Witamy na stronie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi w serwisie.

 

 

Aktualności

 

Moduł Centrum Analiz Kryminologicznych w Środkowoeuropejskim Sondażu Społecznym

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zgłoszony przez Centrum Analiz Kryminologicznych moduł badawczy „Rozmiary postaw punitywnych wobec przemocy” pozytywnie przeszedł konkurs IDUB: Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i zostanie zrealizowany w V Priorytetowym Obszarze Badawczym w ramach Środkowoeuropejskiego Sondażu Społecznego.

 

Postawy punitywne społeczeństwa, opinie obywateli o przestępczości i zachowaniach patologicznych oraz karach kryminalnych i karaniu są przedmiotem zainteresowania kryminologii od kilkudziesięciu lat. Analizom poddawane są w tym zakresie najczęściej: stopień potępienia poszczególnych zachowań będących złamaniem norm społecznych, stosunek do różnego rodzaju kar (np. kary śmierci, dożywotniego pozbawienia wolności) i do ich zaostrzania.

 

Moduł został opracowany przez zespół w składzie: dr Paweł Ostaszewski – kierownik modułu (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr hab. Dagmara Woźniakowska (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr hab. Beata Gruszczyńska, Prof. UW (Centrum Analiz Kryminologicznych, IPSiR UW), dr Jakub Drapal (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy), mgr Andrzej Uhl (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy).

 

Więcej informacji - kliknij TU

 

 

Dr Katarzyna Witkowska-Rozpara odwołuje swój dyżur w dniu 11 lutego. Za zmiany przepraszamy. W sprawach pilnych - Pani doktor prosi o kontakt mailowy.

 

Polecamy nową publikację, której współredaktorką naukową jest dr Maria Niełaczna z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Publikacja zatytułowana "Kryminologia zła. Dożywotnie więzienie okiem ekspertów" (pod redakcją naukową J. Klimczak i N. Niełacznej) przedstawia refleksję pracowników nauki, sędziów, funkcjonariuszy więziennych, jak również studentów na temat sprawców zabójstw skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności - z punktu widzenia m. in. oceny tego, co więzienie "oferuje" tej właśnie kategorii sprawców, biorąc pod uwagę resocjalizacyjny cel kary, czy też postrzegania kary dożywotniego pozbawienia wolności przez samych skazanych i funkcjonariuszy SW.  

Książka jest dostępna na stronie WUW [ LINK ]

 

 

Polecamy nową publikację Katedry, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowaną "Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej ". Redaktorami publikacji są dr Maria Niełaczna, dr Paweł Ostaszewski i prof. Andrzej Rzepliński.

Księga jubileuszowa przygotowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej dla dr hab. prof. UW Beaty Gruszczyńskiej, znakomitego kryminologa i specjalisty z zakresu polityki kryminalnej. Do uświetnienia jubileuszu i napisania tematycznego tekstu zaproszono najwybitniejszych przedstawicieli polskiej i międzynarodowej nauki, szczególnie z zakresu kryminologii.

Wybrane artykuły zostały podzielone na cztery części odpowiadające głównym polom badań Jubilatki:

Część I. Kryminologiczne analizy statystyk przestępczości,

Część II. Kryminologiczne badania nad przemocą,

Część III. Kryminologia porównawcza,

Część IV. Kara i co dalej? 

 

Książka jest dostępna na stronie WUW [LINK]

 

 

 

 

Polecamy nową publikację, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, zatytułowaną "Dożywotnie więzienie na wokandzie trybunału strasburskiego". Autorami publikacji są dr Maria Niełaczna i dr Andrij Kosyło z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz dr Ewa Dawidziuk, dyrektor Zespołu Karnego BRPO. 

Ze strony WUW: "Kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą wyjątkową w odniesieniu zarówno do jej wymiaru, jak i reżimu wykonywania. Nakłada na system więzienny bezterminowy obowiązek oddziaływania – nie tylko zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb, lecz także oferowania sensownej i konkretnej oferty naprawczej. Ma być systemem okazji do rehabilitacji i poprawy, a tym samym stwarzania szans do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie więziennym (chodzi przecież o przynajmniej ćwierć wieku życia skazanego) oraz wolnościowym. Nowelizacja k.k. z czerwca 2019 r. odwraca jednak tę perspektywę, a propozycje bezwzględnego dożywotniego więzienia, tj. bez możliwości warunkowego zwolnienia, stanowią zaprzeczenie dotychczasowego sensu wykonania kary – co podkreślają autorzy. Analizują różne aspekty wykonywania kary dożywotniego więzienia z perspektywy soft law oraz orzeczeń trybunału strasburskiego wydanych na skutek skarg więźniów dożywotnich. Opisują też sprawy sygnalizujące problemy związane nie tylko ściśle z najsurowszą karą. Książka adresowana do czytelników zainteresowanych problematyką wymiaru sprawiedliwości i obrony praw człowieka".

Książka jest dostępna na stronie WUW [LINK ]

 

Z ogromną przyjemnością i dumą informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 roku Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk nadała doktor Dagmarze Woźniakowskiej-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej stopień doktora habilitowanego! Serdecznie gratulujemy

 

Polecamy najnowszy numer Biuletynu Kryminologicznego (2019/26), z ciekawymi artykułami, m. in. naszych studentów, absolwentów i pracowników Instytutu. Miło nam również poinformować, że redaktor naczelną Biuletynu została Pani Profesor Beata Gruszczyńska z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Redaktorem statystycznym oraz zastępcą sekretarza redakcji jest Pan doktor Paweł Ostaszewski - także z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Najnowszy numer Biuletynu jest dostępny w e-Bibliotece Prawniczej INP PAN [LINK]

 

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe Zebranie Naukowe Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, które odbędzie się 13 marca 2020 r. o godz. 10:00  w sali nr 37 w IPSiR. Naszym gościem i prelegentem będzie Pan dr Bartłomiej Skowroński, który wygłosi referat pt. "Prognozowanie ryzyka popełnienia przestępstwa na podstawie Modelu Risk Need Responsivity".

