Głównym celem utworzenia Centrum Analiz Kryminologicznych (CAK) jest realizacja, koordynacja, wsparcie i  promocja prac badawczych i analitycznych z zakresu kryminologii i polityki kryminalnej prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowym celem jest zaś wsparcie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej w pracach organizacyjnych i dydaktycznych (np. prowadzenie ewaluacji zajęć i kierunku, organizacji konferencji).

Centrum nastawione jest na realizowanie samodzielnych projektów badawczych, wsparcie prowadzonych przez pracowników i studentów UW badań z zakresu kryminologii i polityki kryminalnej, gromadzenie i opracowywanie danych i wyników badań oraz współpracę z innymi ośrodkami badawczymi, organami ścigania i  instytucjami wymiaru sprawiedliwości.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej CAK: http://cak.ipsir.uw.edu.pl/