Otwieramy nasze progi dla wszystkich zainteresowanych kryminologią !

 W ramach działań propagujących rozwój kryminologii jako nauki, od kilku lat jako Katedra organizujemy otwarte dla publiczności Kryminologiczne Zebrania Katedry. Na naszych spotkaniach oferujemy możliwość wysłuchania referatu podejmującego wybrany problem z zakresu kryminologii, czy szerzej – nauk penalnych oraz uczestnictwa w  dyskusji z udziałem zaproszonego Prelegenta.

 

W ramach spotkań Katedry gościliśmy wielu znakomitych specjalistów m.in.  z zakresu kryminologii, nauk penalnych, czy nauk pedagogicznych, reprezentujących zarówno nasz ośrodek macierzysty, jak i inne placówki akademickie czy instytuty badawcze.

Rok 2020 otworzył nowy rozdział dla Kryminologicznych Zebrań Katedry i wprowadził je do sfery on-line. Spotykamy się w wybrane piątki w godzinach 10.00 – 12.00 na platformie google.meet. Zainteresowanych prosimy o przesłanie prośby o dołączenie do listy mailingowej na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wybrane referaty będą rejestrowane i dostępne w tym miejscu.

 

Harmonogram Zebrań w roku akademickim 2020/2021:

 • 7 października 2020, Konferencja naukowa pt. „Zmierzyć i zrozumieć przestępczość” ofiarowana prof. Beacie Gruszczyńskiej,
 • 23 października 2020, Andrzej Rzepliński, Postępowanie dyscyplinarne w SN w Polsce sprzed d.z. Prawo i praktyka orzecznicza,
 • 30 października 2020, Łukasz Chojniak, Podejrzany adwokat – gdy obrońca sam musi się bronić,
 • 20 listopada 2020, Barbara Błońska, Cywilnoprawne i administracyjnoprawne środki zwalczania mowy nienawiści,
 • 29 stycznia 2021, Anna Matczak, Relacje między kryminologią a studiami nad bezpieczeństwem. Doświadczenia zagraniczne,
 • 12 marca 2021, Dagmara Woźniakowska-Fajst, Kariery kryminalne kobiet,
 • 26 marca 2021, Maria Gordon, Chorzy psychicznie i niepełnosprawni intelektualnie w więzieniach. Wyniki badań własnych.

Zapraszamy!

 

Harmonogram Zebrań w roku akademickim 2019/2020:

 

 • 13 grudnia 2019   - Zebranie wigilijne Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej

 • 17 stycznia 2020 - dr Katarzyna Witkowska-Rozpara, Znaczenie i rola kuratora dla przebiegu okresu próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary

 • 31 stycznia 2020 - dr Dagmara Woźniakowska-Fajst, Zachowania dewiacyjne warszawskich uczniów szkół średnich – raport z badań self-report

 • 13 marca 2020  - dr  Bartłomiej Skowroński, Prognozowanie ryzyka popełnienia przestępstwa na podstawie Modelu Risk Need Responsivity

 • 27 marca 2020  - Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński, 20 Zasad Przewodnich w walce z korupcją. Raporty GRECO nt. Polski oraz Niemiec

 • 24 kwietnia 2020  - dr Maria Niełaczna, Zarządzanie ryzykiem w więzieniu – case study.

 • 15 maja 2020  - dr Andrij Kosylo, TBC

 • 5 czerwca 2020  -  dr Łukasz Chojniak, Przyszłość procesu karnego – próba nakreślenia perspektywy

 • 19 czerwca 2020 - dr hab. Antoni Bojańczyk, Prof. UW,  TBC