 

Uprzejmie informujemy, że ewentualne zmiany dotyczące dyżurów pracowników Katedry są zamieszczane w zakładce "Pracownicy".

 

Uprzejmie informujemy, że informacja o dyżurach pracowników Katedry w semestrze letnim 2019/2020 znajduje się w zakładce "Pracownicy".

 

Przedstawiciele Katedry na Kongresie Kryminologicznym 

 

W dniach 25-26.09.2019 r. w Warszawie odbył się Kongres Kryminologiczny, zorganizowany przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. profesora Stanisława Batawii. Na Kongresie nie zabrakło wystąpień pracowników naszej Katedry. Referaty wygłosili: dr hab. Prof. UW Beata Gruszczyńska, dr Barbara Błońska,  dr Maria Niełaczna, dr Paweł Ostaszewski, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst oraz dr Katarzyna Witkowska-Rozpara.  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia opublikowaną na stronie internetowej INP PAN [relacja]

 

Stanowisko badawcze

W kontekście projektu nowelizacji Kodeksu karnego, zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem i ustaleniami badawczymi dotyczącymi kary dożywotniego pozbawienia wolności opracowanymi przez zespół badawczy kierowany przez Panią doktor Marię Niełaczną. Zespół tworzą: dr Maria Niełaczna (kierownik), Małgorzata Kłapeć, Joanna Klimczak, Aleksandra Osińska oraz Sylwia Sumińska. Stanowisko - [link].

Ustalenia badawcze zostały opublikowane także na stronie http://lajfersi.uw.edu.pl/  oraz na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  [ link ].

 

Przedstawiciele Katedry na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym"

 

W dniu 12 kwietnia 2019 w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym". Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej reprezentowała na konferencji Pani dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, która wygłosiła referat zatytułowany "Znaczenie wiedzy naukowej i eksperckiej w kształtowaniu założeń polityki karnej". 

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości"

 

W dniach 6-7 grudnia 2018 r., w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości". Na konferencji Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej reprezentowali: Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński - z referatem pt. "Refleksje o kryminologach amerykańskich z polskimi korzeniami", dr Katarzyna Witkowska-Rozpara - z referatem pt. "Podstawy i znaczenie prognozy kryminologicznej przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary" oraz - członkini zespołu badawczego - mgr Joanna Klimczak - z referatem pt. "Trudności w diagnozie motywacji zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności".

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

 

Polsko-koreańskie seminarium naukowe

 

W dniu 27 listopada 2018 r. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji gościł przedstawicieli Instytutu Kihasa (Korea Institute for Heath and Social Affairs). Z tej okazji w IPSiR-ze odbyło się polsko-koreańskie seminarium naukowe poświęcone wybranym problemom związanym z projektowaniem oraz wdrażaniem prawnych oraz społecznych rozwiązań ukierunkowanych, m. in. na zwalczanie zjawiska przemocy wobec dzieci, w tym przemocy ekonomicznej, czy też zapobieganie demoralizacji nieletnich. Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej reprezentowały: dr Dagmara Woźniakowska-Fajst  (z referatem "Juvenile Justice in Poland" oraz dr Katarzyna Witkowska-Rozpara (z referatem "Legal and social aspects of child maintenance policy in Poland" / we współautorstwie z dr Sylwią Różycką-Jaroś). 

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka: Galeria) 

 

Projekt Lajfersi.pl - Wyróżnienie na konferencji naukowej 

Uprzejmie informujemy, że nasze badania nad więźniami dożywotnimi  i plakat informujący o naszej działalności w tym zakresie zostały docenione podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Warszawie. Organizatorami Konferencji był Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki oraz Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Nasze badania i plakat informujący zostały docenione podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, która odbyła się 20 listopada 2018 r. w Warszawie. Organizatorami Konferencji był Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki oraz Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Do udziału w Konferencji zostały zgłoszone 34 postery. W trakcie sesji posterowej komisja wyłoniła najlepsze prace i wyróżniła cztery z nich.

Wśród nagrodzonych prac znalazł się poster autorstwa naszej koleżanki z Zespołu badawczego, Joanny Klimczak – „Więźniowie dożywotni – najlepsi z najgorszych i źli stale Badania naukowe nad karą dożywotniego pozbawienia wolności”. Poster przedstawia nasze dotychczasowe osiągnięcia w badaniach prowadzonych w latach 2014-2017 oraz planowane rezultaty w aktualnie prowadzonym projekcie. Na posterze znalazły się także niektóre, najświeższe ustalenia na podstawie statystyk penitencjarnych wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce.

Wyróżnienie wiąże się z zaproszeniem do napisania artykułu w czasopiśmie Przegląd Więziennictwa Polskiego. Bardzo dziękujemy za wyróżnienie i zaproszenie. O realizacji publikacji będziemy informować na stronie lajfersów.

Jury i uczestnicy konferencji byli zainteresowani kondycją więźniów dożywotnich – jak przyrasta ich grupa, kiedy będą mogli starać się o warunkowe zwolnienie, czy są groźni i agresywni, jak przystosowują się do warunków izolacji lub jakie stosują strategie, a przede wszystkim kim są lub stają się po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach pobytu w izolacji, poddając się resocjalizacji bądź odrzucając ją.

Odpowiemy na to zapotrzebowanie wiedzy – sukcesywnie będziemy zamieszczać na stronie opisy przypadków więźniów dożywotnich – jak radzą sobie z długoterminową izolacją. Uruchomimy nową zakładkę strony „case study”.

Podczas konferencji wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki oraz praktyki penitencjarnej. Gości powitał Dyrektor Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki, ppłk dr Piotr Łapiński, który następnie przedstawił Badania naukowe i prace rozwojowe Instytutu. Następnie referaty wygłosili m.in.: ppłk dr Marcin Strzelec, Pełnomocnik ds. utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki, dr hab. Tomasz Przesławski, Sędzia Sądu Najwyższego, dr hab., prof. UŁ Renata Szczepanik, Instytut Kryminologii i Penitencjarystyki, prof. Mariusz Jędrzejko, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu oraz mjr dr Leszek Kołtun, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu. Wśród referentów nie zabrakło także głosu z zagranicy – dr Amanda Perry i MSc Keeley Moore z University of York, w wystąpieniu pt. „Development of a peer-led problem solving scheme for mental health and well-being in male prisoners” opowiedziały o programie, który realizowały w tamtejszym zakładzie karnym.

Więcej informacji o Konferencji oraz pełny program na stronie: http://ikip.gov.pl/konferencja/ [oprac. Joanna Klimczak)

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka: Galeria)

 

Informacja na temat praktyk studenckich

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat praktyk studenckich. Wskazówki dotyczące praktyk - kliknij:  Praktyki_Wskazówki; oferta praktyk - kliknij:  Praktyki_oferta 

 

Seminarium naukowe w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej

W dniu 12.10.2018 r. odbyło się seminarium naukowe na temat  badań więźniów dożywotnich. Kierownik badań, dr M. Niełaczna oraz doktorant, asystent naukowy J. Klimczak przedstawiły nowe cele i obszary badań.

Dyskusja uczestników, tj. psychologów, kryminologów i prawników, m.in. prof. A. Rzeplińskiego, prof. D. Wójcik, uwypukliła problemy badawcze, niezbadane i nieopisane w nauce polskiej. Jednocześnie ujawniła potrzeby badawcze i obszary zainteresowania, które wymagają zaspokojenia, gdyż zarówno więzienie jako takie, wraz z jego administracją i personelem, jak i społeczność więźniów skazanych na eliminację, są w Polsce ciekawym i ulegającym przemianom tematem, który wymaga zbadania. Więcej informacji - KLIKNIJ TU

 

Programy resocjalizacji dla długoterminowych

W IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności wśród programów przeznaczonych dla skazanych na długoterminowe pozbawienie wolności zwyciężył „Psycho-BHP” Magdy Bogny-Perkowskiej z Czerwonego Boru. Drugą lokatę ex aequo zajęły „Okno na świat” Ewy Igiel z Krzywańca i „Być bohaterem” Katarzyny Kędzierskiej z ZK w Głubczycach. Wyróżnienie Komisja przyznała Janinie Brusiło i Annie Gawlik z ZK w Czarnem za program „Jestem”.

Więcej informacji - KLIKNIJ TU

Zapraszamy także do zapoznania się z informacją na temat Konkursu zamieszczoną we wrześniowym numerze miesięcznika Forum Służby Więziennej (2018/nr 9, s. 16 i 34-35).

 

Stypendia naukowe dla młodych badaczy

Uprzejmie informujemy, że przyznaliśmy dwa stypendia naukowe finansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki, realizowanego pod kierownictwem Pani doktor Marii Niełacznej. Stypendia przyznano Pani Joannie Klimczak i Pani Małgorzacie Kłapeć, które - z grona 10 osób aplikujących o stypendium -  otrzymały  najwyższą liczbę punktów za kompetencje potrzebne do realizacji określonych zadań badawczych, dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz wyróżnienia wynikające z prowadzonych już badań.

Obydwie ubiegające się miały wartościową konkurencję, gdyż inne dwie kandydatki uzyskały o jeden lub półtora punktu mniej. Najmniej punktów kandydatki miały za naukowe publikacje, które były decydującą o wygranej kategorią. Połowa ubiegających się utrzymała najwyższa liczbę punktów za wyróżnienia za prowadzenie badań, udział w badaniach, warsztatach lub szkoleniach, przyznane stypendia lub nagrody za działalność naukową lub dydaktyczną.

Zgodnie z § 3 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z 27 października 2016 r.) wnioski wszystkich kandydatów oceniała komisja złożona z kierownika projektu i dwóch bezstronnych członków, niezwiązanych merytorycznie z projektem, co zapewniało neutralność komisji.

 

 

Uprzejmie informujemy, że z powodu wyjazdu na konferencję, Pani doktor Katarzyna Witkowska-Rozpara odwołuje swój dyżur w dniu 28 czerwca.

 

Uprzejmie informujemy, że dyżury Pana doktora Pawła Ostaszewskiego będą się odbywać w czwartki, w godz. 13:30-15:00 (sala 19). 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją autorstwa Pani dr Marii Niełacznej - "Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna – ustalenia i konkluzje badawcze”.  

Z refleksji Autorki: "Gdy myślę o więzieniu, jego administracji i „jego” ludziach, widzę wieloryba. Siła i respekt, które obywają się bez patosu, wierność prawom natury, wysiłek i poświęcenie wkładane w pełnienie swojej roli i osiągnięcie celu, symbol władzy, lecz nie jej piętno, a w końcu przestrzeń, w której tętni życie. Administracja więzienna działa w najtrudniejszym obszarze ważnej części państwa oraz społeczeństwa i sam ten fakt przemawia za wnioskiem, że jej rola jest istotna, nie tylko dlatego, że przyczynia się ona do ochrony uznanych powszechnie wartości, lecz wnosi pewną wartość dodaną do życia społecznego, rodzinnego, osobistego, zawodowego, a także naukowego" .

W przeprowadzonych na potrzeby publikacji badaniach – wywiadach z funkcjonariuszami Służby Więziennej i skazanymi – uczestniczyli studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji.

Publikacja "Mechanizm nie-doskonały? Dobra administracja więzienna - ustalenia i konkluzje badawcze" została wydana dzięki dotacji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy do lektury!

 

29 marca 2018 r. przedstawiciele Uniwersyteckiej Kliniki art. 42 kkw działającej w IPSiR przy Katerze Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, z którym Klinika 42 współpracuje uczestniczyli w konferencji jubileuszowej zwieńczającej 20-lecie Klinik Prawa w Polsce, 15-lecie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) oraz 10-lecie Centrum Pro Bono. W konferencji w charakterze panelistów wzięli udział kierownicy i opiekunowie Klinik, członkowie Fundacji, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz adwokaci i radcy prawni – główni udziałowcy Centrum Pro Bono. 

Uniwersyteckie Kliniki prawa i organizacje pozarządowe mają wspólne pole działania – poradnictwo prawne dla ludzi, którzy z różnych przyczyn znaleźli się poza systemem tego rodzaju pomocy, albo ze względu na ubóstwo albo niedostępność albo nieświadomość albo uwięzienie.

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej od lat współpracuje z FUPP w celu wzmocnienia ochrony prawnej obywateli i cudzoziemców poprzez świadczenie pomocy prawnej w oparciu o wspólne standardy.

Podczas konferencji debatowano  nie tylko o samym prawie i pomocy prawnej świadczonej przez różne podmioty, lecz przede wszystkim o „klientach”. To zwykły, prosty człowiek „w potrzebie”, który przynosi swój problem, staje się osią napędową i siłą rozwoju zarówno rozumienia jak i właściwego stosowania prawa. Dodatkowo prawnik mierzący się z rozwiązaniem problemu dostaje w pakiecie zestaw emocji, zaproszenie do empatii, doświadczenie osobistej krzywdy i jej rykoszetów paraliżujących życie „klienta”. A w końcu w teczce sprawy pojawia się zasuszone czasem słowo „aksjologia”. Rozwiązywanie problemu prawnego człowieka okazuje się powrotem do wartości i ich nauką.

Zapraszamy do zapoznania się z Foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

 

 

 

 • Studenci IPSiR na kierunku kryminologia oraz specjalizacji prawno-kryminologicznej na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja uczestniczyli w fokusie w ramach projektu pilotażowego EUROSTATU dotyczącego przemocy uwarunkowanej płcią (Gender Based Violence – GBV).  Celem wywiadu zogniskowanego było przetestowanie i ocena pytań zaproponowanych przez EUROSTAT dotyczących przemocy w relacji partnerskiej, poza partnerskiej, w miejscu pracy, Internecie. Pilotaż badania GBV realizuje wiele krajów Unii Europejskiej, w Polsce koordynatorem jest Główny Urząd Statystyczny. Fokus w grupie studentów IPSiR odbył się w dniu 7 grudnia 2017 roku pod kierunkiem prof. Beaty Gruszczyńskiej oraz dr Anny Więcek-Durańskiej – absolwentki IPSiR. Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka "Galeria")

 

 • Z radością informujemy, że nakładem wydawnictwa C.H. Beck ukazała się właśnie wielka monografia Katedry pt. „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara”.

Książka została napisana pod redakcją prof. Andrzeja Rzeplińskiego, Marii Ejchart-Dubois i dr Marii Niełacznej. Publikacja daje unikalną możliwość poznania istoty, wymierzania i wykonywania kary dożywotniego pozbawienia wolności na przestrzeni prawie 20 lat jej stosowania wobec szczególnej i zróżnicowanej wewnętrznie grupy więźniów. Monografia dostarcza wiedzy o nielicznej, ale ważnej grupie sprawców i stosowanej wobec nich najsurowszej karze.

Książka jest zwieńczeniem badań naukowych prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzeplińskiego przy współudziale pracowników naukowych Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz biegłych sądowych z tytułem naukowym. Badania realizowane są w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. 

Publikacja przedstawia metodologię i etapy pracy badawczej oraz usystematyzowane wyniki badań dotyczące zidentyfikowanych przez autorów problemów związanych zarówno z zabójstwami kwalifikowanymi, jak i działaniem wymiaru sprawiedliwości, a w końcu wykonaniem skrajnej kary dożywotniego pozbawienia wolności. Książka składała się z dwóch tematycznie odrębnych części. Po pierwsze opisuje sylwetki zabójców kwalifikowanych i ich zbrodni oraz uzasadnienia wymiaru kary przez sędziów. Po drugie, została poświęcona skrajnie długim karom więzienia: ich wykonywaniu, ich celom, strategiom adaptacji więźniów.

 

 • Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się książka pt. „Druga szansa. Warsztaty dla więźniów długoterminowych” – efekt ponad dwuletniej pracy zespołu prowadzącego zajęcia dla skazanych odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności i 25 lat pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich, Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie oraz  Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Podręcznik został podzielony na dwie części. W pierwszej znajdują się przygotowane przez zespół scenariusze zajęć, w drugiej - „zeszyty ćwiczeń” do pracy indywidualnej dla skazanych (lub innych grup uczestników). „Zeszyty ćwiczeń” służą utrwaleniu i praktykowaniu zdobytej podczas warsztatów wiedzy. Zawierają one część teoretyczną oraz część z ćwiczeniami do rozwiązania.

Całość podręcznika oraz załączniki (potrzebne do prowadzenia warsztatów i konkretnych ćwiczeń) zamieszczamy na stronie internetowej http://lajfersi.uw.edu.pl/.

 

 

 • W dniach 15-16 grudnia br. w Zakładzie w Opolu Lubelskim pracownicy i studenci Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadzili warsztaty dla więźniów dożywotnich i skazanych na 25 lat pozbawienia wolności, czyli więźniów skrajnie długoterminowych. Wspólnie dyskutowaliśmy o autorytetach i wartościach, dojrzewaniu do nich, przechodzenia z potrzeby „idola” do potrzeby „autorytetu”.

Próbowaliśmy znaleźć dopowiedź na pytanie o to, czym jest honor i zachowanie honorowe. Przekonaliśmy się, że między kebabem, play stadion i snem jest miejsce – wcale przestrzenne – na wartości wyższe, takie jak: współczucie, wiedza, zrozumienie, wzajemność i … jakby nie było – wszędobylską miłość.  Wyrazem tego było wręczenie sobie prezentów i życzeń hand made, przygotowanych wcześniej przez uczestników. 

Warsztaty były połączone z finałem ogólnopolskiego konkursu „Negatyw II” – przegląd form dziennikarskich i literackich. „Negatyw”, czyli kolejna, a zarazem unikalna, okazja do usłyszenia twórczości więźniów, ich emocji, opinii oraz refleksji – biorąc pod uwagę jakość i głębię prac oraz zainteresowanie ludzi „z zewnątrz” – emituje wyraźny sygnał, że jeśli szukasz człowieka wrażliwego, dokonującego radykalnych zmian na podstawie banalnych wyborów, „do bólu” mądrego i praktycznego, szukającego fundamentów „domu”, który oprze się przeciwnościom losu i ludzkiemu egoizmowi – idź do więzienia.

