2 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia. Pytanie o warunkowe zwolnienie [zabójcy ks. Popiełuszki]. Gazeta Wyborcza 1998, 5 X nr 233 s. 2 (wypowiedź).
 • Zbudziło mnie ujadanie. Wrocław. Likwidacja obozowiska rumuńskich Cyganów. Gazeta Dolnośląska 1998, 16 X nr 243 s. 2 (wypowiedź).
 • Co zrobić z Pinochetem? Tomasz Surdel, Artur Domosławski (oprac.). Gazeta Wyborcza 1998, 29 X nr 254 s. 10 (wypowiedź).
 • Polska – Afryka, Afryka – Polska. Rasistowskie dowcipy przed sądem. Nie chcę płacić upokorzeniem. Sprawa Samuela Fosso. Adam Domagała (oprac.). Gazeta Wyborcza 1998, 2 XI nr 257 s. 1, 2 (wypowiedź).
 • Nowy Trybunał [dot. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka]. Prawo i Życie 1998, 10 XI nr 36 s. 2 (wypowiedź).
 • Psychoza linczu. Czy należy przywrócić karę śmierci? Wprost 1998, 6 XII nr 49 s. 20-22 (wypowiedź).
 • Czarny humor. Sąd nad dowcipami. Adam Domagała (oprac.). Gazeta Dolnośląska 1998, 10 XII nr 289 s. 6 (wypowiedź).
 • Konstytucja a sądy. Białystok. Seminarium sędziów i adwokatów. Gazeta w Białymstoku 1998, 12-13 XII nr 291 s. 4 (wypowiedź).
 • Potęga smaku. Politcal correctness po polsku. Maciej Łuczak, Eryk Mistewicz (oprac.). Wprost 1999 nr 2, s. 61 (wypowiedź).
 • Bez przebaczenia. Coraz więcej osób żąda przywrócenia kary śmierci. Słowo Ludu 1999, 18 I nr 14 (wypowiedź).
 • To nic, że podobny. Sprawiedliwość. Zabroniona fotografia, rysunek dopuszczalny. Gazeta Morska 1999, 2 II nr 27 s. 4 (wypowiedź) [także w: Gazeta w Elblągu 1999, 3 II nr 28 s. 4 (wypowiedź).
 • Prawo do stania. Sądowe zarządzenie [dot. równości adwokatów i innych osób w dostępie do akt sądowych]. Gazeta Stołeczna 1999, 6-7 II nr 31 s. 3 (wypowiedź).
 • Nie broń bliźniego. Bronił inwalidę przed napadem. Wczoraj stanął przed stołecznym sądem. Jako oskarżony! Życie. 1999, 10 II nr 34 s. 1, 4 (wypowiedź).
 • Dwa razy dziecko. Nowy rzecznik, ale jaki? Ewa Siedlecka (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 14 II nr 37 s. 5 (wypowiedź).
 • Sędzia z przeszłością. Ministerstwo Sprawiedliwości nic nie wie o dokumentach, które leża w resorcie od kilku lat. Życie 1999, 15 II nr 38 s. 5 (wypowiedź).
 • Wracają kolejkowe przywileje. Sąd Okręgowy. Kolejka a konstytucja [dot. równości adwokatów i innych osób w dostępie do akt sądowych]. Gazeta Stołeczna 1999, 25 II nr 47s. 4 (wypowiedź).
 • Falstart śledztwa. Policjantom trudno będzie udowodnić przekroczenie prawa. Życie. 1999, 26 II nr 48 s. 4 (wypowiedź).
 • Czekanie na odszkodowanie. Puławska. Po katastrofie budowlanej. Tomasz Urzykowski (oprac.). Gazeta Stołeczna 1999, 15 III nr 62 s. 4 (wypowiedź).
 • Ona ma prawo do ochrony. Co państwo może zrobić dla dziecka-ofiary napadu?. Gazeta Wyborcza 1999, 16 III nr 63 s. 7 (komentarz).
 • Prokurator w ręku ministra. Oskarżyciele obawiają się, że po wprowadzeniu nowej ustawy będą uzależnieni od ministra. Życie 1999, 16 III nr 63 s. 4 (wypowiedź).
 • Dowód nieufności. Kogo policjanci mają prawo legitymować. Maciej Łuczak (oprac.). Wprost 1999, nr 12 s. 30 (wypowiedź).
 • W ukrytej kamerze. Restauracje mają oczy i uszy. Iwona Dudzik (oprac.). Gazeta w Katowicach 1999, 16 III nr 63 s. 1 (wypowiedź).
 • Kolejkowe dylematy [dot. równości adwokatów i innych osób w dostępie do akt sądowych]. Prawo i Życie 1999, nr 4 (wypowiedź).
 • Wysłuchane. Jest wiele takich miejsc [zbrodnie w Kosowie i innych punktach świata] (PR III, „To był dzień”, 2.4). Trybuna 1999 5 IV nr 79.
 • Pytanie o oświadczenie [po katastrofie budowlanej]. Gazeta Stołeczna 1999, 7 IV nr 81 s. 4 (wypowiedź).
 • Broń nie dla każdego. Ustawa zaostrza obecnie obowiązujące przepisy. Dziennik Polski 1999, 23 IV nr 95 (komentarz).
 • Bezkarne opluwanie [lustracja, kara za pomówienie]. Dziennik Polski 1999 23 IV nr 95 (komentarz).
 • Czy ratyfikacja wymaga zmiany konstytucji. Międzynarodowy Trybunał Karny. Odpowiedzialność zbrodniarzy wojennych. Żaneta Semperich (oprac.). Rzeczpospolita 1999, 26 V nr 121 (wypowiedź).
 • Dzień dobry, proszę się poddać. UOP wkracza o świcie. Gazeta Stołeczna 1999 8 VI nr 131 s. 3 (komentarz).
 • Zwolnić czy nie zwolnić. Wciąż nie wiadomo, jak długo Kazimierz Switoń pozostanie w areszcie. Życie 1999 8 VI nr 131 s. 3 (wypowiedź).
 • Ukarać samochód. Jazda po pijanemu. Bogdan Moźdżyński (oprac.). Życie Warszawy 1999, 9 VI nr 132 (komentarz).
 • Policyjny standard [interwencje policji wobec demonstrantów]. Rozmowa z prof.... Rozmawiał Paweł Patora. Dziennik Łódzki 1999, 3-4.VII nr 153.
 • Czy Policja służy społeczeństwu? Policja a prawa obywatelskie. Hanna Świeszczakowska (oprac.). Gazeta Policyjna 1999 lipiec s. 3 (wypowiedź).
 • Rzepliński: kontrola sądu nad technikami operacyjnymi – normą UE. PAP 1999, 6 VII (komentarz).
 • Rodzinne zdziczenie. Przydałoby się jedenaste przykazanie: szanuj dziecko swoje. Życie Warszawy 1999, 14 VII nr 162 (komentarz).
 • Mięso, a w środku rzeźnik. PRL [kara śmierci w aferze mięsnej]. Piotr Lipiński (autor tekstu). Gazeta Wyborcza Magazyn 1999, 15 VII nr 163 s. 3-6 (komentarz).
 • Ja umiem szybko jeździć [nietrzeźwi kierowcy]. Tomasz Talarczyk (oprac.). Glos Wielkopolski 1999, 26 VII nr 172 (wypowiedź).
 • Obrona z urzędu, czyli byle jaka. Adwokatura. Jan Ordyński (oprac.). Rzeczpospolita 1999, 29 VII nr 175 (wypowiedź).
 • Pytania o prawa człowieka. Poprawka z praw człowieka. Ewa Siedlecka, Joanna Skup (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 5 VIII nr 181 s. 1, 2 (komentarz).
 • Kubeł zimnej wody. Zalecenia Komitetu Praw Człowieka. Trybuna 1999, 6 VIII nr 182 (komentarz).
 • Wolny sąd. W sądach na rozprawę czeka się nawet 5 lat. Dorota Kania, Grażyna Zawadka (oprac.). Życie 1999 6 VIII nr 182 s. 1 (wypowiedź).
 • Human Wrongs? Or Lack of Language? [sprawozdanie RP w Komitecie Praw Człowieka w Genewie]. Warsaw Voice 1999 nr 31 (wypowiedź).
 • Przeżyć dożywocie. Konferencja Rady Europy [więźniowie niebezpieczni]. Ewa Siedlecka (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 8 IX nr 210 s. 7 (komentarz).
 • Winny, ale wolny. Gazeta Łódzka 1999, 25 IX nr 225 s. 1 (komentarz).
 • Wyjątkowo zła Wioletta M. Półtora roku za pocięcie żyletką Emilki. Magdalena Przybyła (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 30 X s. 3 (komentarz).
 • Zabił nieumyślnie? Zarzuty prokuratury wobec policjantów [śmiertelne pobicie przez policjantów]. Rozmowa z... Rozmawiała Angelika Swoboda. Gazeta Wyborcza 1999, 8 X nr 236 s. 6.
 • Podobno masz hifa. Tczew. Przypadki Aldony. Magdalena Grzebałkowska (oprac.). Gazeta Morska 1999, 10 X s. 3 (wypowiedź).
 • Sprawna wymiana obrońców. Za i przeciw zmianom w procedurze karnej. Agata Łukaszewicz (oprac.). Rzeczpospolita 1999 11 X nr 238 (komentarz).
