Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - Wykaz publikacji / Redakcje książek:

 • Studencki raport o stanie więziennictwa (redakcja i wprowadzenie). Warszawa 1981 Wyd. UW: 92 s.
 • Postawy mieszkańców miasteczek „więziennych” wobec przestępczości i więziennictwa. Raport studencki (redakcja i wprowadzenie). Kalisz lipiec 1982 Wyd. UW: 56 s.
 • Postawy społeczeństwa Częstochowy wobec projektu ustawy o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy. Raport studencki, Funkcjonowanie nadzoru ochronnego na terenie miasta Częstochowy. Raport studencki (redakcja i wprowadzenie). Warszawa 1983 Wyd. UW: 80 s.
 • Przestępstwa popełnione przez skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Sieradzu w latach 1963-1983. Raport studencki (redakcja i wprowadzenie). Warszawa 1984 Wyd. UW: 101 s.
 • Doświadczenia i perspektywy systemu penitencjarnego w Polsce. Warszawa 1987 IPSiR UW: 441 s.
 • Human Rights and Freedoms in New Constitutions in Central and Eastern Europe, (redakcja i wprowadzenie). Warszawa 1992 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 205 s.
 • Prawa człowieka a policja. Wybór dokumentów Rady Europy i ONZ, (red. i wprowadzenie). Legionowo 1992 nakł. Centrum Szkolenia Policji: 149 s.
 • Prawa i wolności człowieka, (redakcja i wprowadzenie). Warszawa 1992 Wyd. Uniwersytet Nauczycielski MEN: 115 s.
 • Sprawozdanie z lustracji instytucji izolacyjnych dla dorosłych i nieletnich przestępców (redakcja i wstęp). Warszawa 1992 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 67 s.
 • Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie a prawa człowieka, (redakcja i wprowadzenie). Lublin 1992 Wyd. UMCS: 353 s. [Rec. Zofia Świda, PiP 1993 nr 3 s. 89-90.
 • Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim, (redakcja i wprowadzenie). Warszawa 1993 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 157 s.
 • Sprawozdanie z lustracji instytucji izolacyjnych dla osób nieletnich i dorosłych. (redakcja i wstęp). Warszawa 1993 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 119 s. [Rec. Edward Wasilewski, Lustracja w więziennictwie. Nasz Głos 1994 nr 1-2 s. 5-6.
 • Zachodnie ustawy penitencjarne. Teksty ustaw z komentarzami (Francja, Hiszpania, Niemcy, Szwecja) (redakcja i wprowadzenie). Kalisz 1994 nakł. IPSiR UW- HFPC – COSSW: 238 s. [Rec. Jerzy Migdał, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995 z. 10 s. 115-117; Pilecki Grzegorz, Nasz Głos 1994 nr 12 s. 8-9; Poklewski-Koziełł Krzysztof, Państwo i Prawo 1995 s. 92-98.
 • Prawa człowieka a policja. J. Alderson: Policjant w państwie prawa (wprowadzenie). Legionowo 1994 Centrum Szkolenia Policji: 20 s.
 • Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki, (redakcja i wprowadzenie). Legionowo 1994 Centrum Szkolenia Policji: 346 s.
 • Prawa czełowieka i sudoproizwodstwo. Sobranije meżdunarodnych dokumientow [współautor Frederick Quinn] (red. i wprowadzenie). Warszawa 1995 nakł. Office for Democratic Institutions and Human Rights: 289 s.
 • Prawa osób nieletnich i dorosłych w instytucjach izolacyjnych. Sprawozdanie z lustracji, (redakcja, „Wstęp”: s. 5-10 i „Uwagi Końcowe”: s. 149-153). Warszawa 1995 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 153 s.
 • Monitorowanie policji i więzień. Prawa osób pozbawionych wolności, (redakcja i wprowadzenie: s. 5-10). Warszawa 1995 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 115 s. [Rec. Hołda Zbigniew, Przegląd Więziennictwa Polskiego 1995 nr 11 s. 93-94.
 • Stosowanie prawa o narkotykach. Podręcznik ONZ dla funkcjonariuszy porządku prawnego. Legionowo 1995 nakł. Centrum Szkolenia Policji: 210 s.
 • Prawo do godnego traktowania w instytucjach izolacyjnych. Sprawozdanie z lustracji (redakcja, uwagi końcowe). Warszawa 1996 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 179 s. [Rec.: Ryszard Andziak, Rzeczpospolita 1996 nr 237 s. 14; [Ż.S.]. Rzeczpospolita 1996 nr 258 s. 14.
 • Constitutional Courts in Central and Eastern European Countries In the Period of Transformation. Papers of the International Conference, Warsaw, 9-11 September 1994. Warszawa 1996 nakł. Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 178 s.
 • Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956. Witold Kulesza, Andrzej Rzepliński (red.). Warszawa 2000 nakł. IPN i IPSiR UW: 528 s.
 • Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce lat 1944-1956. Wyd. 2 uzup. Witold Kulesza, Andrzej Rzepliński (red.). Warszawa 2001 nakł. IPN i IPSiR UW: 554 s. [Rec. Janusz Wróbel, W kręgu sądowych zbrodni. Pierwsza publikacja Instytutu Pamięci Narodowej. Dziennik Związkowy. Chicago 2000, 27-29 października, s. 20-21; Wojciech Organiściak, Czasopismo Prawno-Historyczne 2001 t. 53 z. 2 s. 257-260, Marcin Zaborski, Palestra 2001 nr 3-4 s. 180-198; Robert Żurek, Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 2003 nr 5, http://www.sehepunkte.historicum.net/2003/05/3003.html,
 • Cees de Rover, Służyć i chronić Prawa człowieka i prawo humanitarne dla policji i sił bezpieczeństwa państwa. Konsultacja prawna i redakcja naukowa Andrzej Rzepliński. Legionowo 2002 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Centrum Szkolenia Policji: 498 s. [Rec. Gazeta Policyjna 2002, nr 15 s. 12.
 • Prawo do nauki. Raport z monitoringu. Elżbieta Czyż, Andrzej Rzepliński (red.). Warszawa 2003 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 210 s.
 • Korea Północna za zasłoną. Joanna Hosaniak, Andrzej Rzepliński (red.). Warszawa 2004 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 148 s.
 • Zapobieganie torturom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschodniej. Wybrane zagadnienia. Andrzej Rzepliński, Krzysztof Wilamowski (red.). Warszawa 2006 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 286 s.
 • Pozbawienie wolności – funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego. Red. naukowa Andrzej Rzepliński, Irena Rzeplińska, Maria Niełaczna, Paulina Wiktorska. Warszawa 2013 LEX Wolters Kluwer business: 1300 s. 
 • Poukładać sobie życie. Studia przypadków zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Paulina Kazana, Maria Niełaczna (red.), Andrzej Rzepliński (wstęp). Wwa 2015 nakł. Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW: 257 s.
 • Modernizowanie więziennictwa. V Polski Kongres Penitencjarny. Teodor Bulenda i Andrzej Rzepliński, redaktorzy tomu. Warszawa 2015 nakł. IPSiR UW i CZSW: 700 s. 
 • Pamięć chwili, która nas samym przywróciła... Wykłady Trzeciomajowe w Trybunale Konstytucyjnym w latach 2000-2016. Andrzej Rzepliński, Krzysztof Budziło, Adam Jankiewicz (red.), Wwa 2016 nakł. Trybunał Konstytucyjny: 304 s.