dr Maria Niełaczna

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Obroniła doktorat na temat kontroli więzień i zapobiegania różnym formom maltretowania, specjalizuje się w prawach człowieka i kryminologii.

Bada wykonanie kar skrajnie długoterminowych, sprawców zabójstw i więźniów dożywotnich; prowadzi Uniwersytecką Klinikę art. 42 kkw, która uczestniczy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Jest członkiem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy.