Witamy na stronie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami publikowanymi w serwisie.

 

 

Aktualności 

 

 • W dniu 29 listopada 2017 r. w Pałacu Staszica siedzibie Polskiej Akademii Nauk przy ul. Nowy Świat w Warszawie odbyła się ogólnopolska  konferencja pt.  Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich. Uczestnikami i gośćmi konferencji byli oficerowie Służby Więziennej z Rawicza, Wrocławia, Strzelec Opolskich i Warszawy. Wśród zaproszonych referentów znaleźli się przedstawiciele świata nauki, doświadczeni praktycy jak płk Anna Osowoska-Rembecka, dr Ewa Dawidziuk oraz Krzysztof Kwiatkowski, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, jak SSO Mariusz Pankowiec Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego SO w Białymstoku. Konferencja zwieńczyła projekt o tym samym tytule prowadzony w latach 2016-2017 przez prawników Stowarzyszenia Interwencji Prawnej we współpracy z Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt był finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Konferencję otworzył prof. Andrzej Rzepliński oraz dr hab. Witold Klaus.   

W swoich wystąpieniach  zaproszeni referenci podkreślili specyfikę administracji więziennej, która nie tylko załatwia sprawy „petentów”, lecz także administruje ich życiem i wszystkim z czym się ono wiąże – niepewnością, potrzebami, deficytami, dobrami materialnymi i niematerialnymi, takimi jak rozwój osobisty i więzi rodzinne. Zwrócono takż uwagę na to, administracja więzienna, ukierunkowana na cel poprawczy, musi godzić różne interesy i nierzadko sprzeczne oczekiwania – izolacji i dolegliwości z rehabilitacją i przywróceniem skazanego społeczeństwu. 

Wywiady z 30 funkcjonariuszami więziennymi przeprowadzone w ramach projektu podczas badań terenowych w ośmiu jednostkach penitencjarnych w 2017 r. pozwoliły zrozumieć jak administracja więzienna definiuje samą siebie, jak identyfikuje wskaźniki jej jakości i skuteczności oraz z jakimi boryka się ona trudnościami, które osłabiają te dwa elementy. 

Opis badań i ich wyniki zostaną przekazane wizytowanym jednostkom penitencjarnym oraz Centralnemu Zarządowi w formie publikacji Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej (oprac. dr M. Niełaczna).

Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

 • W najbliższy piątek, 10.11, o godz. 14:00 odbędzie się pierwsze zebranie Kryminologicznego Koła Naukowego (zbiórka przed pokojem 18). Koło organizuje seminaria z policjantami śledczymi, detektywami, oficerami Służby Więziennej, biegłymi sądowymi oraz innymi ciekawymi praktykami kryminologii, jeździ do więzień i uczestniczy w oddziaływaniach personelu więziennego oraz prowadzi badania rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości i bezprawia. Celem spotkania jest rekrutacja, wytyczenie celów Koła i planu działania. Serdecznie zapraszamy!

 

 • 26 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej seminarium naukowe pt. "What works? Co działa na więźniów?". Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja podręcznika pt. "Druga szansa. Warsztaty dla wieźniów długoterminowych", który stanowi efekt realizowanego pod kierownictwem dr Marii Niełacznej projektu badawczego, który objął zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz prowadzone przez studentów warsztaty dla więźniów długoterminowych w  Zakładach Karnych w Strzelcach Opolskich i w Areszcie Mokotowskim. W seminarium wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, Służby Więziennej, organizacji pozarządowych oraz kół naukowych. Szczegółowa relacja z przebiegu seminarium zamieszczona została na stronie http://lajfersi.uw.edu.pl/what-works-co-dziala-na-wiezniow/. Zapraszamy także do zapoznania się foto-relacją z wydarzenia dostępną w zakładce "Galeria".

 

 • Uprzejmie informujemy, że Pani dr Katarzyna Witkowska-Rozpara w listopadzie będzie dyżurować w następujących terminach: 9.11 (15:15-16:15), 23.11 (18:45-19:45), 24.11 (11:00-12:00).

 

 • Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym Pan Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński dyżurować będzie w poniedziałki, od 16:00 do 17:00 oraz w piątki, od 16:00 do 17:00 (pokój 46).

