W ubiegłym roku akademickim, po raz pierwszy w historii naszego kierunku, odbyły się obrony prac magisterskich. Pod okiem Promotorów, adepci kryminologii przygotowali prace dyplomowe podejmujące niezwykle interesujące, a  nierzadko i  kontrowersyjne problemy.   Poniżej prezentujemy wybrane (przykładowe) tematy prac dyplomowych, które pozwoliły naszym studentom na uzyskanie tytułu magistra kryminologii. 

 

 • Aborcja i eutanazja w opinii studentów ( Promotor: Prof. I. Rzeplińska)
 • Czyn zabroniony z art. 190 a  kodeksu karnego na podstawie akt sądowych Sądu Rejonowego Warszawy – Mokotów (Promotor: Prof. I. Rzeplińska)
 • Jak? + dlaczego? = KTO. Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw (Promotor: Prof. I. Rzeplińska)
 • Jürgen Stroop jako więzień Centralnego Więzienia na warszawskim Mokotowie (Promotor: Prof. A. Rzepliński)
 • Młodociani sprawcy zabójstw (Promotor: Prof. A. Kossowska)
 • Nadużycia władzy funkcjonariuszy publicznych w Polsce i Niemczech (Promotor: Prof. A. Rzepliński)
 • Nowa koncepcja dobrostanu zwierząt w nurcie zielonej kryminologii  - kontrowersje wokół rytualnego uboju (Promotor: Prof. A. Kossowska)
 • Obraz przestępczości w mediach na przykładzie casusu Amber Gold (Promotor: Prof. A. Kossowska)
 • Obraz przestępczości w prasie o najwyższych wynikach sprzedaży  w 2013 roku (Promotor: Prof. I. Rzeplińska)
 • Osiedla grodzone – analiza zjawiska na przykładzie osiedla Horowa Góra w Markach (Promotor: Prof.A. Kossowska)
 • Podejścia teoretyczne do karier kryminalnych we współczesnej kryminologii anglosaskiej (Promotor: Prof. A. Rzepliński)
 • Przenoszenie między jednostkami penitencjarnymi skazanych odbywających długoterminowe kary pozbawienia wolności – na przykładzie okręgu warszawskiego (Promotor: Prof. Z. Lasocik)
 • Przestępstwo niealimentacji – kryminologiczna analiza zjawiska (Promotor: Prof. B. Gruszczyńska)
 • Przestępstwo zgwałcenia. Fakt i mity w opinii studentów (Promotor: Prof. B. Gruszczyńska)
 • Rodzice – zabójcy dzieci.  Przypadek Jadwigi i Krzysztofa N. z Łodzi (Promotor: I. Rzeplińska)
 • Stosowanie systemu dozoru elektronicznego w wybranych jednostkach penitencjarnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie (Promotor Prof. Z. Lasocik)
 • Zabójstwo na zlecenie – współczesna kariera kryminalna płatnego sprawcy czynu zabronionego (Promotor: Prof. I. Rzeplińska)
 • Zachowania niezgodne z prawem osób ze stwierdzoną niepoczytalnością (Promotor: Prof. I. Rzeplińska)