Jeśli szukasz „bandyty”, uznającego swoją winę – idź do więzienia. 

Jeśli szukasz straconego czasu, przekutego na szkołę, kurs zawodowy, koło zainteresowań lub zajęcia z mediacji (choćby odbywały się o 7:00 rano); jeśli szukasz straconego czasu, przekutego na rytmiczne życie „od… do…” albo daty spotkań z drugim człowiekiem – idź do więzienia. 

Jeśli szukasz kwintesencji dobra i zła – idź do więzienia. 

O tym jest właśnie „Negatyw” i kara pozbawienia wolności. Gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym:

W II Edycji wyróżniliśmy (w kolejności alfabetycznej):

- Grzegorza Czubińskiego za „Niewysłany list, czyli co chciałbym powiedzieć swoim córkom” - Autor jest dobrym obserwatorem, dużo rozumie z tego, co czuje; potrafi to ująć prostymi słowami. 

- Marka Głębowicza za „Pierwsze chwile” - praca dojrzała, mądra, obiektywna; w każdym więzieniu Autor zauważa coś innego, in plus - in minus; bez niepotrzebnej przesadności uspokaja czytelnika, że „za kratami” też toczy się normalne życie.

- Marcina Sacińskiego za pracę „Prawda leży pośrodku” - Autor to wirtuoz metafor; skutecznie skadrował prawdę, przemijanie i względność.

- Krzysztofa Stempniewicza za „Moją historię” - lekko napisaną, w której Autor poświęcił dużo uwagi otaczającemu światu - to cecha pisarza; wprowadził do tekstu muzykę Mozarta i hiszpańskich rytmów, na które czytelnik nie pozostaje obojętny.

Na podium stanęli:

ex aequo

III. Paweł Baran ze swoim tekstem „Nadzieja” - Autor jest wyrazisty, twardy, prawdziwy w tym, jak opisuje siebie - przestępcę i swój przestępczy sposób myślenia; to literatura, która odrzuca maski i pokazuje, co w człowieku jest czarne i białe

Paweł Bokun „Z dziennikiem niepamięci” - dobrze się czyta tę historię prawie miłosną; jest polski trzepak, przyczyna i skutek, nieprzewidywalny ciąg zdarzeń, wobec których człowiek nie przestaje być bierny; nie przestaje być ich autorem choćby nie wszystkie poddawały się jego kontroli. To pozytywne przesłanie, jakie odczytuję z „Dziennika”. Bokunowa „Niepamięć” wie jedno: „jeśli spotkasz w życiu tą jedną jedyną osobę, która cię uzupełnia i sprawia, że czujesz się szczęśliwym człowiekiem, to zrób wszystko, żeby tej osoby nie stracić”.

II. Grzegorz Laskowski, co odkręcił w sobie kurek ze słowami, z których uformował „Nierzeczywisty obraz”, „Kawałki samego siebie” i „Czarodziejkę” - zaskoczył nas wszystkich i rzucił czar, na tyle silny, że nie sposób było zdyskwalifikować go z powodu użytej magii. Jako pisarz Laskowski kreuje świat i wprowadza, o ile nie zasysa weń czytelnika. Przywołał słowa, o których każdy z nas przynajmniej raz pomyślał - odrębność, samotność, wrażliwość; słowa za którymi nie można się schować. Mało w jego tekście jest kryminologii (jedyne słowa to „strażnicy” i „stroboskopy”), lecz Autor wypełnił go czymś znacznie ważniejszym, ciemnością i światłem; mrokiem, który jest jednak władny rozpruć księżyc albo mewa ogłupiała ze ślepoty.

I. Karol Karpeta z prawie-manifestem „O wierze w siebie” - Autor nie zawiódł; dał wyraz swojemu talentowi - stylowi, bystrości, sympatii do siebie i świata - żartobliwej i łypiącej przymrużonym okiem. Karpeta jest w centrum - jest własnym bohaterem - ale to nie przygniata czytelnika; przeciwnie Autor zyskuje jego uwagę i sympatię. W niezwykle zwykły sposób opisuje spektrum tego, co mieści się w głowie każdego człowieka - począwszy od wiary i wolności, a skończywszy na tłustym, reglamentowanym wypiskami dobru - mleku, które zapomniał spakować w podróż do innego więzienia. Nie ujmując żadnemu z uczestników Przeglądu, biorąc na siebie obowiązek napisania Wstępu, uzurpuję sobie prawo do stwierdzenia, że Karpeta jest najlepszy. Dotyka życia, tak naturalnie jakby ten gest był jednym z wielu, które czyni zazwyczaj lub od niechcenia, jak „wachlowanie się przepoconą czapką z daszkiem”. I widzę go, jak stoi przede mną i mówi „Mam pewność, że nie łamiąc nóg przejdę przez każdy, nawet najtrudniejszy tor przeszkód, który ułoży mi życie”. Wierzę mu i zaczynam wierzyć w siebie  (oprac. dr Maria Niełaczna).

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

 • W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się ogólnopolska  konferencja pt.  Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Uczestnikami i gośćmi konferencji byli oficerowie Służby Więziennej z Rawicza, Wrocławia, Strzelec Opolskich i Warszawy. Wśród zaproszonych referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, doświadczeni praktycy jak płk Anna Osowoska-Rembecka, dr Ewa Dawidziuk oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak SSO Mariusz Pankowiec Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Białymstoku. Konferencja zwieńczyła projekt o tym samym tytule prowadzony w latach 2016-2017 przez prawników Stowarzyszenia Interwencji Prawnej we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Konferencję otworzył prof. Andrzej Rzepliński oraz dr hab. Witold Klaus.   