 • Trzeźwienie pod kluczem. Czy potrzebne są nam izby wytrzeźwień? Mariola Marklowska (oprac.). Dziennik Zachodni 1999, 15 X nr 242 (wypowiedź).
 • Nie dla Rumunów. Piotrków. Czy właściciel [hotelu] może wszystko? Marek Miziak (oprac.). Gazeta Łódzka 1999, 17 X nr 243 (komentarz).
 • Zostali sami swoi. Po akcji „Obcy”. Gazeta Dolnośląska 1999, 19 X nr 237 s. 1 (wypowiedź).
 • Kontrola informacji. Nowy projekt prawa prasowego w Sejmie. Ewa Siedlecka (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 21 X nr 247 (komentarz).
 • Leczmy się jawnością. Korupcja u nas i na świecie. Dominika Wielowieyska (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 21 X nr 247 s. 7 (wypowiedź).
 • Nie szukali paragrafu. Radom. Komu gaz się należy? [odłączenie gazu osobie upośledzonej]. Gazeta w Radomiu 1999, 29 X nr 254 s. 3 (komentarz).
 • Pegaz dla wszystkich Zamalowana kontrowersyjna tablica w Piotrkowie [numerus clausus dla Rumunów]. Gazeta Wyborcza 1999, 29 X nr 254 s. 6 (wypowiedź).
 • Mit czy rzeczywistość. Prawo ojca do opieki nad dzieckiem. Głos Szczeciński 1999, 6-7.XI nr 260 (wypowiedź).
 • Wymagania różne, pieniądze te same [praca kobiet w Policji]. Gazeta Wyborcza Praca 1999, 8 XI nr 266 s. 3 (komentarz); [także: Gazeta na Pomorzu. Praca 2000, 21 II nr 43 s. 2.
 • Pytanie o pozwanie [poszkodowany w hipermarkecie]. Gazeta Stołeczna 1999, 16 XI (komentarz).
 • Dylematy wolności. Media. Daniel Pawłowiec (oprac.). Nasz Dziennik 1999, 27-28 XI nr 277 (wypowiedź).
 • Więcej prywatności czy informacji. Wolność prasy a ochrona danych osobowych. Rzeczpospolita 1999, 27-28 XI nr 277 (wypowiedź).
 • Teczką w Króla i we „Wprost”. Urban i Dziewulski oskarżają. Dawid Warszawski (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 29 XI nr 278 s. 5 (komentarz).
 • Ile na sprzedaż. Media i prywatność ludzi. Ewa Siedlecka (oprac.). Gazeta Wyborcza 1999, 30 XI nr 279 s. 7 (wypowiedź).
 • Wystawa gołych Murzynów, czyli co gorszy Polaków. Trybuna 2000, 6.I. s nr 4, s. 3 (wypowiedź).
 • Życie w dresie. Gdy dżinsy obcierają [dresiarze]. Gazeta Dolnośląska 2000, 16. 1, s. 6 (komentarz).
 • W jednej celi z prezesem [oskarżenie dziennikarza o naruszenie tajemnicy państwowej za publikację o korupcji w sądzie]. Gazeta Wyborcza 2000, 22-23 I, nr 18 (wypowiedź).
 • Czterokrotny zabójca na wolności. Janusz O. Nie jest już niebezpieczny –twierdzą lekarze. Maciej Podgórski, Zbigniew Wojtasiński (oprac.). Rzeczpospolita 2000, 22-23 I, nr 18 (komentarz). [także: Zabójca z Zegrza już na wolności. Kontrowersyjna decyzja sądu garnizonowego. Trybuna 2000, 22-23.I nr 18 (wypowiedź).
 • Czy miasto ma płacić? [wywłaszczenie na cele publiczne]. Gazeta w Bydgoszczy 2000, 27 I, nr 22 s. 1 (komentarz).
 • Bunt na wokandzie. Sędziowie kontra UOP [postępowanie sprawdzające]. Gazeta Wyborcza 2000, 27 I, nr 22 (wypowiedź).
 • Prościej. A czy lepiej? Prostsze procedury sądowe. Gazeta Wyborcza 2000, 28 I, nr 23 (komentarz).
 • Jak UOP tropił masonów. Gazeta Polska 2000, nr 5, s. 5 (wypowiedź).
 • Akademia policyjna. Mateusz Dzieduszycki (oprac.). Prawo i Życie 2000 nr 2 (wypowiedź).
 • Jak sprawdzać sędziów. Prof. Rzepliński proponuje. Gazeta Wyborcza 2000, 3 II nr 28 (wypowiedź).
 • Chorych należy tłamsić. Historia Ewy M. [naruszenie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego]. Gazeta Stołeczna 2000, 8 II nr 32 s. 9 (komentarz).
 • Czyszczenie policji. Rzecznik optymistycznie [korupcja w policji warszawskiej]. Gazeta Wyborcza 2000, 1 III nr 51 s. 2 (komentarz).
 • Prawa człowieka ... po polsku. Po sprawiedliwość do Strasburga. Głos Wybrzeża 2000, 7-9 IV nr 70 (wypowiedź).
 • Pytanie dnia. Bez kary śmierci. Sejm rozstrzygnie, czy ratyfikujemy Protokół nr 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przestępczość od tego nie maleje. Rozmowa z... Rozmawiała Grażyna Zawadka. Życie 2000, 14 IV nr 89 s. 4,
 • Zabił nieumyślnie. Sprawa komendanta z Łomaz. Grzegorz Praczyk (oprac.). Gazeta Wyborcza 2000, 21.IV nr 95 (komentarz).
 • Lepper oskarżony w Wielki Piątek. Niewyparzone języki polityki. Karol Manys (oprac.). Super Express 2000, 22-24.IV nr 96 (wypowiedź).
 • Częstotliwości nie są tajne. Wyrok w sprawie publikacji w Internecie [ujawnienie częstotliwości radiowych UOP]. Jakub Stachowiak, Piotr Zabłocki (oprac.). Gazeta w Wielkopolsce 2000, 27.IV nr 99 s. 1 (komentarz).
 • Opinie [dot. kary śmierci]. Tygodnik AWS 2000, nr 18 s. 2.
 • Prywatność kontrolowana. „Globalna wioska” jest szerokim polem do popisu dla służb specjalnych. Siergiej Greczuszkin (oprac.). Prawo i Gospodarka, 2000, 5.V nr 105 (komentarz).
 • Korupcja pod lupą. Trybuna Śląska 2000, 18.V nr 118 (wypowiedź).
 • Gdyby był pan raczył. Sądy. Zarządzenie 24/2000 [dot. szczególnej formy zapraszania najwyższych urzędników Państwa]. Gazeta Stołeczna, 2000, 19.V nr 116 s. 4 (komentarz).
 • Rzepliński: obowiązkiem dziennikarzy informowanie opinii publicznej [wyrok w sprawie Kwaśniewski przeciwko „Życie”]. PAP, 2000, 22 V (komentarz) [także: Głos Szczeciński, 2000, 23.V nr 119.
 • Życie po wyroku [wyrok w sprawie Kwaśniewski przeciwko „Życie”]. Gazeta Wyborcza 2000, 23.V nr 119 (komentarz).
 • Zwycięstwo prezydenta [wyrok w sprawie Kwaśniewski przeciwko „Życie”]. Dziennik Bałtycki 2000 , 23.V nr 119 (komentarz).
 • Uczciwość w mundurze. Podkarpacie. Jak rozpatrywane są skargi na policjantów? Gazeta w Rzeszowie 2000, 5 VI nr 130 s. 5 (komentarz).
 • Historia z posłem w tle. Janów Lubelski. Co się stało nad zalewem? [immunitet]. Gazeta w Lublinie 2000, 12 VII s. 3 (komentarz).
 • Kurczaki za śmierć. Spowodował śmiertelny wypadek po pijanemu, ale do więzienia nie poszedł. Gazeta w Lublinie 2000, 16-17 VII nr 164 (komentarz).
 • Pytanie dnia. Tajna bezpieka [dot. procesu w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa]. Gazeta Wyborcza 2000, 24.VII nr 171 s. 2 (komentarz).
 • Dzieci przywróciły mu chęć do życia [dot. resocjalizacji]. Przyjaciółka 2000, 11.VIII nr 32, s. 13 (komentarz).
 •  Prywatna sprawiedliwość. Czy czas już zalegalizować społeczne grupy samoobrony? Wprost 2000, 1.IX nr 36, s. 27 (komentarz).
 • Piwo nie dla was [zakaz wstępu do pubu]. Gazeta Dolnośląska 2000 14 IX nr 215 s. 3 (komentarz).
 •  Opinie. Wybory [prezydenckie]. Życie Warszawy 2000, 9.X nr 236, s. 3 (komentarz).
 • Dostęp do akt sądowych. Dziennikarz nie jest intruzem. Rzeczpospolita 2000, 25.X nr 250 s. C 2 (wypowiedź).
 • Skazali go i wyszedł. Finał sprawy zabójstwa w Łomazach. Gazeta w Lublinie 2000, 31.X-1.XI nr 256 s. 1 (komentarz).
 • Listy. Oświadczenie [grupy prawników w sprawie projektu zmian w kodeksie karnym]. Gazeta Wyborcza 2000, 13 XI nr 264 s. 19.
 • Pytanie o adres [zamieszkania umieszczany w nowych dowodach osobistych, z punktu widzenia ochrony danych osobowych]. Gazeta Stołeczna, 2001, 4.I nr 3 s. 2 (komentarz).
