Projekt ogólnorozwojowy dla więźniów skrajnie długoterminowych:  "Więźniowi dożywotni - prawo do drugiej szansy".

Czego uczą się studenci?

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z regułami, praktyką i odrębnościami wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności [kdpw], zapoznanie ich z badaniami naukowymi dotyczącymi orzekania i wykonywania tej skrajnej kary w Polsce i na świecie, w tym badaniami na temat programów korekcyjnych i rehabilitacyjnych lub innych rodzajów oddziaływań z zakresu „What Works?”. Kolejnym celem jest zaangażowanie studentów w badania naukowe nad więźniami dożywotnimi prowadzonymi w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz w opracowanie Projektu. 

Studenci zapoznają się z prawem i standardami międzynarodowymi, które rządzą wykonaniem kdpw, psychologią pozbawienia wolności i adaptacji do życia w więzieniu oraz socjologią zakładu karnego. Podczas zajęć dostrzegamy także aspekt porównawczy, czyli jak kdpw jest regulowana i wykonywana w innych krajach. Omawiamy również konkretne przypadki polskich więźniów dożywotnich. Studenci uczą się badać i analizować dany przypadek. Zapoznają się także z różnymi modelami zarządzania kdpw, planowaniem wyroku, modelami i środkami oddziaływań, zwłaszcza z zakresu „What Works?”, w tym „Offending Programs” oraz „Come to Terms With Their Offences The Harm Done To Victims Program”. Studenci dyskutują na temat możliwości korekcji (poprawy) i rehabilitacji tych więźniów i celu zaadresowanych do nich działań. Samodzielnie opracowują także scenariusz zajęć, warsztatów i pracy korespondencyjnej z więźniem na zaproponowany temat. Finałem jest przeprowadzenie warsztatów zarówno dla grupy pozostałych studentów, jak i dla więźniów w zakładzie karnym.