Zebrania Katedry w roku akademickim 2013/2014

Data Referent Temat wystąpienia
15.11.2013 Prof. Andrzej Rzepliński z zespołem Dożywotnie pozbawienie wolności. Zabójca, jego zbrodnia i kara. Badania prowadzoneprzez Katedrę we współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej. 
29.11.2013 "Niebezpieczni przestępcy". Ogólnopolska konferencja Katedry
06.12.2013 Prof. Antoni Bojańczyk  O najsurowszej karze dyscyplinarnej na tle problemów konstytucyjno-prawnych
20.12.2013 Wigila Katedry
17.01.2014 dr Maria Niełaczna „Niebezpieczni” vs. „Trudni” więźniowie - wyniki badań aktowych i terenowych
14.02.2014 Dyskusja nad projektem zmiany Kodeksu karnego z 10 grudnia 2013 r.
21.02.2014 Kryminologiczne Koło Naukowe Przywództwo kryminalne – koncepcja badań i wyniki pilotażu
07.03.2014 dr hab. Irena Mudrecka Przekonania o sobie, innych  i przyszłości skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienie wolności a formy przystosowania do izolacji penitencjarnej
14.03.2014 mgr Emilia Rekosz-Cebula Sądowy wymiar kary wobec kobiet i mężczyzn – przegląd koncepcji i badań
04.04.2014 dr Elżbieta Golik-Morawska Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka wobec naruszeń praw człowieka w okresie Brudnych Wojen w Ameryce Łacińskiej
16.05.2013  lek. med. Aleksandra Krasowska Neurobiologiczne uwarunkowania przestępczości seksualnej