Dyżury pracowników Katedry w semestrze zimowym 2020/2021

 

prof. dr hab. Andrzej Rzepliński – kierownik Katedry

Stanowisko: Profesor zwyczajny
Pokój 46 
Telefon: (0-22)  5530732
 E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury: 
 
 

dr hab. prof. UW Antoni Bojańczyk

 Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój 18a
Telefon: 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury:  
 

dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska (profesor emeritus)

Stanowisko: Profesor nadzwyczajny
Pokój  19a
Telefon: (0-22) 5530712
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury:  ---
 

dr Barbara Błońska

Stanowisko: adiunkt
Pokój  18 a
Telefon: (0-22) 5530703
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury: 
 

dr Łukasz Chojniak

Stanowisko: adiunkt
Pokój 15
Telefon: (0-22) 5530703
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury:  
 

dr Andrij Kosylo

Stanowisko: adiunkt
Pokój 18
Telefon: (0-22) 5530710
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury: 
 

dr Maria Niełaczna 

Stanowisko: adiunkt
Pokój  18 a
Telefon: (0-22) 5530703
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury:  
 

 

dr Paweł Ostaszewski - sekretarz Katedry

Stanowisko: adiunkt
Pokój 19
Telefon: 
E-mail:  pawel.oThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.uw.edu.pl
Dyżury:  
 

 

dr Katarzyna Witkowska-Rozpara 

Stanowisko: adiunkt
Pokój 15
Telefon: (0-22) 5530703
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury:  czwartek, 14:00-15:00
 

dr hab. Dagmara Woźniakowska-Fajst

Stanowisko: adiunkt
Pokój 18 a
Telefon: (0-22) 5530703
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dyżury: