Działalność regularna Kliniki 42 obejmuje:

  • poradnictwo prawne i okołoprawne dla więźniów
  • zajęcia dydaktyczne i kliniczne ze studentami
  • inne działania na rzecz więźniów oraz współpracę ze Służbą Więzienną