 • Notariusze czeszą kasę. Gazeta w Lublinie 2001, 6-7.I nr 5 s. 1 (komentarz).
 • Stalinowski prokurator aresztowany. Gazeta w Lublinie 2001, 12.I nr 10 s. 1 (komentarz).
 • Media, służby i polityka. Echa śledztwa w sprawie „Rzeczpospolitej”. Oświadczenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy [wspólnie z Andrzejem Goszczyńskim]. Rzeczpospolita 2001, 13.I nr 11 s. 3.
 • XI milenijne spotkanie Ciechanowian. Tutaj się urodzili. Gazeta Wyborcza 2001, 15.I nr 12 s. 2 (wypowiedź).
 • Świński wyrok. Czy sędzia, który skażał opozycjonistę za pomalowanie świni, może nadal orzekać? Życie 2001, 16.I nr 13 s. 1 (komentarz).
 • Pytanie o weryfikację sędziów. Gazeta Wyborcza 2001, 17.I nr 14 s. 2 (wypowiedź).
 • Prawo do informacji. Czy przeglądanie akt sądowych przez dziennikarzy narusza ustawę o ochronie danych osobowych? Oświadczenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy [wspólnie z Andrzejem Goszczyńskim]. Nowości. Bydgoszcz 2001, 18.I nr 15 (wypowiedź).
 • One dwie i miasto. Pismo samorządowe donosi na mieszkańców. Gazeta w Katowicach 2001, 6.II nr 38 s. 2 (komentarz).
 • Egzekwowanie trzeźwości w pracy. Szef z alkomatem. Rzeczpospolita 2001, 10.II nr 42 s. C 1 (wypowiedź).
 • To tylko strach. Do kamienicy na Grochowie wrócił dwukrotny zabójca [psychicznie zaburzony]. Gazeta Stołeczna 2001, 21.ii nr 44 s. 10 (wypowiedź).
 • Zbrodniarze przeciwko ludzkości. Rzeczpospolita 2001, 1.iii nr 51 s. A2 (komentarz).
 • Mój dom moją twierdzą? Sonda. Życie 2001, 3.iii nr 53, s. (wypowiedź).
 • Jawnie o sędziach. Kontrowersyjny zapis. Życie 2001, 9.iii nr 58, s. 1 i 6 (komentarz).
 • W Załomiu ludzie żyją jak szczury. Gazeta na Pomorzu 2001, 9.iii nr 58 s. 1 (wypowiedź).
 • Uśmiech czy mandat. Dyskusja o straży miejskiej. Gazeta Stołeczna 2001, 14.iii nr 62 s. 1 (udział w dyskusji).
 • Więźniościsk. Gazeta Stołeczna 2001, 14.iii nr 62 s. 1 (wypowiedź).
 • To jest przestępstwo. Hotel widmo. Dla lokatorów koszmar, dla władz miasta temat wstydliwy. Trybuna 2001, 17-18.iii nr 65 s. 3 (wypowiedź).
 • Sądy nierychliwe: Pora na Trybunał. Życie 2001, 17-18.iii nr 65 s. 4 (komentarz).
 • Będzie lepiej. Niektórzy obwinieni sędziowie uciekają się do wybiegów i opóźniają postępowanie. Życie 2001, 27 nr 73 s. 4 (komentarz).
 • W obronie TV Niepokalanów. List otwarty do Juliusza Brauna, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji [wspólnie z Andrzejem Goszczyńskim]. Rzeczpospolita 2001, 3.iv nr 79.
 • Oświadczenie w sprawie dyskryminacyjnych praktyk Krakowskiego Oddziału „Ruchu” SA w dystrybucji prasy [wspólnie z Andrzejem Goszczyńskim]. Nie 2001, 12.IV nr 15.
 • Martwy punkt. Bałagan w sądzie uśmiercił żyjącą kobietę. Gazeta Stołeczna 2001, 16.IV nr 82 s. 1 (komentarz).
 • Zamurowana pamięć [tajna część więzienia UB w Gdańsku]. Dziennik Bałtycki 2001, 20.IV nr 93, s. 3 (wypowiedź).
 • Jaka kara za obrazę. Czy polskie przepisy dotyczące naruszania uczuć religijnych funkcjonują dobrze?. Życie 2001, 24.IV, nr 96 s. 20 (wypowiedź).
 • Zeznania majątkowe policjantów To rozkaz! Gazeta Stołeczna 2001, 14 V nr 111 s. 2 (komentarz).
 • Kamery będą za pół roku [instalowanie kamer w miejscach publicznych]. Życie 2001, 16.V nr 113 s. 4 (komentarz).
 • Słony wyrok za słodki atak [skazanie na karę pozbawienia wolności za rzucenie ciastkiem w radnego]. Super Express 2001, 19-20.V nr 116 s. 3 (komentarz).
 • O wódce i ulotce [wolność słowa]. Gazeta w Częstochowie 2001, 31.V nr 126 s. 1 (komentarz).
 • Bez pośpiechu? Rozmowa ‘Gazety’ [wolność słowa]. Gazeta w Częstochowie 2001, 1.VI nr 126 s. 2.
 • Więzienny blues alimenciarza. Polityka 2001, 2.VI nr 22 s. 9 (wywiedź).
 • Krytycznie o egzekucji McVeigha. PAP 2001, 11.VI (komentarz).
 • Na indeksie pana profesora. Gazeta Zachodnia 2001, 16-17.VI nr 139 s. 1 (komentarz).
 • Psychiatryk za dwie kasety. Super Express 2001, 16-17.VI nr 139 s. 6 (komentarz).
 • Tajemnice w społeczeństwie otwartym. Prywatność słabo chroniona. Rzeczpospolita 2001, 28.VI nr 149 s. C1 (wywiedź).
 • Praktyka niejasności. Dane publiczne często bezpodstawnie ukrywane. Prawo i Gospodarka 2001, 28.VI, s. 2 (wywiedź).
 • Pytanie o picie w miejscu publicznym. Gazeta w Lublinie 2001, 29 VI, nr 150 s. 1 (komentarz).
 • Oskarżony sam sobie szkodzi. Gazeta na Mazowszu 2001, 14-5.VII nr 162 s. 2-3 (komentarz).
 • Podglądanie bez ograniczeń [nowe uprawnienia policji]. Rzeczpospolita 2001, 28 VII, s. C2 (komentarz).
 • Zaufanie przez losowanie. Po trzech latach tragedii we Władysławowie [prawo do rzetelnego procesu]. Głos Wybrzeża 2001, 9.VIII, s. 3 (wypowiedź).
 • Umowa ze złodziejem. Real. Złamanie prawa czy skuteczna prewencja? Gazeta w Opolu 2001, 9.VIII, s. 3 (komentarz).
 • Wojna o pamiątki. Prokurator i policja kontra kandydat na posła [Brehmer]. Dziennik Zachodni 2001, 19.IX, s. 3 (komentarz).
 • Nowelizacja tak ale porządna [prawa karnego]. Trybuna 2001,10.X, s. 3 (komentarz).
 • Prezydent zawetował nowelizację kodyfikacji karnych. Zbyt dużo poważnych błędów. Rzeczpospolita 2001,10.X, s. C1 (komentarz).
 • Kwadratura prawa [nowelizacja prawa karnego]. Wprost 2001, 14.X, s. 34 (komentarz).
 • Zomowcy i ich mocodawcy. Rozmowa z prof. ... prawnikiem, członkiem Komitetu Helsińskiego. Dziennik Polski 2001, 2.XI nr 264., s. 1, 3.
 • Róbmy swoje. [nowelizacja prawa karnego]. Rozmowa miesiąca z... Forum Penitencjarne 2001 nr 11 s. 8, 25.
 • Ofiar nie obchodzi interes państwowy. Komentarz gościa „Rzeczypospolitej”. Rzeczpospolita 2001, 29 XI, s. A2,
 • Korupcja zostanie w aktach. Kontrowersyjny wyrok NSA. Gazeta Wyborcza 2001, 6.XII, nr 285, s. 7 (komentarz).
 • Jedwabne. Bezpośrednimi sprawcami byli Polacy.. Upadły poszlaki, że strzelano do ofiar. Nie ma też dowodów, żeby w dniu mordu do miasta przybyła zbrojna formacja niemiecka. Rzeczpospolita 2001, 20 XII, s. A1,3 (wypowiedź).
 • Prawo prościej. Czy uproszczenie procedury karnej poprawi wykrywalność sprawców przestępstw? Gazeta Wyborcza 2001, 28.XII, nr 302, s. 4 (komentarz).
 • To był spisek ubecko-prokuratorskosadowy. Rozmowa z prof. ... [sprawa Hansa Baumanna w 1946 r.]. Głos Pomorza. Magazyn. 2001.22-23.XII nr 298, s. 21.
 • Jawność ściśle tajna. Ustawa gwarantuje obywatelom dostęp do informacji, a państwowi urzędnicy utrudniają jej uzyskanie. Newsweek Polska. 2002 nr 1 s. 35 (wypowiedź).
 • Obelżywie pyskowali [zniesławienie polityka]. Życie 2002 14 I, nr 11, s. 6, (komentarz).
 • Podarek od telewizora. Życie 2002 16 I, nr 13, s. 4 (komentarz).
 • Oficer od kopów. Wstrząsające zdjęcia pokazują, jak policjant bije zatrzymanych. Gazeta Wyborcza 2002 2-3.ii, nr 28 s. 3 (komentarz).
