Otwieramy nasze progi dla wszystkich zainteresowanych kryminologią !

 W ramach działań propagujących rozwój kryminologii jako nauki, od kilku lat jako Katedra organizujemy otwarte dla publiczności Kryminologiczne Zebrania Katedry. Na naszych spotkaniach oferujemy możliwość wysłuchania referatu podejmującego wybrany problem z zakresu kryminologii, czy szerzej – nauk penalnych oraz uczestnictwa w  dyskusji z udziałem zaproszonego Prelegenta.

 

W ramach spotkań Katedry gościliśmy wielu znakomitych specjalistów m.in.  z zakresu kryminologii, nauk penalnych, czy nauk pedagogicznych, reprezentujących zarówno nasz ośrodek macierzysty, jak i inne placówki akademickie czy instytuty badawcze.

 

Zapraszamy!