W swoich wystąpieniach  zaproszeni referenci podkreślili specyfikę administracji więziennej, która nie tylko załatwia sprawy „petentów”, lecz także administruje ich życiem i wszystkim z czym się ono wiąże – niepewnością, potrzebami, deficytami, dobrami materialnymi i niematerialnymi, takimi jak rozwój osobisty i więzi rodzinne. Zwrócono takż uwagę na to, administracja więzienna, ukierunkowana na cel poprawczy, musi godzić różne interesy i nierzadko sprzeczne oczekiwania – izolacji i dolegliwości z rehabilitacją i przywróceniem skazanego społeczeństwu. 

Wywiady z 30 funkcjonariuszami więziennymi przeprowadzone w ramach projektu podczas badań terenowych w ośmiu jednostkach penitencjarnych w 2017 r. pozwoliły zrozumieć jak administracja więzienna definiuje samą siebie, jak identyfikuje wskaźniki jej jakości i skuteczności oraz z jakimi boryka się ona trudnościami, które osłabiają te dwa elementy. 

Opis badań i ich wyniki zostaną przekazane wizytowanym jednostkom penitencjarnym oraz Centralnemu Zarządowi w formie publikacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej (oprac. dr M. Niełaczna).

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

 

 • W najbliższy piątek, 10.11, o godz. 14:00 odbędzie się pierwsze zebranie Kryminologicznego Koła Naukowego (zbiórka przed pokojem 18). Koło organizuje seminaria z policjantami śledczymi, detektywami, oficerami Służby Więziennej, biegłymi sądowymi oraz innymi ciekawymi praktykami kryminologii, jeździ do więzień i uczestniczy w oddziaływaniach personelu więziennego oraz prowadzi badania rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości i bezprawia. Celem spotkania jest rekrutacja, wytyczenie celów Koła i planu działania. Serdecznie zapraszamy!

 

 • 26 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej seminarium naukowe pt. "What works? Co działa na więźniów?". Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja podręcznika pt. "Druga szansa. Warsztaty dla wieźniów długoterminowych", który stanowi efekt realizowanego pod kierownictwem dr Marii Niełacznej projektu badawczego, który objął zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz prowadzone przez studentów warsztaty dla więźniów długoterminowych w  Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich i w Areszcie Mokotowskim. W seminarium wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz kół naukowych. Szczegółowa relacja z przebiegu seminarium zamieszczona została na stronie http://lajfersi.uw.edu.pl/what-works-co-dziala-na-wiezniow/. Zapraszamy także do zapoznania się foto-relacją z wydarzenia dostępną w zakładce "Galeria".

 

 • Uprzejmie informujemy, że Pani dr Katarzyna Witkowska-Rozpara w listopadzie będzie dyżurować w następujących terminach: 9.11 (15:15-16:15), 23.11 (18:45-19:45), 24.11 (11:00-12:00).

 

 • Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym Pan Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński dyżurować będzie w poniedziałki, od 16:00 do 17:00 oraz w piątki, od 16:00 do 17:00 (pokój 46).

 

 • Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym Pani dr Maria Niełaczna dyżurować będzie w poniedziałki, w godz.  10:00-11:00 (pokój 18 a)

 

 • Uprzejmie informujemy, że  w semestrze zimowym Pani dr Barbara Błońska dyżurować będzie w środy, w godz. 15:30-17:00 (pokój 18 a).

 

 • Uprzejmie informujemy, że najbliższe dyżury dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara odbędą się w następujących terminach: 12.10 (11:00-12:00), 13.10 (11:00-12:00), 26.10 (11:00-12:00), 27.10 (13:00-14:00).

 

 • Szanowni Państwo - uprzejmie informujemy, że już niedługo na stronie Katedry pojawią się informacje o aktualnych dyżurach pracowników Katedry w semestrze zimowym.

 

 • Uprzejmie informujemy, że 5 października Pani dr Katarzyna Witkowska-Rozpara dyżurować będzie w godz. 11:00-12:00.

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zapraszają na seminarium naukowe pt.

Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich. 

 

Seminarium odbędzie się 27 czerwca,  w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20).  Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz uczestnictwa w wydarzeniu.

Program seminarium

Perspektywa obserwatorów i uczestników

10:00 – Wstęp i przedstawienie założeń seminarium i badań nad dobrą administracją więzienną, dr Maria Niełaczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW

10:25 – Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu wykonawczym, dr Barbara Błońska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW

10:45 – Badanie zasadności wniosków i skarg więźniów w doświadczeniu Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Ewa Dawidziuk

Dyskusja 

12:00 – Przerwa i poczęstunek w bufecie

Perspektywa administracji więziennej i sędziów penitencjarnych

12:30 – Administracja więzienna na co dzień, przedstawiciel Biura Prawnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej

13:00 – Kontrola sądowa prawidłowości wykonania kary pozbawienia wolności, SSO Mariusz Pankowiec, Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Dyskusja

14:15 – zakończenie seminarium

 

O projekcie:

W ramach projektu, który realizujemy w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej przy udziale Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, pt. „Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich”, przygotowujemy monitoring na temat „dobrej administracji więziennej”.

Nasz Zespół badawczy, złożony ze studentów i absolwentów kryminologii, prawa i resocjalizacji, w lipcu br. będzie wizytował osiem jednostek penitencjarnych. 

Celem badań jest ustalenie, co Służba Więzienna rozumie pod pojęciem „dobrej administracji więziennej” oraz zidentyfikowanie jej wskaźników i praktyki jej stosowania.

Chcemy dowiedzieć się, co to znaczy „dobra administracja więzienna” z perspektywy zarówno prawa administracyjnego, jak i realiów zakładu karnego. W efekcie chcemy opracować raport oraz opinię dotyczącą tej istotnej, a mało znanej części administracji publicznej.  

Szukamy konsensusu między oczekiwaniami wynikającymi z ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz wymogami postępowania wykonawczego; między standardem dobrej administracji, a specyfiką wykonania kary pozbawienia wolności. 