 • Fałszerstwo sądowe małej wago. Sędziowie nie chcą ukarania kolegi. Gazeta Wyborcza Lublin 2002 2-3 II, nr 28 s. 3 (komentarz).
 • Z długiem do Trybunału. Gdynianin chce zaskarżyć polskie sądownictwo. Głos Wybrzeża 2002, 12.II, nr 36 (komentarz).
 • Przewaga oskarżającego [dostęp podejrzanego do akt śledztwa]. Życie 2002, 13.ii, nr 37 s. 3 (wypowiedź),
 • Zbrodnia i kara [proces Miloševića w Hadze]. Trzy pytania do... Gazeta Pomorska 2002, 14.II, nr 38.
 • Polska przed trybunałem. Czy państwo łamie prawa człowieka. Głos Wybrzeża 2002, 21.ii, nr 37 (wypowiedź).
 • Geje nie mogą być rodzicami [wyrok ETPC]. Życie 2002, 27.ii, nr 49 (komentarz).
 • Oświadczenie Obserwatorium Wolności Mediów [w sprawie postępowania karnego wobec wydawców „Rzeczypospolitej”]. Rzeczpospolita 2002, 2-3.iii., nr 52, s. 2.
 • Czy rząd chce przejąć kontrolę? Prasa. Kolejne interwencje w obronie zarządu Presspubliki. Gazeta Wyborcza 2002, 2-3.iii, nr 52, s. 26.
 • Ubecy zamiast sławy. Gdynianin szuka sprawiedliwości. Dziennik Bałtycki 2002, 5.iii, nr 54.
 • Kontrola bez butów chodzi. Racibórz. Gmina skontroluje pobierających zasiłki. Gazeta Wyborcza – Katowice 2002, 12.iii, nr 60 (komentarz).
 • Co z tym koronnym? Obrońcy gangsterów przeciw świadkom koronnym. Gazeta Wyborcza 2002, 15.iii, nr 63 s. 2 (komentarz).
 • Prof. Rzepliński: policjant nie powinien strzelać, by zabić. PAP 2002, 23.iii.
 • Rząd o broni. Gazeta Wyborcza 2002, 27.iii nr 73 s. 3 (komentarz).
 • Język drętwieje, płuca pełne strachu... Dąbrowa Górnicza. Na osiedlu śmierdzi gazem. Gazeta Wyborcza – Katowice. 2002, 27.iii nr 73 s. 3 (komentarz).
 • HIV we wspólnej celi. Gryps-protest z więzienia w Barczewie. Gazeta Wyborcza w Olsztynie 2002.iii, nr 74 (wypowiedź).
 • Czy w określonych warunkach policja powinna strzelać bez ostrzeżenia? Przegląd 2002, 2.iv nr 13 s. 3 (wypowiedź).
 • Niezawisłość źle pojęta. Rozmowa z... To kompromitacja – uważa profesor. Super Express 2002, 3.iv nr 78 s. 7.
 • Prezydencka łaska [ułaskawienie policjanta skazanego na 5 lat kpw za zastrzelenie dwóch osób]. Życie 2002, 8.iv nr 82 s. 4 (komentarz).
 • Koronni bez wątpliwości [odrzucenie przez sąd wniosku obrońców o pytanie prawne do TK]. Życie 2002, 9.iv nr 83 s. 4 (komentarz).
 • Więzienie nie jest lekarstwem. Rozmowa z prof.... Trybuna Śląska 2002, 13-14.iv nr 87.
 •  Instytut nacjonalnoji pam’jati, istoryki. Ohljad probematyky istorycznoji konferencji u Krasiczyni 18-19 kwitnja [Akacja „Wisła”]. Nasze Słowo 2002, 5.v nr 18 s. 3-6 (wypowiedź).
 • Naukowcy czyści jak łza. Sprawa kradzieży testów z sejfu Wydziału Politologii UMCS. Gazeta Wyborcza Lublin 2002, 8.v nr 106 s. 3 (komentarz).
 • Dobre rady dla ministra [sprawiedliwości]. Sonda „Gazety”. Gazeta Wyborcza 2002, 9.vii s. 6 (wypowiedź).
 • Dziennikarz kontra Krzyki [śledztwo przeciwko dziennikarzowi za krytykę sądów] Gazeta Wyborcza Wrocław 2002, 26.vii nr 173, s, 3 (komentarz).
 • Obyczaje i nieobyczajne. O muchach grubych i tłustych [dot. oskarżenia Alberto Fujimori o ludobójstwo]. Rzeczpospolita 2002, 29.vii nr 175, s. 2 (komentarz).
 • Łapaj bandytę. Jak rząd zamierza walczyć z przestępczością. Gazeta Wyborcza 2002, 6.viii nr 182 s. 6 (wypowiedź).
 • Cztery spusty na gangstera [wiezniowie niebezpieczni]. Gazeta Wyborcza 2002, 4.ix nr 206 s. 15-17 (komentarz).
 • Takie prawo, że głowa boli. Czego chce minister sprawiedliwości? Pośmiewisko dla mafiosów? O projekcie nowej ustawy [o przepadku mienia]. Trybuna Śląska 2002, 5.ix nr 241, s. 10 (wypowiedź).
 • Pytanie o pióro pod sąd [oskarżenie dziennikarza za artykuł krytykujący wrocławski sąd]. Gazeta Wyborcza 2002, 6.ix nr 208 s. 2 (komentarz).
 • Podpalenie flagi [rosyjskiej w Krakowie]. Gazeta w Krakowie 2002 11.ix nr 212 s. 2 (komentarz).
 • Kara zadana przed winą. Areszt po mszy. Ciąg dalszy [areszt w Krakowie za wybryk w kościele]. Gazeta w Krakowie 2002 18.ix nr 218 s. 5 (komentarz).
 • Pytanie o kieszenie policjantów [program walki z korupcją]. Wyborcza 2002, 19.ix nr 219 s. 2 (komentarz).
 • Kara przed wyrokiem. Za incydent w kościele [areszt w Krakowie za wybryk w kościele]. Gazeta Wyborcza 2002, 19.ix nr 219 s. 10 (komentarz).
 • Schowani za immunitetem [sędziowie stanu wojennego]. Gazeta Wyborcza Lublin 2002, 21.ix nr 211 s. 2 (komentarz).
 • Prywatna Policja. MSWiA zamierza dać ochroniarzom prawo do kontroli osobistej. Rzeczpospolita 2002, 26 ix nr s. 4 (komentarz).
 • Łapówkarze na celowniku. Te pomysły mają sens. Superexpress 2002, 26.ix nr s. 4 (komentarz).
 • Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce. Gazeta Wyborcza 2002, 12-13.x nr 239 s. 2.
 • Dziwne postanowienie płockiej prokuratury. Od kiedy dziecko jest człowiekiem? [błąd lekarzy położników przy porodzie]. Gazeta na Mazowszu 2002, 12-13.x nr 239 s. 4 (komentarz).
 • Nieurodzony – nieczłowiek? Rodzice skarżą lekarzy [błąd lekarzy położników przy porodzie]. Gazeta Wyborcza 2002, 14.x nr 240, s. 15 (komentarz).
 • Zakajew w areszcie. Życie 2002, 31.x nr 255, s. 3 (komentarz).
 • Bez wyroku. Posiedzi to skruszeje. Polityka 2002, 20.xi, nr 47, s. 1-3 (wypowiedź).
 • Decyzje muszą być jawne [postępowanie dyscyplinarne wobec prokuratorów]. Superexpress 2002, 29.xi, nr 278 s. 4 (wypowiedź).
 • Wydawnictwa antysemickie w bibliotece publicznej [w Świdniku]. Gazeta Wyborcza Lublin 2002, 11.xii, nr 298 s. 2 (komentarz).
 • Rzepliński: nowe zeznania – to kasacja wyroku Piotrowskiego [sprawa zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki]. PAP, 2002, 13.xi (komentarz)
 • Do Trybunału [w Strasburgu, spór kamieniczników z władzami miasta Łodzi]. Gazeta Łódzka 2002, 14-15 xii, nr 291 s. 1 (komentarz).
 • Dwie ciepłe posadki. Bemowo. Mandat i stanowisko [konflikt interesów radnego]. Gazeta Stołeczna 2002, 31.xii, nr 303 s. 4 (komentarz).
 • Sędziowie dyspozycyjni za czasów PRL, nawet ci łamiący prawo, są dzisiaj bezkarni. „Przede wszystkim jesteśmy sędziami”. Tygodnik Powszechny 2003, 1.i nr 1 s. 3 (komentarz).
 • Oko w oko [okazanie podejrzanego przez lustro weneckie]. Gazeta w Białymstoku 2003, 4-5.i nr 3 s. 1 (wypowiedź)
 • Sąd nad Francuzem (aresztowanie tymczasowe w procesie o zniesławienie). Gazeta Wyborcza w Krakowie 2003, 10.i nr 8 s. 1 (komentarz).
 • Na widelcu u szefa [podsłuchiwanie i kontrola pracowników]. Polityka 2003, nr 2 11.i s. 31 (komentarz).
 • Dzieci w policji. Policja będzie mogła werbować agentów. Werbunek zalegalizowany? Życie Warszawy 2003, 11-12.i nr 9 s. 1, 3 (komentarz).
 • Policjant czy kat. Po akcji na warszawskim Ursynowie [zastrzelenie dwóch gangsterów]. Życie Warszawy 2003, 23.i nr 19 s. 8 (komentarz).