 

 • Uprzejmie informujemy, że w semestrze zimowym Pani dr Maria Niełaczna dyżurować będzie w poniedziałki, w godz.  10:00-11:00 (pokój 18 a)

 

 • Uprzejmie informujemy, że  w semestrze zimowym Pani dr Barbara Błońska dyżurować będzie w środy, w godz. 15:30-17:00 (pokój 18 a).

 

 • Uprzejmie informujemy, że najbliższe dyżury dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara odbędą się w następujących terminach: 12.10 (11:00-12:00), 13.10 (11:00-12:00), 26.10 (11:00-12:00), 27.10 (13:00-14:00).

 

 • Szanowni Państwo - uprzejmie informujemy, że już niedługo na stronie Katedry pojawią się informacje o aktualnych dyżurach pracowników Katedry w semestrze zimowym.

 

 • Uprzejmie informujemy, że 5 października Pani dr Katarzyna Witkowska-Rozpara dyżurować będzie w godz. 11:00-12:00.

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej zapraszają na seminarium naukowe pt.

Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich. 

 

Seminarium odbędzie się 27 czerwca,  w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (ul. Podchorążych 20).  Zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium oraz uczestnictwa w wydarzeniu.

Program seminarium

Perspektywa obserwatorów i uczestników

10:00 – Wstęp i przedstawienie założeń seminarium i badań nad dobrą administracją więzienną, dr Maria Niełaczna, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW

10:25 – Sprawiedliwość proceduralna w postępowaniu wykonawczym, dr Barbara Błońska, Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW

10:45 – Badanie zasadności wniosków i skarg więźniów w doświadczeniu Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Ewa Dawidziuk

Dyskusja 

12:00 – Przerwa i poczęstunek w bufecie

Perspektywa administracji więziennej i sędziów penitencjarnych

12:30 – Administracja więzienna na co dzień, przedstawiciel Biura Prawnego, Centralny Zarząd Służby Więziennej

13:00 – Kontrola sądowa prawidłowości wykonania kary pozbawienia wolności, SSO Mariusz Pankowiec, Przewodniczący IV Wydziału Penitencjarnego i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Dyskusja

14:15 – zakończenie seminarium

 

O projekcie:

W ramach projektu, który realizujemy w Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej przy udziale Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, pt. „Dobra administracja więzienna – jeden standard dla wszystkich”, przygotowujemy monitoring na temat „dobrej administracji więziennej”.

Nasz Zespół badawczy, złożony ze studentów i absolwentów kryminologii, prawa i resocjalizacji, w lipcu br. będzie wizytował osiem jednostek penitencjarnych. 

Celem badań jest ustalenie, co Służba Więzienna rozumie pod pojęciem „dobrej administracji więziennej” oraz zidentyfikowanie jej wskaźników i praktyki jej stosowania.

Chcemy dowiedzieć się, co to znaczy „dobra administracja więzienna” z perspektywy zarówno prawa administracyjnego, jak i realiów zakładu karnego. W efekcie chcemy opracować raport oraz opinię dotyczącą tej istotnej, a mało znanej części administracji publicznej.  

Szukamy konsensusu między oczekiwaniami wynikającymi z ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz wymogami postępowania wykonawczego; między standardem dobrej administracji, a specyfiką wykonania kary pozbawienia wolności. 

 

Szczegółowe cele badania:
1) Zidentyfikowanie wskaźników dobrej administracji, zwłaszcza w kontekście prawa do skutecznego środka prawnego (prośby, wniosku i skargi), także jego przedłużonego działania w ramach prawa do kontroli sądowej oraz prawa do zrozumienia działań administracji więziennej niekorzystnych dla skazanego. 
2) Ustalenie, czy sygnalizacje zgłaszane przez więźniów w skargach, prośbach i wnioskach są pomocne w lokalizacji problemów i pozwalają na lepsze zarządzanie jednostką penitencjarną. 
3) Zebranie twierdzeń i argumentów uzasadniających hipotezę o funkcjonowaniu dobrej administracji w więzieniu i stosowanych standardach.
4) Zidentyfikowanie słabych punktów administracji więziennej – wynikających zarówno z wadliwej regulacji prawnej, jej niejednolitej lub nieprawidłowej interpretacji, jak i z niewłaściwej praktyki.
5) Ustalenie dobrych praktyk przyjętych w administracji więziennej (w skali okręgu czy w danej jednostce penitencjarnej) i zebranie postulatów/propozycji zmian zmierzających do jej usprawnienia. 
6) Zbadanie, czy model kontroli sądowej – nadzoru penitencjarnego (do którego odwołują się sądy administracyjne i cywilne, uznając się za niewłaściwe w sprawach skazanych) – jest racjonalny i efektywny.