 

Szczegółowe cele badania:
1) Zidentyfikowanie wskaźników dobrej administracji, zwłaszcza w kontekście prawa do skutecznego środka prawnego (prośby, wniosku i skargi), także jego przedłużonego działania w ramach prawa do kontroli sądowej oraz prawa do zrozumienia działań administracji więziennej niekorzystnych dla skazanego. 
2) Ustalenie, czy sygnalizacje zgłaszane przez więźniów w skargach, prośbach i wnioskach są pomocne w lokalizacji problemów i pozwalają na lepsze zarządzanie jednostką penitencjarną. 
3) Zebranie twierdzeń i argumentów uzasadniających hipotezę o funkcjonowaniu dobrej administracji w więzieniu i stosowanych standardach.
4) Zidentyfikowanie słabych punktów administracji więziennej – wynikających zarówno z wadliwej regulacji prawnej, jej niejednolitej lub nieprawidłowej interpretacji, jak i z niewłaściwej praktyki.
5) Ustalenie dobrych praktyk przyjętych w administracji więziennej (w skali okręgu czy w danej jednostce penitencjarnej) i zebranie postulatów/propozycji zmian zmierzających do jej usprawnienia. 
6) Zbadanie, czy model kontroli sądowej – nadzoru penitencjarnego (do którego odwołują się sądy administracyjne i cywilne, uznając się za niewłaściwe w sprawach skazanych) – jest racjonalny i efektywny.

 

Zapraszamy do wspólnej merytorycznej dyskusji w dniu 27 czerwca br. o godz. 10:00 w siedzibie IPSiR, ul. Podchorążych 20.

 

 • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z Konferencji pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", która odbyła się w dniach 30-31 marca 2017 roku. Zdjęcia z konferencji - kliknij  LINK

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 w BUW-ie (ul. Dobra 56/66, Warszawa). Konferencja jest zwieńczeniem badań naukowych prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.  Program konferencji - kliknij LINK

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnota AA zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach siódmego spotkania, o Kroku Szóstym:  „Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru” opowie Sebastian, Alkoholik z Pruszkowa. Termin: 23 lutego 2017 r., godz. 15:30. Miejsce: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podchorążych 20, sala 44. Wstęp wolny!

 

 • 26 stycznia 2017 r. odbyło się szóste spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz Wspólnota AA zapraszają na wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”.  W ramach szóstego spotkania, o Kroku Piątym:  „Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi  istotę naszych błędów” opowie Antoś, Alkoholik z Bolesławca. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2016 r., o godz. 15:30  w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44). Wstęp wolny.

 

 • 12 stycznia 2017 r. odbyło się piąte spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • 15 grudnia  2016 r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej patronowała I Ogólnopolskiemu Przeglądowi Więziennych Form Dziennikarskich „Negatyw I”. Uroczysty finał Przeglądu odbył się 13 grudnia 2016 r. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Zapraszamy do zapoznania się z relacją  z tego wydarzenia (link).

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz Wspólnota AA zapraszają na wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”.  W ramach czwartego spotkania, o Kroku Trzecim: „Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy” opowie Alunia, Alkoholiczka z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r., o godz. 15:30  w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44). Wstęp wolny.

 

 • 1 grudnia  2016 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Licencja na bezpieczeństwo", która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie. W pierwszym dniu konferencji w panelu eksperckim głos zabierze m.in.  Pani doktor Dagmara Woźniakowska-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Prelegentka zaprezentuje referat pt. "Cudzoziemcy jako sprawcy poważnych przestępstw - czy jest się czego bać?". Szczegółowe informacje, w tym program konferencji - dostępne na stronie internetowej wydarzenia (link)

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz  Wspólnota AA  zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach trzeciego spotkania, o Kroku Drugim:  „Uwierzyliśmy,  że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie” opowie Tomasz, Alkoholik z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2016 r., o godz. 17:15 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44).  Wstęp wolny.

 

 • 17 listopada  2016 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 24. 11 dyżur dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara jest odwołany.

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz  Wspólnota AA  zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach drugiego spotkania, o Kroku Pierwszym: „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem” opowie  Felek, Alkoholik z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r., o godz. 15:30 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44).  Wstęp wolny.

 

 • W dniu 20 października 2016 r. Profesor Wiktor Osiatyński, pisarz i społecznik,  wygłosił wykład pt. „Grzech czy choroba…? Alkoholizm i wyzdrowienie w świetle Programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików”. Wydarzenie to stanowiło uroczystą inaugurację cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach" -  nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej we współpracy ze Wspólnotą AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz  Wspólnota AA  zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach pierwszego spotkania, wykład zatytułowany „Grzech czy choroba…? Alkoholizm i wyzdrowienie w świetle Programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików” wygłosi pisarz i społecznik, Profesor Wiktor Osiatyński. Termin: 20 października 2016 r., godz. 15:30. Miejsce: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podchorążych 20, sala 44.

 

 • Ośrodek Badań Handlu Ludźmi zaprasza na seminarium naukowe pt. "Społeczne i prawne aspekty zjawiska handlu ludźmi i pracy przymusowej", które rozpocznie się o godz. 12:00  w środę, 12 października 2016 r., w siedzibie OBHL UW (budynek IPSiR-u, Podchorążych 20, sala 44)

 

Program:

Wprowadzenie - Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik  

Referaty Gości: 

Prof. Ryszard Piotrowicz, Aberystwyth University, Introduction and definitions of Trafficking in Human Beings 

Mike Dottridge, ekspert Rady Europy i ONZ, The economic realities of Trafficking in Human Beings (THB) for labour exploitation in Europe and elsewhere; How Trafficking in Human Beings (THB) has evolved with regard to labour exploitation

Prof. Ryszard Piotrowicz, Aberystwyth University, GRETA’s observations on Poland and comments on the non-punishment principle 

Pytania/dyskusja

 

 • Uprzejmie informujemy, że wykaz godzin dyżurów Pracowników Katedry w semestrze zimowym  jest dostępny w zakładce "Pracownicy".

 

 • Uwaga!!! Zmiana terminu egzaminu:  uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Bezpieczeństwo w politykach UE" odbędzie się 5 września (poniedziałek),  o godz. 12:00  (forma pisemna - test, grupa łączona - studia dzienne i zaoczne, czas trwania: 30 minut, sala 35).

