Kryminologiczne Koło Naukowe

Kryminologiczne Koło Naukowe działa w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego od 1998 r. Koło współtworzą studenci Instytutu z różnych lat studiów. Opiekunem Koła jest Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński.

W ramach Koła realizowane są projekty o zróżnicowanej tematyce, związanej z kryminologią, naukami penitencjarnymi oraz prawami człowieka.

Podejmowane przez Koło aktywności służyć mają zdobywaniu wiedzy w niekonwencjonalny sposób, doskonaleniu warsztatu badacza zjawisk społecznych oraz poszerzaniu umiejętności praktycznych związanych z kierunkiem studiów.

Kryminologiczne Koło Naukowe pozwala urzeczywistniać nowoczesny model studiowania, oparty na projektach realizujących indywidualne zainteresowania studentów.

Zapraszamy do odwiedzenia fanpage'u Koła na Facebooku