 

Zapraszamy do wspólnej merytorycznej dyskusji w dniu 27 czerwca br. o godz. 10:00 w siedzibie IPSiR, ul. Podchorążych 20.

 

 • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z Konferencji pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", która odbyła się w dniach 30-31 marca 2017 roku. Zdjęcia z konferencji - kliknij  LINK

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 w BUW-ie (ul. Dobra 56/66, Warszawa). Konferencja jest zwieńczeniem badań naukowych prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem prof. Andrzeja Rzeplińskiego, realizowanych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.  Program konferencji - kliknij LINK

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnota AA zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach siódmego spotkania, o Kroku Szóstym:  „Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru” opowie Sebastian, Alkoholik z Pruszkowa. Termin: 23 lutego 2017 r., godz. 15:30. Miejsce: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podchorążych 20, sala 44. Wstęp wolny!

 

 • 26 stycznia 2017 r. odbyło się szóste spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz Wspólnota AA zapraszają na wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”.  W ramach szóstego spotkania, o Kroku Piątym:  „Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi  istotę naszych błędów” opowie Antoś, Alkoholik z Bolesławca. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2016 r., o godz. 15:30  w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44). Wstęp wolny.

 

 • 12 stycznia 2017 r. odbyło się piąte spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • 15 grudnia  2016 r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej patronowała I Ogólnopolskiemu Przeglądowi Więziennych Form Dziennikarskich „Negatyw I”. Uroczysty finał Przeglądu odbył się 13 grudnia 2016 r. w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Zapraszamy do zapoznania się z relacją  z tego wydarzenia (link).

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz Wspólnota AA zapraszają na wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”.  W ramach czwartego spotkania, o Kroku Trzecim: „Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy” opowie Alunia, Alkoholiczka z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2016 r., o godz. 15:30  w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44). Wstęp wolny.

 

 • 1 grudnia  2016 r. odbyło się trzecie spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Licencja na bezpieczeństwo", która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. w Warszawie. W pierwszym dniu konferencji w panelu eksperckim głos zabierze m.in.  Pani doktor Dagmara Woźniakowska-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Prelegentka zaprezentuje referat pt. "Cudzoziemcy jako sprawcy poważnych przestępstw - czy jest się czego bać?". Szczegółowe informacje, w tym program konferencji - dostępne na stronie internetowej wydarzenia (link)

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz  Wspólnota AA  zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach trzeciego spotkania, o Kroku Drugim:  „Uwierzyliśmy,  że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie” opowie Tomasz, Alkoholik z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 1 grudnia 2016 r., o godz. 17:15 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44).  Wstęp wolny.

 

 • 17 listopada  2016 r. odbyło się drugie spotkanie w ramach cyklu "13 spotkań o 12 krokach", nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnotę AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Uprzejmie informujemy, że w dniu 24. 11 dyżur dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara jest odwołany.

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz  Wspólnota AA  zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach drugiego spotkania, o Kroku Pierwszym: „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem” opowie  Felek, Alkoholik z Warszawy. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2016 r., o godz. 15:30 w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (sala 44).  Wstęp wolny.

 

 • W dniu 20 października 2016 r. Profesor Wiktor Osiatyński, pisarz i społecznik,  wygłosił wykład pt. „Grzech czy choroba…? Alkoholizm i wyzdrowienie w świetle Programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików”. Wydarzenie to stanowiło uroczystą inaugurację cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach" -  nowego projektu realizowanego przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej we współpracy ze Wspólnotą AA. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia! (zakładka "Galeria")

 

 • Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej  oraz  Wspólnota AA  zapraszają na  wyjątkowy cykl wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. W ramach pierwszego spotkania, wykład zatytułowany „Grzech czy choroba…? Alkoholizm i wyzdrowienie w świetle Programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików” wygłosi pisarz i społecznik, Profesor Wiktor Osiatyński. Termin: 20 października 2016 r., godz. 15:30. Miejsce: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Podchorążych 20, sala 44.

