Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Diagnoza w służbie wymiaru sprawiedliwości", Gniezno, 6-7 grudnia 2018 r. 

[Autorka zdjęć 1-4: Agnieszka Nymś-Górna]
 
 

 

 

 

Polsko-koreańskie seminarium naukowe, IPSiR, 27 listopada 2018 r.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, Warszawa, 20 listopada 2018 r.

 

Konferencja jubileuszowa zwieńczająca 20-lecie Klinik Prawa w Polsce, 15-lecie Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) oraz 10-lecie Centrum Pro Bono, z udziałem  przedstawicieli Uniwersyteckiej Kliniki art. 42 kkw działającej w IPSiR przy Katerze Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, z którym Klinika 42 współpracuje uczestniczyli; Warszawa, 29 marca 2018 r.  

 

 

Fokus z udziałem studentów IPSiR na kierunku kryminologia oraz specjalizacji prawno-kryminologicznej na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja, realizowany w ramach projektu pilotażowego EUROSTATU dotyczącego przemocy uwarunkowanej płcią (Gender Based Violence – GBV), Warszawa, 7 grudnia 2017 r. 

 

 

 

Warsztaty dla więźniów dożywotnich i skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności, prowadzone przez pracowników i studentów Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, połączone z finałem ogólnopolskiego konkursu „Negatyw II” – przegląd form dziennikarskich i literackich,  Zakład karny w Opolu Lubelskim, 15-16.12.2017 r.

 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Dobra administracja więzienna. Jeden standard dla wszystkich, Warszawa, 29 listopada 2017 r. 

 

 

 

Seminarium naukowe pt. "What works? Co działa na więźniów", zorganizowane przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej, Warszawa, 26 października 2017 r. 

 

 

Szóste spotkanie w ramach cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach". O Kroku Piątym: „Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów" opowiadał Antoś, Alkoholik z Bolesławca, 26 stycznia 2017 r.

 

 

 

Piąte spotkanie w ramach cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach". O Kroku Czwartym: „Zrobiliśmy  gruntowny i odważny obrachunek moralny” opowiadał Włodek, Alkoholik z Puław, 12 stycznia 2017 r.

 

 

Spotkanie Wigilijne Katedry Kryminologii i Polityki  Kryminalnej, 21 grudnia 2016 r.

 

 

 

Czwarte  spotkanie w ramach cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach". O Kroku Trzecim: "Postanowiliśmy powierzyć naszą wole i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy" opowiadała Alunia, Alkoholiczka z Warszawy, 15 grudnia 2016 r.

 

 

Trzecie spotkanie w ramach cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach". O Kroku Drugim: "Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić  nam zdrowie" opowiadał Tomasz, Alkoholik z Warszawy, 1 grudnia 2016 r.

 

 

Drugie spotkanie w ramach  cyklu wykładów pod hasłem: „Trzynaście spotkań o dwunastu krokach”. O Kroku Pierwszym: „Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem” opowiadał  Felek, Alkoholik z Warszawy,  17 listopada 2016 r.

 

 

Wykład pt. „Grzech czy choroba…? Alkoholizm i wyzdrowienie w świetle Programu 12 Kroków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików”, wygłoszony przez Profesora Wiktora Osiatyńskiego w dniu 20 października 2016 - jako inauguracja cyklu wykładów pod hasłem "Trzynaście spotkań o dwunastu krokach", którego organizatorami są Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz Wspólnota AA.

 

 

I Ogólnopolski Kongres Naukowy "Myślisz, że tego nie widać? Różne oblicza przemocy emocjonalnej", zorganizowany przez Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej - wystąpienie dr Dagmary Woźniakowskiej-Fajst z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, 13 maja 2016 r. 

 

 

 

Seminarium naukowe poświęcone funkcjonowaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, 13 maja 2016 r., siedziba Trybunału Konstytucyjnego.

 

 

Zebranie Pracowników Katedry Krymingologii i Polityki Kryminalnej oraz członków Zespołu Badawczego realizującego grant naukowy NCN pt. "Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara", 29 kwietnia 2016 r. 

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Między bezpieczeństwem a wolnością: Profilaktyka społeczna jako zadanie polityk publicznych", 21-22 kwietnia 2016 r.

 

 

Spotkanie Wielkanocne Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, 23 marca 2016 r. 

 

 

Spotkanie Wigilijne Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, 18 grudnia 2015 r.

 

 

Grudniowe, otwarte Kryminologiczne Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej, 18 grudnia 2015 r. 

 

 

 

"Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej" - trzecie z cyklicznych Seminariów naukowych organizowanych przez  Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSIR UW  we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, 7 listopada 2015 r., Trybunał Konstytucyjny.

 

 

Uroczystość wręczenia  Nagrody im. Prof Zbigniewa Hołdy  Profesorowi Zbigniewowi Lasocikowi, Lublin, 17 października 2015 r. (IV Gala Nagrody im Prof. Zbigniewa Hołdy)

 

 

Warsztaty „Świadomy rynku pracy” dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych w Uhercach Mineralnych i Łupkowie, przeprowadzone przez studentów KKN IPSiR UW, 27-28 lipca 2015 r. w ZK Uherce Mineralne oraz 29-30 lipca 2015 r. w ZK Łupków. 

 

 

Premiera książki „Służąc rządom dobrego prawa. Andrzej Rzepliński w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem”, 25 czerwca 2015 r., Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 (fot. Wolters Kluwer)

 

 

 

Wystąpienie przedstawicielek KKN IPSiR UW na Ogólnopolskiej Konferencji studencko-doktoranckiej „Izolacja osób stwarzających zagrożenie – rok po wejściu w życie tzw. ustawy o bestiach”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Karnego UG oraz Koło Naukowe Kryminologii UG, Gdańsk, 8 maja 2015 r.  

 

Szkolenie  „Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw-wprowadzenie” z udziałem członków oraz sympatyków KKN IPSiR UW, 10-11 kwietnia 2015 r.

 

Spotkanie Wielkanocne Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w dniu 2 kwietnia 2015 roku.

 

 

Wystąpienie przedstawicielek KKN IPSiR UW na „Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Policyjne Archiwa X” zorganizowanej przez Studenckie Koło Kryminalistyków przy WPiA UŁ we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji, Łódź, 28 marca 2015 r.

 

 

"Krajowy sprawozdawca do spraw handlu ludźmi w Europie – dziś i jutro". Konferencja Zamykająca Projekt FIGAS, Warszawa, 9 marca 2015 r., Sala Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski.

 

 

II Seminarium naukowe, zorganizowane przez  Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej we  współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej w ramach cyklu spotkań naukowych pt. „Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej", 6 marca 2015 r., Warszawa, siedziba Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Tematem drugiego Seminarium było postępowanie wszczęte na wniosek lub prośbę skazanego (art. 6 § 2 k.k.w.).

 

 

Spotkanie Wigilijne Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w dniu 18 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

Debata na temat krajowego  sprawozdawcy  do spraw handlu ludźmi, zorganizowana przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi w dniu 1 grudnia 2014 r. w siedzibie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji w Warszawie.

 

 

I Seminarium naukowe, zorganizowane przez  Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej we  współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie i Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej w ramach cyklu spotkań naukowych pt. „Wnioski i skargi skazanych a reakcja administracji więziennej", 28 listopada 2014 r., Warszawa, siedziba Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. Temat pierwszego seminarium odnosił się do postępowania toczącego się na skutek wniosków i skarg skazanych na podstawie art. 6 § 2 k.k.w., prawnego i faktycznego charakteru reakcji administracji więziennej.

 

 

 

Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej UW, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych  PAN pt. Postępowanie z więźniami "niebezpiecznymi" w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach, 8 maja 2014 r., Warszawa, siedziba Instytutu Nauk Prawnych  Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Debata „Skazani na dożywocie. Czy życie w więzieniu ma sens?”, zorganizowana przez Kryminologiczne Koło Naukowe IPSiR UW wraz  z  grupą „Horyzont przeciw karze śmierci”, Katedrą Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Warszawa, 5 maja 2014 r.

 

 

Spotkanie studentów KKN IPSiR UW z członkami Koła Naukowego Kryminologii z WPiA UG, Gdańsk, 17 lutego 2014 r. 

 

 

Obóz naukowy Kryminologicznego Koła Naukowego - ZK nr 1 Wrocław, Wrocław 2012

 

 

Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Kryminologii i Polityki Kryminalnej - "Dzielnicowy w nowoczesnej formacji policyjnej", Warszawa, 12 maja 2009 r.

 

 

Obóz naukowy „Postępowanie z więźniami kłopotliwymi” studentów Kryminologicznego Koła Naukowego oraz „Kliniki art. 42 k.k.w.” w dniach 6 – 13 lipca 2008 r. w ZK nr 1 i ZK nr 2 w Strzelcach Opolskich.

 

 

 

 

Wizyta studyjna  naszej Kliniki 42 na WPiA UMK w Toruniu, 4 czerwca 2008 r.

 

 

Ewaluacja Kliniki 42 z udziałem SW z OISW Warszawa w 2008 roku (rok akademicki 2007/2008) -  pierwszy rok działania Kliniki 42 przy Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej. 

 

 

Szkolenie studentów przed monitoringiem zakładów karnych (wywiady z więźniami, ustalenia stanu faktycznego, obserwacja warunków bytowych), zorganizowane przez Klinikę 42 we współpracy ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, 2008 r.