Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej została powołana w IPSiR w 1978 roku, i do roku 2002 nosiła nazwę Zakładu Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Kierownikiem Katedry jest Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński.

Charakterystyczną wizytówką naszej Katedry są przede wszystkim organizowane seminaria, debaty, konferencje oraz wykonywane badania, także we współpracy z jednostkami zagranicznymi.

Przedmiotem naszych badań są m.in. analizy dynamiki przestępczości w Polsce, metodologia badań kryminologicznych, teorie kryminologiczne, zapobieganie przestępczości w wielkich miastach, badanie sprawców zabójstw, zbrodnie państwa, wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec specyficznych kategorii więźniów, funkcjonowanie sądownictwa oraz przestrzeganie wolności podstawowych przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości.

W zakresie dydaktycznym Katedra oferuje studentom nowatorskie seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, a zwłaszcza kliniki z zakresu kryminologii i praw człowieka, które dają możliwość konfrontowania wiedzy z praktycznymi umiejętnościami. Pozwala to studentom na prawdziwsze poznanie charakteru pracy w organizacjach pozarządowych, w instytucjach społecznych i państwowych, a także motywuje do rzeczywistej pracy z ludźmi, potrzebującymi specjalistycznej i fachowej pomocy.

Działania i inicjatywy realizowane w naszej Katedrze również są skierowane do szerszego grona odbiorców: akademików i praktyków z różnych dziedzin i obszarów życia społecznego, co pozwala na pełniejsze, uwzględniające wiele punktów widzenia poznawanie świata.

 

W roku akademickim 2012/2013 jako pierwsi w Polsce uruchomiliśmy nowy kierunek studiów: "Kryminologia" i rozpoczęliśmy studia II stopnia.