Projekt ogólnorozwojowy dla więźniów skrajnie długoterminowych: "Więźniowie dożywotni - prawo do drugiej szansy"

Nad jakimi tematami będziemy pracować? 

Tematy nad którymi pracujemy samodzielnie w drodze korespondencji i wspólnie podczas warsztatów:

1. Społeczeństwo jako takie, czyli jakie? Czym ono jest? Gdzie jest w nim nasze miejsce i pod jakimi warunkami? 

2. Męskość i kobiecość – natura czy dobrze zagrane role?

3. Sprawiedliwość jako taka, czyli jaka? Co się komu należy we współczesnym świecie? Sprawiedliwość społeczna i sprawiedliwość między nami

4. Sprawiedliwość, a poczucie sprawiedliwości – dwie inne sprawy czy to samo? Co to jest sprawiedliwość naprawcza?

5. Socjalizacja vs. resocjalizacja. Zasady i reguły życia społecznego. Różnice i podobieństwa w świecie przedzielonym więziennym murem.

6. Wartości, a autorytety. Czy możemy przetrwać bez wzorów i autorytetów?

7. Demokracja i prawa człowieka jako zadanie dla każdego.

8. Worek wartości, czyli bagaż człowieczeństwa. Wokół szczęścia, piękna, prawdy, wierności, odwagi, miłości, cierpienia, wolności, godności i szacunku

9. Od komunikacji do ekspresji. Jak komunikować i wyrażać emocje, myśli, spostrzeżenia, uczucia?

10. Przemoc pod kontrolą. Jak radzić sobie z emocjami, nawykami, reakcjami prowadzącymi do przemocy?

11. Geneza zbrodni, wina i kara. Odpowiedzialność bez granic?

12. Rehabilitacja i zadośćuczynienie za krzywdę. Jak dzielić codzienność - każdy dzień - z ofiarami swoich czynów? 

13. Więzień – rola dożywotnia i pierwszoplanowa? Czy warto dać drugą szansę więźniom odbywającym kary skrajne? Dlaczego i po co?

14. Druga szansa - przygotowanie do życia w społeczeństwie, w wolności od przestępstw

15. Sens życia i pasja życia. Nauka bycia „tu i teraz”

16. Mój osobisty temat. Temat i warsztat zaproponowany i opracowany przez skazanego (skazanych)

Projekt kończyłby się siódmym tematem, który zależałby od konkretnego więźnia-uczestnika (lub zespół do 3 skazanych). To on – o czym wiedziałby od początku Projektu – byłby zaproszony do wymyślenia, a jeśli byłoby to w jego mocy, stworzenia (czyli napisania scenariusza) konkretnego tematu zajęć.