 

 • Ośrodek Badań Handlu Ludźmi zaprasza na seminarium naukowe pt. "Społeczne i prawne aspekty zjawiska handlu ludźmi i pracy przymusowej", które rozpocznie się o godz. 12:00  w środę, 12 października 2016 r., w siedzibie OBHL UW (budynek IPSiR-u, Podchorążych 20, sala 44)

 

Program:

Wprowadzenie - Prof. dr hab. Zbigniew Lasocik  

Referaty Gości: 

Prof. Ryszard Piotrowicz, Aberystwyth University, Introduction and definitions of Trafficking in Human Beings 

Mike Dottridge, ekspert Rady Europy i ONZ, The economic realities of Trafficking in Human Beings (THB) for labour exploitation in Europe and elsewhere; How Trafficking in Human Beings (THB) has evolved with regard to labour exploitation

Prof. Ryszard Piotrowicz, Aberystwyth University, GRETA’s observations on Poland and comments on the non-punishment principle 

Pytania/dyskusja

 

 • Uprzejmie informujemy, że wykaz godzin dyżurów Pracowników Katedry w semestrze zimowym  jest dostępny w zakładce "Pracownicy".

 

 • Uwaga!!! Zmiana terminu egzaminu:  uprzejmie informujemy, że egzamin poprawkowy z przedmiotu "Bezpieczeństwo w politykach UE" odbędzie się 5 września (poniedziałek),  o godz. 12:00  (forma pisemna - test, grupa łączona - studia dzienne i zaoczne, czas trwania: 30 minut, sala 35).

 

 • W dniu 2 września 2016 r. w godzinach 10:30-15.30 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha 12A w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe pt. "Więźniowie dożywotni z perspektywy oficerów ochrony", którego organizatorem jest Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej.  Seminarium odbędzie się w ramach badań naukowych „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego. Badania realizowane są na Uniwersytecie Warszawskim w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

         Program seminarium

 • 10:30 kawa i poczęstunek 
 • 11:00 część I: Podejście oficerów ochrony SW do czasu dożywotniej kary. Znaczenie czasu dla zarządzania tą karą i jej wykonywania.  Podejście oficerów ochrony SW do rutynowych czynności więźniów dożywotnich i zdarzeń nadzwyczajnych.  Ryzyko kary dożywocia, inne niż w przypadku krótszych kar pozbawienia wolności.
 • 13:00 Przerwa kawowa
 • 13:30 część II: Cel wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności z perspektywy oficera ochrony SW. Warunki, jakie musiałby spełnić więzień dożywotni, aby mógł dość realnie ubiegać się o warunkowe zwolnienia przedterminowe, po wykonaniu 25 lat kary.
 • 15:00 Podsumowanie dyskusji 
 • 15:30 Dla zainteresowanych -  zwiedzanie siedziby TK

 

 • Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat organizowanej przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się w dniach 30-31 marca 2017 r. w Warszawie. Hasło przewodnie Konferencji to: "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", a sama konferencja  stanowi zwieńczenie badań naukowych (grant Narodowego Centrum Nauki) prowadzonych od 2014 r. pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego, we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej.  Do pobrania - informacja na temat Konferencji.

 

 • Egzaminy poprawkowe z przedmiotów prowadzonych przez doktor Dagmarę Woźniakowską-Fajst odbędą się 5 września, w godz. 09:00-11:00.

 

 • Uprzejmie informujemy, że z powodu choroby  dyżury  dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara są odwołane do 28 lipca. O ewentualnych zmianach powiadomimy w osobnym komunikacie.

 

 • Uprzejmie informujemy, że najbliższy dyżur dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst  odbędzie się w poniedziałek, 13 czerwca, w godz. 12:00-13:00. W dniu 20 czerwca Pani doktor będzie dyżurować w godz. 14:00-15:00. Godziny dyżuru w dniu  27 czerwca zostaną podane w późniejszym terminie.