 

 • W dniu 2 września 2016 r. w godzinach 10:30-15.30 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha 12A w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe pt. "Więźniowie dożywotni z perspektywy oficerów ochrony", którego organizatorem jest Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.  Seminarium odbędzie się w ramach badań naukowych „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego. Badania realizowane są na Uniwersytecie Warszawskim w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

         Program seminarium

 • 10:30 kawa i poczęstunek 
 • 11:00 część I: Podejście oficerów ochrony SW do czasu dożywotniej kary. Znaczenie czasu dla zarządzania tą karą i jej wykonywania.  Podejście oficerów ochrony SW do rutynowych czynności więźniów dożywotnich i zdarzeń nadzwyczajnych.  Ryzyko kary dożywocia, inne niż w przypadku krótszych kar pozbawienia wolności.
 • 13:00 Przerwa kawowa
 • 13:30 część II: Cel wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności z perspektywy oficera ochrony SW. Warunki, jakie musiałby spełnić więzień dożywotni, aby mógł dość realnie ubiegać się o warunkowe zwolnienia przedterminowe, po wykonaniu 25 lat kary.
 • 15:00 Podsumowanie dyskusji 
 • 15:30 Dla zainteresowanych -  zwiedzanie siedziby TK

 

 • Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat organizowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie. Hasło przewodnie Konferencji to: "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", a sama konferencja  stanowi zwieńczenie badań naukowych (grant Narodowego Centrum Nauki) prowadzonych od 2014 r. pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego, we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.  Do pobrania - informacja na temat Konferencji.

 

 • Egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez doktor Dagmarę Woźniakowską-Fajst odbędą się 5 września, w godz. 09:00-11:00.

 

 • Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby  dyżury  dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara są odwołane do 28 lipca. O ewentualnych zmianach powiadomimy w osobnym komunikacie.

 

 • Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst  odbędzie się w poniedziałek, 13 czerwca, w godz. 12:00-13:00. W dniu 20 czerwca Pani doktor będzie dyżurować w godz. 14:00-15:00. Godziny dyżuru w dniu  27 czerwca zostaną podane w późniejszym terminie.

  

 

 

  • W ramach obchodu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, serdecznie zapraszamy na wykład "KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA W WIELKIM MIEŚCIE", który wygłoszą Prof. Andrzej Rzepliński oraz gość specjalny: mecenas Marcin Madej (doświadczony policjant i prokurator). Wykład odbędzie się 4 czerwca (sobotę) w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, w godzinach 19.00-19.45.

 

  • Uprzejmie informujemy, że dr Katarzyna Witkowska-Rozpara przenosi swój dyżur z najbliższego czwartku, 2 czerwca na środę, 1 czerwca (godz. 13:30 -15:00).

 

  • Uprzejmie informujemy, że egzamin z Bezpieczeństwa w politykach UE odbędzie się w następujących terminach: studia dzienne - 17 czerwca, piątek, godz. 13:00, sala 44; studia zaoczne - 17 czerwca, piątek, godz. 15:00, sala 44. 

 

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wystąpienia dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego  "Myślisz, że tego nie widać? Różne oblicza przemocy emocjonalnej", zorganizowanego przez Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej  w dniach 13-14 maja 2016 r. (zakładka "Galeria").

 

  • Czwartkowy (19.05) dyżur dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara odbędzie się wyjątkowo w godz. 15:00-16:00.

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z seminarium naukowego na temat funkcjonowania kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, które odbyło się 13 maja br. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego (zakładka "Galeria").

 

  • W dniu 13 maja 2016 roku w godzinach 9.00-14.30 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha 12A w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe poświęcone funkcjonowaniu kary dożywotniego pozbawiania wolności w Polsce. Seminarium odbędzie się w ramach badań naukowych „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego. Badania realizowane są na Uniwersytecie Warszawskim w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Prowadzone badania koncentrują się na analizie kryminologicznej zabójstw kwalifikowanych i ich sprawców, analizie sędziowskiego wymiaru k.d.p.w. oraz analizie wykonywania tej kary. Celem seminarium jest zrozumienie specyfiki procesu karnego toczącego się w sprawie zabójstwa kwalifikowanego jak i uzasadniania najsurowszej kary.

 

  • Program Seminarium

  • 9:00  Przywitanie
  • 9:15  Wprowadzenie, prof. Andrzej Rzepliński
  • 9:45  Problemy z procesem o zabójstwo kwalifikowane, wprowadzenie i moderacja SSA Marzanna Piekarska – Drążek
  • 11:00 Przerwa kawowa
  • 11:30 Rola biegłych, wprowadzenie i moderacja prof. Lech Paprzycki 
  • 12:45 Sposoby uzasadnianie kary dożywotniego więzienia, wprowadzenie i moderacja SSA Barbara Lubańska - Mazurkiewicz 
  • 14:00 Podsumowanie seminarium, prof. Andrzej Rzepliński

 

  • W dniach 13-14 maja 2016 r. odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Naukowy "Myślisz, że tego nie widać? Różne oblicza przemocy emocjonalnej", którego organizatorem jest Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, zrzeszające studentów IPSiR. Podczas Kongresu referat pt. "Przestępstwo uporczywego nękania w prawie polskim i obcym" wygłosi Pani doktor Dagmara Woźniakowska-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej:  IPSiR

 

  • W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyło się Zebranie Pracowników Katedry Krymingologii i Polityki Kryminalnej oraz członków Zespołu Badawczego realizującego grant naukowy NCN pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara". Podczas Zebrania dyskutowano nad projektem publikacji -  dzieła zbiorowego, dokumentującego  wyniki prowadzonych badań. Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

  • W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między bezpieczeństwem a wolnością: Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych". W pierwszym dniu Konferencji moderatorem drugiej części sesji plenarnej była Pani dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska, a w piątek, 22 kwietnia, swoje wystąpienia zaprezentowali: dr Katarzyna Witkowska-Rozpara oraz dr Andrij Kosyło. Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

  • Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie -  projekcję filmu Janusza Mrozowskiego pt. "Autorki", która będzie miała miejsce 20 kwietnia (środa), o godz. 15:00, w sali 44. Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu