Projekt ogólnorozwojowy dla więźniów skrajnie długoterminowych:  "Więźniowi dożywotni - prawo do drugiej szansy".

Co jest wspólnym celem Projektu?

Celem Projektu jest wzmacnianie osobistej odpowiedzialności poprzez doświadczenie, że wolność zaczyna się „tu i teraz”, od małych kroków i wiąże się ze zmianą tego, co jest w zasięgu moich możliwości. Każdy jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność, aby naprawić wyrządzone swoim postępowaniem szkody i wnieść coś dobrego od siebie do świata.

Szczegółowym celem jest stworzenie płaszczyzny porozumiewania się i wymiany doświadczeń i przemyśleń między więźniami dożywotnimi, a studentami i zaproszonymi gośćmi w związku ze wspólnym przepracowywaniem tematów, ważnych społecznie lub dla osobistego i społecznego rozwoju każdego człowieka. Jako że wykorzystujemy aktywne metody pracy, dążymy do poszerzenia osobistych i społecznych doświadczeń i w efekcie do osiągnięcia celu ogólnego - wzmacniania osobistej odpowiedzialności za kolejne sfery swojego życia i działania. 

Kluczem do bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się w świecie, a więc dającego szczęście sobie i innym, jest rozumienie, akceptacja i zmiana, o ile leży to w naszych możliwościach. Do tego dążymy w trakcie Projektu i w jego efekcie.