Zebrania Katedry w roku akademickim 2011/2012

Data Referent Temat wystąpienia
06.10.2011 Zebranie organizacyjne Katedry
20.10.2011 dr Dagmara Woźniakowska-Fajst „Nieletnie dziewczęta 10 lat później" - badania katamnestyczne
3.11.2011 Zebranie organizacyjne Katedry
17.11.2011 Koalicja organizacji pozarządowych na rzecz wprowadzenia OPCAT. Krajowy Mechanizm Prewencji Torturom w Polsce. Co w nim nie działa?
01.12.2011 Zebranie organizacyjne Katedry
15.12.2011 Prof. Irena Rzeplińska,                     Prof. Andrzej Rzepliński Sędziowie i policjanci w Europejskich Sondażach Społecznych 2011
16.12.2011 "Sądownictwo penitencjarne", debata z udziałem akademików i praktyków; prowadzący: Prof. Stefan Lelental
05.01.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
19.01.2012 Prof. Andrzej Rzepliński,                       dr Maria Niełaczna Zabójcy więzienni. Wyniki badań
02.02.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
16.02.2012 dr Michał Fajst „Margines społeczny Drugiej Rzeczpospolitej". Refleksje z konferencji IH PAN
01.03.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
15.03.2011 dr Teodor Bulenda Bezpieczeństwo w programach partii politycznych. Wybory 2011
29.03.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
12.04.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
10.05.2012 dr Andriy Kosyło Nielegalne przejęcie przedsiębiorstwa w Ukrainie. Badania prawno-kryminologiczne 
17.05.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
24.05.2012 mgr Andrzej Kremplewski Tamare staje się prostytutką
06.2012 Prof. Andrzej Rzepliński,                      dr Teodor Bulenda Przestępczość zorganizowana w tajnej policji politycznej. Kazus „Zalew”
06.2012 Zebranie organizacyjne Katedry
28.06.2012 Prof. Irena Rzeplińska Założenia i metody badań kariery kryminalnej (projekt badawczy INP PAN)