  

 

 

  • W ramach obchodu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, serdecznie zapraszamy na wykład "KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA W WIELKIM MIEŚCIE", który wygłoszą Prof. Andrzej Rzepliński oraz gość specjalny: mecenas Marcin Madej (doświadczony policjant i prokurator). Wykład odbędzie się 4 czerwca (sobotę) w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, w godzinach 19.00-19.45.

 

  • Uprzejmie informujemy, że dr Katarzyna Witkowska-Rozpara przenosi swój dyżur z najbliższego czwartku, 2 czerwca na środę, 1 czerwca (godz. 13:30 -15:00).

 

  • Uprzejmie informujemy, że egzamin z Bezpieczeństwa w politykach UE odbędzie się w następujących terminach: studia dzienne - 17 czerwca, piątek, godz. 13:00, sala 44; studia zaoczne - 17 czerwca, piątek, godz. 15:00, sala 44. 

 

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wystąpienia dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Naukowego  "Myślisz, że tego nie widać? Różne oblicza przemocy emocjonalnej", zorganizowanego przez Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej  w dniach 13-14 maja 2016 r. (zakładka "Galeria").

 

  • Czwartkowy (19.05) dyżur dr Katarzyny Witkowskiej-Rozpara odbędzie się wyjątkowo w godz. 15:00-16:00.

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z seminarium naukowego na temat funkcjonowania kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, które odbyło się 13 maja br. w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego (zakładka "Galeria").

 

  • W dniu 13 maja 2016 roku w godzinach 9.00-14.30 w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha 12A w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe poświęcone funkcjonowaniu kary dożywotniego pozbawiania wolności w Polsce. Seminarium odbędzie się w ramach badań naukowych „Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara” prowadzonych od 2014 roku pod kierunkiem Prof. dr hab. Andrzeja Rzeplińskiego. Badania realizowane są na Uniwersytecie Warszawskim w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki i we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. Prowadzone badania koncentrują się na analizie kryminologicznej zabójstw kwalifikowanych i ich sprawców, analizie sędziowskiego wymiaru k.d.p.w. oraz analizie wykonywania tej kary. Celem seminarium jest zrozumienie specyfiki procesu karnego toczącego się w sprawie zabójstwa kwalifikowanego jak i uzasadniania najsurowszej kary.

 

  • Program Seminarium

  • 9:00  Przywitanie
  • 9:15  Wprowadzenie, prof. Andrzej Rzepliński
  • 9:45  Problemy z procesem o zabójstwo kwalifikowane, wprowadzenie i moderacja SSA Marzanna Piekarska – Drążek
  • 11:00 Przerwa kawowa
  • 11:30 Rola biegłych, wprowadzenie i moderacja prof. Lech Paprzycki 
  • 12:45 Sposoby uzasadnianie kary dożywotniego więzienia, wprowadzenie i moderacja SSA Barbara Lubańska - Mazurkiewicz 
  • 14:00 Podsumowanie seminarium, prof. Andrzej Rzepliński

 

  • W dniach 13-14 maja 2016 r. odbędzie się I Ogólnopolski Kongres Naukowy "Myślisz, że tego nie widać? Różne oblicza przemocy emocjonalnej", którego organizatorem jest Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, zrzeszające studentów IPSiR. Podczas Kongresu referat pt. "Przestępstwo uporczywego nękania w prawie polskim i obcym" wygłosi Pani doktor Dagmara Woźniakowska-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej:  IPSiR

 

  • W dniu 29 kwietnia 2016 r. odbyło się Zebranie Pracowników Katedry Krymingologii i Polityki Kryminalnej oraz członków Zespołu Badawczego realizującego grant naukowy NCN pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara". Podczas Zebrania dyskutowano nad projektem publikacji -  dzieła zbiorowego, dokumentującego  wyniki prowadzonych badań. Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z tego wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

  • W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między bezpieczeństwem a wolnością: Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych". W pierwszym dniu Konferencji moderatorem drugiej części sesji plenarnej była Pani dr hab. prof. UW Beata Gruszczyńska, a w piątek, 22 kwietnia, swoje wystąpienia zaprezentowali: dr Katarzyna Witkowska-Rozpara oraz dr Andrij Kosyło. Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z wydarzenia (zakładka "Galeria").

 

  • Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie -  projekcję filmu Janusza Mrozowskiego pt. "Autorki", która będzie miała miejsce 20 kwietnia (środa), o godz. 15:00, w sali 44. Po pokazie odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu

 

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat możliwości opublikowania tekstów w kolejnym numerze Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof.Stanisława Batawii. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: Instytutu Nauk Prawnych PAN

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z Wielkanocnego Spotkania Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, które odbyło się 23 marca 2016 r. (zakładka "Galeria").

 

  • W dniach 21-22 kwietnia 2016 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między bezpieczeństwem a wolnością: Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych". Mamy przyjemność poinformować, że do Komitetu Naukowego Konferencji powołani zostali: Pan Profesor Andrzej Rzepliński (który wygłosi  wykład wprowadzający), Pan Profesor Zbigniew Lasocik oraz Pani Profesor Beata Gruszczyńska. W drugim dniu Konferencji swoje referaty wygłoszą także wybrani Pracownicy Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Szczegółowe informacje na temat Konferencji są dostępne na stronie internetowej: http://ipsir.uw.edu.pl/konferencja-2016

 

  • Uprzejmie informujemy, że w środę, 23 marca, od godziny 13:00 obowiązują godziny dziekańskie.

 

 

  • Tegoroczna Konferencja EUROCRIM2016 odbędzie się w dniach 21-24 września 2016 w Münster. Jak co roku, organizatorem Konferencji jest ESC (European Society of Criminology). Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat konferencji, które dostępne są na stronie http://www.eurocrim2016.com/

 

  • Wykaz godzin dyżurów Pracowników Katedry w semestrze letnim jest dostępny w zakładce "Pracownicy".

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z Wigilijnego Spotkania Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, które odbyło się 18 grudnia 2015 r. (zakładka  "Galeria")

 

  • Zapraszamy do zapoznania się z foto-relacją z Kryminologicznego Zebrania Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej z dnia 18 grudnia 2015 r. (zakładka "Galeria").

 

  • 18 grudnia 2015 r. odbyło się kolejne otwarte Kryminologiczne Zebranie Katedry. Tym razem na naszym spotkaniu Prelegentem był Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, który wygłosił niezwykle interesujący referat podejmujący problematykę sprawców zabójstw popełnionych w zorganizowanych grupach przestępczych, którzy zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

 

  • W dniu 14 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbędzie się seminarium naukowe połączone z prezentacją raportu dotyczącego praktyki orzekania i wykonywania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw z zaburzeniami preferencji seksualnych. Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej podczas tego wydarzenia reprezentować będą:  Pani Prof. UW dr hab. Beata Gruszczyńska - w roli moderatora dysksuji oraz Pan doktor Łukasz Chojniak, który wygłosi  referat pt. "Sprawcy przestępstw z zaburzeniami preferencji seksualnych w kontekście ustawy z 2013 r. o tzw. przestępcach niebezpiecznych". 

 

  • W dniach 13-14 listopada 2015 r.  odbyła się w Warszawie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH W DZIEDZINIE KRYMINOLOGII”, której organizatorem było Kryminologiczne Koło Naukowe działające w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Służby Więziennej, Policji, Zakładów Poprawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Straży Granicznej.  Prelekcje oraz dyskusje w toku konferencji dotyczyły  problemu współpracy pomiędzy praktykami, a Studenckim Ruchem Naukowym. Szczegółowe informacje na temat konferencji - kliknij tu

 

  • 7 listopada 2015 r. odbyło się trzecie seminarium naukowe z cyklu  "Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej". Spotkanie zorganizowała Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSIR UW  we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej. Podczas seminarium dyskutowano na temat standardu sądowej kontroli prawa do skargi, wnoszonej na podstawie art. 7 kkw w postępowaniu wykonawczym, rozważano także potrzebę wzmocnienia kontroli administracji więziennej w związku z tym przepisem.  Zapraszamy do zapoznania się z krótkim Podsumowaniem spotkania, opracowanym przez współorganizatorkę seminarium, dr Marię Niełaczną (kliknij tu), jak również - z foto-relacją ze spotkania, dostępną w zakładce "Galeria".