 • Nabijanie kiesy, czyli minister doradza [konflikt interesów między własną firmą a funkcją publiczną]. Superexpress 2003, 1.ii nr 27 s. 4 (komentarz).
 • Areszt bez końca [przetrzymywanie w areszcie śledczym niepoczytalnego sprawcy]. Gazeta w Krakowie 2003, 1.ii nr 28 s. 4 (komentarz).
 • Jak na targowisku. Komisja sejmowa dziwi się poczynaniom prokuratury w sprawie Lwa Rywina. Superexpress 2003, 4.ii nr 29 s. 5 (komentarz).
 • Prawo pięści [brutalność policji]. Newsweek Polska. 2003, 10.ii, nr 7 s. 18-19 (wypowiedź).
 • Jak wykończyć Nobla [krytyka projektu ustawy o organizacjach pożytku publicznego]. Gazeta Wyborcza 2003, 18.ii nr 41 s. 2 (wypowiedź).
 • Sądzi, choć kradła [sędzina ze Świnoujścia]. Superexpress 2003, 19.ii nr 42 s. 2 (komentarz).
 • Rekiny i leszcze. Ranking członków komisji [sejmowej w sprawie Rywingate]. Życie Warszawy 2003, 20.ii, nr 43 s. 4 (wypowiedź).
 • Druga runda dla Nałęcza [Rywingate]. Superexpress 2003, 24.ii nr 47 s. 6 (komentarz).
 • Uczciwość nie popłaca [dochodzenie przeciwko znalazcy portfela]. Superexpress 2003, 25.ii, nr 48 s. 9 (komentarz).
 • Kariera nie dla wszystkich [ocena sejmowej komisji śledczej w sprawie Rywina]. Słowo Ludu 2003, 28.ii nr 2276, s. 7 (wypowiedź).
 • Kluska i VAT [bezprawne śledztwo przeciwko przemysłowcowi]. Gazeta Wyborcza 2003, 25.ii nr 48 s. 2 (wypowiedź).
 • Skazywać na wolność. Jak karać, aby nie tylko odpłacać sprawcy za zły czyn, ale też powodować, by nie powracał już na przestępczą drogę? Polityka 2003, 1.iii nr 9 s. 30 (wypowiedź).
 • Żółw w todze [długość procesów sądowych]. Wprost 2003, 9.iii, nr 9 s. 46-47 (komentarz).
 • Biznesmeni na celowniku. Polscy przedsiębiorcy boją się represji ze strony państwa. Życie Warszawy 2003, 12.iii nr 59 s. 8 (wypowiedź).
 • Radio z Partią. Prezes publicznego radia wstrzymuje niekorzystny dla SLD materiał. Gazeta Wyborcza 2003, 13.iii nr 61 s. 4 (komentarz).
 • Jak dopaść biznesmena [sprawa Romana Kluski oraz sprawy podobne]. Rzeczpospolita 2003, 31.iii nr 76 s. A 5 (wypowiedź).
 • Łatwiej aresztować biznesmena niż gangstera. Super Nowości. Rzeszów 2003, 2.iv nr 65 s. 1, 5 (wypowiedź).
 • Dozór alternatywą dla więzienia. Dyskusja o profesjonalnej kurateli. Rzeczpospolita 2003, 8.iv, nr 83 s. C1 (wypowiedź).
 • „Gazeta” kontra sąd. Wrocławski dziennikarz oskarżony o pomawianie sędziów. Gazeta Wyborcza Wrocław 2003, 11.iv nr 86 s. 3 (komentarz).
 • Czwarta władza przegrywa z trzecią [proces karny przeciwko dziennikarzowi]. Nowa Trybuna Opolska 2003, 12-13.iv nr 87, s. 3 (wywiad).
 • Do Warty po akta nie warto. Firma nie udostępnia akt szkodowych. Gazeta Wyborcza Lublin 2003, 17.iv nr 91 s. 3 (komentarz).
 • Ucho wielkiego szefa. Podsłuch w pracy. Kurier Poranny 2003, 25.iv nr 95 s. 5 (wypowiedź).
 • Łapówkarzom gorzej. Zmiany w prawie karnym. Gazeta Wyborcza 2003, 28.iv nr 99 s. 10 (wypowiedź).
 • Demokracja z krwi i kości. W cieniu wojny irackiej odbyło się referendum [Czeczenia]. Gazeta Wyborcza Duży Format 2003 30.iv-1.v nr 101 s. 31 (komentarz).
 • Gorzów. Dodatki mieszkaniowe pod lupą. Zapukają do drzwi. Urzędnicy zapowiadają kontrole u ponad 5 tys. lokatorów pobierających zasiłki mieszkaniowe. Gazeta Zachodnia 2003, 02-04.v nr 102 s. 3 (komentarz).
 • Czy łodzianin przekroczył granice obrony koniecznej? Sześć wyroków Banasiaka. Dziennik Łódzki 2003 14.v nr 111 (komentarz).
 • Znowu sędzia. Z sądu. Oskarżany o pijaństwo sędzia wraca do pracy. Gazeta Wyborcza Lublin 2003, 30.v nr 124 s. 5 (komentarz).
 • Drugie dożywocie dla wampira ze Świnoujścia. W poniedziałek Tomasz W. został skazany przez szczeciński sąd za zabójstwo celniczki. Gazeta na Pomorzu 2003, 10.vi nr 131, s. 1 (komentarz).
 • Wymiar mściwości. Manifestacyjne łamanie prawa [proces karny przeciwko dziennikarzowi]. Gazeta Polska 2003, 11.vi nr 23 s. 5 (wywiad).
 • List otwarty w sprawie projektu ustawy o działalności lobbingowej. Rzeczpospolita 2003, 2.vii nr 152, s. A9.
 • Ślązacy się skarżą [struktura polskich skarg w Strasburgu]. Polityka 2003, 5.vii nr 27, s. 15 (wypowiedź).
 • Prokuratura kontra „Rzeczpospolita”. Zarzuty wobec redaktora naczelnego. Rzeczpospolita 2003, 11.vii nr 160, s. A5 (wypowiedź).
 • Na razie nie dyskryminował [tworzenie katolickiej szkoły publicznej]. Gazeta Łódzka 2003, 2-3.viii nr 179, s. 2 (komentarz).
 • Świnia nie ambasador. Zwiał na placówkę [przed odpowiedzialnością karną]. Superexpress 2003, 7.viii nr 183, s. 1, 2 (komentarz).
 • Trzeba ich ukarać. Rozmowa o bezradności policji [wobec osoby wyrzuconej bezprawnie z mieszkania]. Gazeta Stołeczna 2003, 8.viii nr 184, s. 2 (wypowiedź).
 • Karcer – spółka z o.o.? Prywatne więzienia? Polityka 2003, 9.viii nr 32, s. 30-31 (wypowiedź).
 • Siedzieć! Sąd idzie. Możni i maluczcy [tajność rozprawy o nadużycie funkcji publicznej w Starachowicach i tymczasowe aresztowanie w drobnej sprawie w Kielcach]. Gazeta Wyborcza 2003, 21.viii nr 194, s. 1 (wypowiedź).
 • Służby specjalne zaglądają do maila. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego chce podglądać pocztę elektroniczną na koszt operatorów. Życie Warszawy 2003, 22.viii nr 195, s. 1, 4 (wypowiedź).
 • Tak tajnie być nie może. Proces w Starachowicach. Gazeta Wyborcza 2003, 25.viii nr 197, s. 4 (komentarz).
 • Zielone światło dla Agencji. Służby specjalne chcą zaglądać w pocztę elektroniczną przestępców. Gazeta Olsztyńska 2003, 25.viii nr 197, s. 4 (komentarz).
 • Brońmy dzieci przed taką sprawiedliwością [uniewinnienie krewkiego księdza katechety]. Superexpress 2003, 26.viii nr 198, s. 2 (komentarz).
 • Hallo... [zwiększenie kompetencji urzędów kontroli skarbowej]. Metropol 2003, 2.ix nr 150 s. 2 (komentarz).
 • Agenci są wszędzie? [ABW]. Dziennik Polski 2003, 2.ix nr 216, s. 1, 3 (wypowiedź).
 • Drogie łamanie prawa. Za błędy konkretnych urzędników płacimy my wszyscy – podatnicy [odszkodowania orzeczone przez Europejski Trybunał Praw Człowieka]. Dziennik Polski 2003, 10.ix nr 211, s. 1, 3 (wypowiedź).
 • Kto zadziera z panią kierownik [proces karny przeciwko dziennikarzowi]. Gazeta Polska 2003, 10.ix nr 37 s. 3-4 (komentarz).
 • Pytanie o wolność prasy [nieopublikowanie sprostowania]. Gazeta Wyborcza 2003, 11.ix nr 212 s. 6 (komentarz).
 • Wodzenie za nos [unikanie odpowiedzialności dyscyplinarnej przez sędziego]. Gazeta Wyborcza Lublin 2003, 17.ix nr 217 s. 2 (wypowiedź).
 • Maniery pod prądem [ujawnienie danych osobowych osobie niepowołanej]. Gazeta Stołeczna 2003, 17.ix nr 217 s. 1 (komentarz).
 • Umieranie w Zaciszu. Skandalicznie zła opieka nad starszymi ludźmi prowadzi do tragedii. Gazeta Wyborcza 2003, 26.ix nr 225 s. 4-5 (komentarz).
