Zebrania Katedry w roku akademickim 2012/2013

Data Referent Temat wystąpienia
26.10.2012 dr Teodor Bulenda Rezultaty wizytacji więzień w Bawarii
09.11.2012  dr Elżbieta Morawska Konstrukcja zobowiązań pozytywnych w prawie międzynarodowym praw człowieka.
23.11.2012 dr Paweł Waszkiewicz W poszukiwaniu algorytmu efektywnych śledztw ws. zabójstw
14.12.2012 dr Maria Niełaczna,                      dr Michał Fajst,                          Maria Ejchart Wyniki monitoringu wykonania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Czerwiec - wrzesień 2012
18.01.2013 dr Katarzyna Witkowska-Rozpara Przestępczość w mediach a poziom lęku przed przestępczością
08.02.2013 Paweł Ostaszewski Lęk przed przestępczością. Tezy pracy doktorskiej.
15.03.2012 dr hab. Irena Mudrecka Słabość świadomości odpowiedzialności jako mechanizmu regulacyjnego u nieletnich
12.04.2013 dr Paulina Wiktorska Koncepcja badawcza habilitacji nt. nadzoru penitencjarnego
19.04.2013 dr Andriy Kosyło Przestępczość zorganizowana na granicy polsko-ukraińskiej (analiza wybranych spraw apelacji rzeszowskiej)
23-24.05.2013 Konferencja "Wokół niebezpieczności więźniów"
07.06.2013 dr Barbara Błońska Neopozytywizm w kryminologii?
14.06.2013 dr Aneta Wilkowska-Płóciennik Stosowanie środka zabezpieczającego stosowanego wobec sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej (art. 95a kk)