 • Pałac sprawiedliwości. Polacy najczęściej skarżą pracujące niewydolne sądy. Podkaprackie Echo Dnia 2003, 7.x nr 233, s. 3 (wypowiedź).
 • Lobbing pod specjalnym nadzorem. Między korupcją a legalnym wpływem na kształt prawa? Rzeczpospolita 2003, 08.x nr 235, s. A5 (komentarz).
 • Ten wyrok boli. Według sądu lekarz, który zaszył chustę chirurgiczną w brzuchu pacjentki, został już ukarany przez dziennikarzy. I taka kara wystarczy. Superexpress 2003, 08.x nr 235, s. 7 (komentarz).
 • Jak stary łach [kondycja polskich sądów]. Tygodnik Nadwiślański 2003, 9.x. nr 41 s. 5 (wywiad).
 • Krzysztof Habich, czyli wojna z państwem. Najsłynniejszemu polskiemu „oszustowi podatkowemu” prokuratura nie zdołała dotychczas udowodnić żadnego oszustwa podatkowego. Rzeczpospolita 2003, 11.x nr 238, s. B5 (komentarz).
 • Oskarżenie Napierskiego. Ufałem esbekom - mówi prokurator krajowy. Życie Warszawy 2003, 11.x nr 238, s. 6 (wypowiedź).
 • Sprawa, której nie było. Prokurator Napierski oskarża reportaż. Rzeczpospolita 2003, 11.x nr 238, s. A5 (wypowiedź).
 • Krok ku apolitycznej prokuraturze. Rzeczpospolita 2003, 30.x nr 254, s. A2 (wypowiedź).
 • Mój ojciec nie zasłużył na karę śmierci [Stanisław Wawrzecki]. Superexpress 2003, 31.x nr 255, s. 1 (komentarz).
 • Prokuratura ściga za felieton. Gazeta Polska 2003, 5.xi nr 44 s. 3-4 (komentarz).
 • Oczywista bezczelność [powództwo skazanego policjanta przeciwko prokuratorce]. Gazeta w Lublinie 2003, 5.xi nr 258, (komentarz).
 • Sędzia z przypadku. Wybory nowych ławników na finiszu. Rzeczpospolita 2003, 6.xi nr 259, s. C1 (wypowiedź).
 • XI: nie zabijaj komputerów. Gazeta Wyborcza 2003, 6.xi nr 259 s. 14 (komentarz).
 • Niewinni. Nie ma śladu. Gazeta Wyborcza – Duży Format 2003 10.xi. nr 263, s. 11 (komentarz).
 • MPK. Bezprawie w autobusach. Kontrolerzy przetrzymują pasażerów. Gazeta w Lublinie 2003, 22.xi nr 272, s. 3 (komentarz).
 • Minister celnikom dopłaci. Kto zakłóca służbę [wywieszanie flagi narodowej przez protestujących celników]. Gazeta Wyborcza 2003, 22.xi nr 272, s. 4 (komentarz).
 • Trzeba się bać Agencji, nie dziennikarzy. Po wystąpieniu Szefa ABW w Sejmie. Kurier Poranny 2003, 27.xi. nr 276, s. 1 (komentarz).
 • Sprawiedliwość na chorobowym [stosowanie długotrwałego aresztowania]. Kulisy 2003, 28.xi. nr 48 s. 12-13 (wypowiedź).
 • Jak odkorkować wymiar sprawiedliwości. Rzeczpospolita 2003, 2.xii nr 280, s. C3 (komentarz).
 • Trybuni ludowi [prawnicy-samoucy]. Gazeta Polska 2003, 17.xii nr 50 s. 13-44 (komentarz).
 • Niewolnicy kapitału początkowego [dokumentacja rentowa]. Kulisy 2003, 19.xii. nr 51 s. 6-8 (wypowiedź).
 • Sądne dni [pogwałcenie prawa do wolności osobistej]. Gazeta Wyborcza 2003, 24.xii nr 299, s. 4 (komentarz).
 • Tragifarsa pralnicza [brak bezstronności sędziego NSA]. Gazeta Wyborcza 2003, 27.xii nr 300, s. 4 (komentarz).
 • Prawo lepsze i gorsze [wydarzenia w prawie sądowym w 2003 r.]. Rzeczpospolita 2004, 2.i nr 1, s. C2 (wypowiedź).
 • Doradzali komendantowi [głównemu Policji, Komitet doradczy]. Gazeta Policyjna 2004, 4.i nr 1 s. 5 (wypowiedź).
 • Drogie złe prawo. Dziennik Polski 2004, 9.i nr 7 s. 3 (wypowiedź).
 • Pasażer na uwięzi. MPK. Kłopoty z interpretacją praw pasażerów i kontrolerów. Gazeta w Lublinie 2004, 8.i nr 6 s. 3, (komentarz).
 • Sądy i sędziowie do oceny [metoda analizy wydajności]. Rzeczpospolita 2004, 9.i nr 7, s. C1 (wypowiedź).
 • Sądu nad przewodniczącym nie będzie. Rękasowi znowu się upiekło. Dziennik Wschodni 2004, 24.i nr 19 s. 3 (komentarz).
 • Wymiar sprawiedliwości. Pomóż koledze, spakuj togę. Mniej zapracowanych sędziów trzeba częściej delegować do bardziej obciążonych sądów. Rzeczpospolita 2004, 26.i nr 21, s. C1 (wypowiedź).
 • Gra ślepego? Minister tolerował romans pani prokurator? Superexpress 2004, 28.i nr 23, s. 3 (komentarz).
 • Widzą cię nago. Demaskujemy sklepowych zboczeńców [podglądanie na monitorach przez ochroniarzy osób w przymierzalniach]. Superexpress 2004, 29.i nr 24, s. 10-11 (komentarz).
 • Komory gazowe to fakt [Płn. Korea]. Z prof. ... rozmawia Krzysztof Zyzik. Nowa Trybuna Opolska 2004, 4.ii nr 29, s. 3.
 • Prof. Rzepliński: skazanie dziennikarza to niesprawiedliwy wyrok. PAP 2004, 6.ii (wypowiedź).
 • Bo nie przeprosił. Trzy miesiące więzienia dla dziennikarza. Rzeczpospolita 2004, 7.ii nr 32, s. A5 (wypowiedź).
 • Płacimy za błędy. Kosztowne pomyłki wymiaru sprawiedliwości. Życie Warszawy 2004, 8.ii nr 32, s. 6 (komentarz).
 • Dobry sędzia, lepsze procedury [„spadanie” spraw z wokandy sądowej]. Rzeczpospolita 2004, 9.ii nr 34, s. A2 (wypowiedź).
 • Pedofile drżyjcie. Czy nasze dzieci będą bezpieczne? Superexpress 2004, 12.ii nr 36, s. 5 (komentarz).
 • Sto dni, kilka afer [zorganizowanie studniówki w więziennej szkole średniej]. Nowości. Gazeta Pomorza i Kujaw 2004, 13.ii nr 37, s. 5 (wypowiedź).
 • Szkoła sądzenia [projekt powołania Krajowej Szkoły Sędziowsko-Prokuratorskiej]. Życie Warszawy 2004, 14.ii nr 38, s. 6 (komentarz).
 • Wolność słowa. Ścieżka zbyt kręta. Proces jeleniogórskiego dziennikarza. Gazeta Wyborcza Wrocław 2004, 20.ii nr 44, s. 5 (komentarz).
 • Na służbie polityków. Prof. Andrzej Rzepiński twierdzi, że służby specjalne nawet w społeczeństwach demokratycznych często naruszają podstawowe prawa człowieka. Dziennik Polski 2004, 28.ii, nr 50, s. (wypowiedź).
 • Prywatne śledztwa [rodziny podejrzanych i pokrzywdzonych a prokuratorzy]. Polityka 2004, 28.ii nr 9 s. 24-28 (wypowiedź).
 • Rzepliński: Również w Korei „kto zabija jedno życie, zabija cały świat”. PAP 2004, 29.ii (wypowiedź).
 • Areszt na wszelki wypadek. Helsińska Fundacja przeciw praktyce prokuratur i sądów. Gazeta Wyborcza 2004, 2.iii nr 52, s. 6 (komentarz).
 • Będzie kompromis. Przyszłość młodych prawników w rękach Komisji Sprawiedliwości [dostęp do zawodu adw]. Życie 2004, 04.iii nr 43 s. 4 (wypowiedź).
 • Dobre słowo nie wystarczy. Ciąg dalszy sprawy strzelaniny w Juszczynie. Rozmowa z prof. Andrzejem Rzeplińskim z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka [granice obrony koniecznej]. Gazeta Wyborcza Wrocław 2004, 7.iii nr 56, s. 4 (komentarz).
 • Wojna Jakubowskiej z Rzeczpospolitą. Te niedobre, złośliwe media. Życie Warszawy 2004, 9.iii nr 58, s. 1 (komentarz).
 • Rozpoczęła się IV kadencja Rady Etyki Mediów. PAP 2004, 10.iii (wypowiedź).
 • Dokąd pójdzie adwokat [dostęp do zawodu adw]. Życie 2004, 11.iii nr 60 s. 4 (wypowiedź).
 • Dług. Próba wolności. Dziesięć lat temu zabili dwóch szantażujących ich bandytów. Dostali wyroki po 25 lat. Czy dziś są już gotowi, by zacząć życie od nowa? Gazeta Wyborcza Duży Format 2004, 20.iii nr 69, s. 6-7 (wypowiedź).
 • Tanie mieszkanie dla sędziego. Lokale warte kilkaset tysięcy złotych chcą wykupić za niewielkie pieniądze. Nowiny. Gazeta Codzienna 2004, 26.iii nr 61 s. 5 (komentarz).
 • Dostał w brzuch w komisariacie. Przegrywamy z policją. Słowo Ludu 2004, 26.iii nr 75 s. 3 (komentarz).
 • Powtórka z Rywina. Czy premier powinien stanąć przed Trybunałem Stanu [Orlengate]. Życie Warszawy 2004, 5.iv nr 81 s. 1, 6 (komentarz).
 • Zdemaskował nadużycia... a sąd się obraził [proces dziennikarza]. Nowa Trybuna Opolska 2004, 6.iv nr 82 s. 6 (komentarz).
 • Sprawiedliwość poza protokołem. Świadek mówił jedno, sędzia drugie, a zapisano jeszcze inaczej. Rzeczpospolita 2004, 8.iv nr 84, s. C1 (wypowiedź).
 • Jednym zdaniem [warunkowe umorzenie]. Nowiny. Gazeta Codzienna. 2004, 8.iv nr 70, s. 4 (wypowiedź).
 • Czy demaskować kibiców i ulicznych demonstrantów [wolność zgromadzania się]. Gazeta Prawna 2004, 20.iv, nr 77 s. 3 (wypowiedź).
 • Nie ma dochodu, jest podatek. Pomoc prawna świadczona i otrzymywania nieodpłatnie obciążona VAT i PIT. Rzeczpospolita 2004, 23.iv nr 96, s. C1 (wypowiedź).
 • Skazali tylko Rywina. Wyrok w najgłośniejszej aferze korupcyjnej III RP. Sąd skazał Lwa Rywina 2,5 roku więzienia i 100 tys. zł grzywny. Sąd uznał, że „grupy trzymającej władzę” nie było. Gazeta Wyborcza 2004, 27.iv nr 99, s. 4 (komentarz).
 • Zamiast płatnej protekcji oszustwo. Gazeta Prawna 2004, 27.iv nr 82, s. 3 (komentarz).
 • Lew samotnym wilkiem. Rzeczpospolita 2004, 27.iv nr 99, s. A4 (komentarz).
 • Przeszukanie alterglobalistów. PAP 2004, 29.iv. (wypowiedź).
 • Fundacja Helsińska: Policja nie miała prawa przeszukać domu antyglobalistów. Gazeta Wyborcza Stołeczna 2004, 30.iv nr 102, s. 4 (wypowiedź).
 • To nic, że spotkali [korupcja sedziów]. Gazeta w Lublinie 2004, 30.iv nr 102, s. 3, (wypowiedź).
 • Reporterzy zostali bezprawnie pozbawieni wolności osobistej; karygodna w tej sytuacji jest również bierność policji. PAP 2004, 5.v. (wypowiedź).
 • Kontrole baków bezprawne. Fakt 2004, 7.v nr 106, s. 8-9 (wypowiedź).
 • Przestępstwo sędziego niegodne [złożenie sędziego z urzędu za sfałszowanie wyroku]. Dziennik Wschodni. 2004, 13.v. nr 111, s. 4 (komentarz).
 • Kalisz pod pręgierzem [śmiertelne użycie broni przez Policję w Łodzi]. Gazeta Wyborcza 2004,13.v nr 111, s. 4 (komentarz).
 • Pamiętajmy o przeszłości. Bolesna historia PRL [próba ustawowej rehabilitacji UB-wców]. Życie 2004,13.v nr 111, s. 4 (wypowiedź).
 • Zakaz dla gejów? Spór o Paradę Równości w Warszawie. Gazeta Wyborcza Stołeczna. 2004,15.v nr 113, s. 4 (wypowiedź).
 • Ułamkowa sprawiedliwość. Rozbudowane sądownictwo cierpi na niewydolność. Rzeczpospolita 2004, 22.v nr 119, s. C3 (wypowiedź).
 • Do strzału zawsze gotowi. Policjant nie musi już uprzedzać, że będzie strzelał. Gazeta Wyborcza 2004, 24.v nr 120, s. 1, 7 (komentarz).
 • Okrągły stół na temat tolerancji [dyskusja u RPO]. PAP 2004, 25.v (wypowiedź).
 • Sejm: Komisja rekomenduje projekt noweli ustawy o kombatantach. PAP 2004, 27.v (wypowiedź).
 • Jamroży na celowniku [tymczasowy areszt]. Życie Warszawy, 2004, 1.vi nr 127, s. 2 (wypowiedź).
 • Geje i Niemcy w skarpetkach [wolność zgromadzeń, przywileje wyborcze mniejszości narodowych]. Trybuna, 2004, 1.vi nr 127, s. 1. 4 (wypowiedź).
 • Prezydent Kaczyński boi się parady. Młodzież Wszechpolska odwołała swoją demonstrację – zakaz przemarszu mniejszości seksualnych utrzymany. Rzeczpospolita 2004, 2004, 1.vi nr 127, s. A11. 4 (komentarz).
 • Wiza tylko dla zdrowych. Rosjanie zaostrzają przepisy graniczne. Gazeta Wyborcza Olsztyn 2004, 4.vi nr 130, s. 4 (komentarz).
 • Robert B. skarży się na Polskę [do Strasburga]. Sąd się pomylił. Gazeta Wyborcza Wrocław 2004, 4.vi nr 130, s. 4 (wypowiedź).
 • Stróże chińskiego spokoju [zachowanie się Policji w czasie wizyty prezydenta Hu]. Gazeta Wyborcza 2004, 11.vi nr 135, s. 5 (wypowiedź).
 • Oskarżony Andrzej Lepper. Sądy nie radzą sobie z szefem Samoobrony. Rzeczpospolita 2004, 29.vi. nr 150, s. A1, 5 (wypowiedź).
 • Nowojorski szeryf robi porządek na Śląsku [korupcja firm farmaceutycznych]. Profit – Gospodarka bez tajemnic 2004, nr 7 (wypowiedź).
 • Działka dla aniołów. Naddniestrze [proces Ilascu w 1994]. Gazeta Wyborcza. Duży Format. 2004, 5.vii nr 155, s. 2-6 (wypowiedź).
 • Kasa za areszt. Polskie skargi zalewają Trybunał w Strasburgu. Życie Warszawy 2004, 9.vii nr 159 s. 3.
 •  Prokuratura nie może przysypiać Nie należy bezczynnie patrzeć na bulwersujące przykłady wypaczania prawa [prokuratura jako organ „strzegący praworządności”]. Rzeczpospolita 2004, 9.vii. nr 159, s. C1 (wypowiedź).
 • Kamienna skamielina [autoryzacje wypowiedzi dla mediów]. Gazeta Polska 2004, 7.vii. nr 26, s. 17-18 (wypowiedź).
 • Śmierć za śmierć? Powróciła dyskusja o stosowaniu kary śmierci. Trybuna Śląska 2004, 13.vii nr 162, s. 9 (wypowiedź).
 • Śmierć za śmierć? 77 proc. Polaków chce przywrócenia najwyższego wymiaru kary. Dziennik Polski 2004, 13.vii nr 162, s. 5 (wypowiedź).
 • 10 lat bezczynności władzy. Prokuratura przez lata skutecznie blokowała śledztwo [w sprawie błędu lekarskiego]. Życie 2004, 16.vii nr 154 s. 10 (komentarz).
 • Łańcuch śmierci [kara śmierci]. Przekrój 2004, 18.vii nr 29 s. 26 (wypowiedź).
 • Spór o szubienicę. Newsweek Polska 2004, 25.vii nr 30 s. 24-26 (wypowiedź).
 • Zbrodnia mięsna [sprawa Wawrzeckiego]. Gazeta Wyborcza 2004, 28.vii nr 175 s. 2 (wypowiedź).
 • Żyję, jakbym nie żył [kara śmierci]. Głos Pomorza. Magazyn. 2004, 31.vii nr 177 s. 2 (wypowiedź).
 • Polska immunitetów. Przypadki nadużywania przywileju bezkarności coraz częściej bulwersują polskie społeczeństwo. Rzeczpospolita 2004, 4.viii. nr 181, s. C1 (wypowiedź).
 • Przeciw karze śmierci [oświadczenie Komitetu Helsińskiego]. Tygodnik Powszechny 2004, 1.viii nr 31 s. 3.
 • Katyń: „Zbyt mało ofiar na ludobójstwo”. PAP, 2004, 6.viii (wypowiedź).
 • Nasz cel: wskazać winnych. Katyń. Trybuna 2004, 7.viii nr 184 s. 3 (wypowiedź).
 • Skarga – symbol. Krewni pomordowanych w Katyniu mogą wystąpić przeciwko Rosji do Strasburga – potwierdza doradca prezesa IPN. Dziennik Polski 2004, 7.viii nr 184 s. 1 (komentarz).
 • Katyń do Strasburga. Szansa dla rodzin ofiar. Gazeta Wyborcza. 2004, 9.viii nr 185, s. 4 (wypowiedź).
 • Kryminał przed buntem. Absolutnie bez szyi. Polskie więzienia. Kryzys przychodzi najpóźniej po roku życia na metrze kwadratowym. Gazeta Wyborcza. Duży Format 2004, 20.ix nr 37(601), s. 2-3 (wypowiedź).
 • Komisje bioetyczne – regulacje etyczne i prawne w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Materiały z Konferencji. Prawo i Medycyna 2004 nr specjalny, s. 75-76.
 • Zerwani ze smyczy komórki. Rzeczpospolita 2004, 4.xi. nr 259, s. A2 (wypowiedź).
 • Paragraf na szpiega. Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz... Dziennik Polski 2004, 15.xi nr 267, s. 1, 27 (wypowiedź).
 • Siła paragrafów [sędziowie a ustawy]. Gazeta Olsztyńska 2004, 19.xi nr 271, s. 6 (wypowiedź).
 • Naszym klientem jest konstytucja [proces dziennikarza M. Maciejewskiego]. Nowa Trybuna Opolska 2004, 8.xii. nr 287 s. 4 (komentarz).
 • Oglądanie sądu, podglądanie sędziów. Dziennik Łódzki 2004, 30.xii. nr 305 s. 4 (wypowiedź).
 • Sądowe rozprawy pod obserwacją wolontariuszy. Rzeczpospolita 2005, 4.i nr 3, s. C2 (wypowiedź).
 • Teraz można się skarżyć na agentów. Akcje specsłużb mogą być zaskarżane do prokuratury. Życie Warszawy 2005 6.i. nr 4 s. 2 (wypowiedź).
 • Sprawiedliwość jak walec. Proces o fałszywe zeznania. Gazeta Wyborcza. Wrocław 2005, 6.i nr 4 s. 3 (komentarz).
 • Interes rodzinny dziekana [rady adwokackiej]. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 12.i nr 9 s. 1 (komentarz).
 • Adwokaci nierychliwi. Skandal w Radzie Adwokackiej [fałszowanie list wyborczych]. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 17.i nr 13 s. 3 (komentarz).
 • Ubecka lista krąży po Polsce [tzw. lista Wildsteina]. Gazeta Wyborcza 2005, 29.i nr 24 s. 2 (komentarz).
 • Prawica skora do lustrowania. Wyścig po projekt Rzeplińskiego. Gazeta Wyborcza 2005, 11.ii nr 35 s. 9 (wypowiedź).
 • Bez pytania o współpracę. SLD chce zmian: więcej tajemnicy w gospodarce, żadnych pytań o współpracę z SB [nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych]. Rzeczpospolita 2005, 11.ii. nr 35 s. A3 (wypowiedź).
 • Nie waż się krytykować Temidy, dziennikarzu! Helsińska Fundacja Praw Człowieka chce kasacji opolskiego wyroku. Nowa Trybuna Opolska 2005, 23.ii. nr 37 s. 1 (wypowiedź)
 • Sąd dziennikarzowi nie przepuści. Krytykował pracę sędziów i prokuratorów - musi zapłacić trzy tysiące grzywny. Rzeczpospolita 2005, 23.ii. nr 45, s. A5 (komentarz).
 • Za wolność. Wyrok na dziennikarza. Gazeta Wyborcza Wrocław 2005, 23.ii nr 45 s. 1 (wypowiedź).
 • Norma uczelniana. Pracownica po raz drugi przegrała z UMCS. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 17.iii nr 64 s. 3 (komentarz).
 • Radca nienieskazitelny. Kariera prawnika z „przeszłością”. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 31.iii nr 75 s. 3 (komentarz).
 • Zaufanie poza kontrolą. Monitorowanie pracowników w miejscu pracy. Computerland Polska 2005, 29.iii nr 13 (664), s. 30-31, 33 (komentarz).
 • Ułaskawić zabójcę. Metro 2005, 31.iii nr 565 s. 3 (wypowiedź).
 • Rzepliński: nie zabiegałem o kandydowanie, ale byłbym dobrym RPO. PAP 2005, 2.vi (wypowiedź).
 • Co wolno wojewodzie, a co dziennikarzowi. Media a policja. Kara za publikację w „Głosie Szczecińskim”. Rzeczpospolita 2005, 21.vi. nr 143 s. A5 (komentarz).
 • Echa dziennikarskiego procesu. Wyrok zaczyna sprawę. Gazeta Wyborcza Wrocław 2005, 29.vi nr 149 s. 4 (wypowiedź).
 • Utrącanie Przewoźnika [wybory nowego prezesa IPN]. Gazeta Wyborcza 2005, 7.vii nr 156 s. 3 (wypowiedź).
 • Instytut czeka na sąd lustracyjny. IPN. Dawni opozycjoniści apelują, by Andrzej Przewoźnik nie rezygnował. Rzeczpospolita 2005, 9.vii nr 159 s. A14 (wypowiedź).
 • Cień nad kolegium. Kontrowersyjne wybory w lubelskim SKO [samorządowe kolegium odwoławcze]. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 15.vii nr 163 s. 9 (komentarz).
 • Pomówieni bez lustracji. Sąd odmówił lustracji pomówionym [Adam Przewoźnik, Henryk Szlajfer]. Gazeta Wyborcza 2005, 16.vii nr 162 s. 3 (komentarz).
 • Paranoja tajności [ustawa o ochronie danych osobowych]. Wprost 2005, 17.vii nr 28 s. 28-31 (wypowiedź).
 • IPN łamie zasady państwa prawa? Gazeta Wyborcza 2005, 26.vii nr 173 s. 5 (wypowiedź).
 • Konsternacja, szok, oburzenie Warszawa. Politycy żądają ostrej reakcji polskich władz. Rzeczpospolita 2005, 28.vii nr 175 s. A5 (wypowiedź).
 • Andrzej Lepper skazany za Klewki. Gazeta Wyborcza 2005, 10.viii nr 185 s. 3 (komentarz).
 • Szeptem do mnie mów. Gazeta Wyborcza Częstochowa 2005, 19.viii nr 192, s. 1 (wypowiedź).
 • Bezprawne lojalki Leppera. Samoobrona wekslami nie przywiąże do siebie posłów. Życie Warszawy 2005, 22.viii nr 194 s. 1, 4 (wypowiedź).
 • Skandal rekrutacyjny na UG - cd. Rzepliński popiera nowych. Gazeta Wyborcza Trójmiasto (Gdańsk) 2005, 24.viii nr 196 s. 3 (wypowiedź).
 • Supermarket nienawiści w sieci. Gazeta Wyborcza 2005, 25.viii nr 197 s. 2 (wypowiedź).
 • Teraz pozostał Strasburg. Z sądu. UMCS znowu górą [mobing]. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 25.viii nr 197 s. 3 (komentarz).
 • Kat z ofiarą poszli na kawę. Były esbek stanął przed sądem. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 30.viii nr 20 s. 4 (wypowiedź).
 • Czy były esbek uniknie kary, cd. Kulisy esbeckiej zbrodni. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 31.viii nr 202 s. 5 (komentarz).
 • Z powrotem za kraty? Surowy wyrok dla 17-letniego kielczanina oskarżonego o rozbój. Gazeta Wyborcza Kielce 2005, 1.ix nr 203 s. 3 (komentarz).
 • Mroziewicz bez teczek [płk. SB jako dyr. w Biurze RIP]. Życie Warszawy 2005, 12.ix nr 212 s. 4 (wypowiedź).
 • Wolność za słoik miodu. Korupcja w podlaskim wymiarze sprawiedliwości. Rzeczpospolita 2005, 12.ix nr 213 s. A1 (wypowiedź).
 • Wójtowie pod kontrolą. Oświata – niepełnosprawne dzieci – cd. Trybuna 2005, 21.ix nr 221 s. 3 (wypowiedź).
 • Kombinacje korporacji [jak obejść ustawę o dostępie do zawodów prawniczych]. Gazeta Wyborcza Lublin 2005, 5.x nr 232 s. 3 (komentarz).
 • Oni sprawdzą twój bak [Inspekcja Transportu Drogowego]. Fakt 2005, 13.x nr 239 s 8 (komentarz).
 • Trybunał [Stanu] na nic. Bezsensowne powielanie zadań sądownictwa. Rzeczpospolita 2005, 15.x nr 242 s. C3 (wypowiedź).
 • Odzyskają paszporty. Marzec '68. Emigranci z polskim obywatelstwem. Rzeczpospolita 2005, 17.x nr 243 s. A1, C1 (komentarz).
 • Trybunał Konstytucyjny. Wszyscy mają prawo dostępu do akt służb PRL na swój temat. PAP 2005, 26.x (komentarz).
 • Szymany tajnych operacji [domniemany tajny samolot amerykański z pojmanymi terrorystami al Kaidy]. Gazeta Olsztyńska 2005, 4.xi nr 258, s. 1 (wypowiedź).
 • Sąd partyjny [Trybunał Stanu]. Dziennik Polski 2005, 7.xi s. 4 (wypowiedź).
 • A prezydent ułaskawia. Super Express 2005, 5.xii nr 283, s. 4-5 (wypowiedź).
 • Sędzia nadal pod ochroną. Prowadził auto po pijanemu, ale może jeździć za kółkiem. Nowiny - Gazeta Codzienna 2005, 12.xii, nr 239 s. 4 (komentarz).
 • Fundacyjne kneblowanie [pomoc Polakom na Wschodzie]. Gazeta Polska 2005, 14.xii nr 50, s. 5 (wypowiedź). 
 • Kryzys gospodarczy jako szansa a rządy prawa. Wypowiedź w panelu. [w:] Obchody XX-lecia Polskiej Sekcji Międzynarodowej Komisji Prawników. Zbigniew Lasocik (red.). Warszawa, 25 maja 2012 r. Wwa 2015 SP MKP, s. 50-5