Zebrania Katedry w roku akademickim 2009/2010

Data Referent Temat wystąpienia
24.09.2009 Zebranie organizacyjne Katedry
1. 10.2009 Prof.  Andrzej Siemaszko Makrospołeczne uwarunkowania przestepczości:  wybrane rezulaty polskich badań przestępczości 2007/2009
5.11.2009 dr Paulina Wiktorska Młodociani w świetle polskich badań kryminologicznych
19.11.2009 dr Michał Fajst Situational action theory Pera-Olofa Wikströma
26.11.2009 Uroczyste Zebranie Katedry
  Alternatywy kary pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej" Konferencja zorganizowana przez Zakład Prawa Karnego, Sala Lustrzana w Pałacu Staszica, godz. 11:00-17:00 
10.12.2009 dr Tomasz Ochinowski "Banalne posłuszeństwo"
17.12.2009 Wigilia Katedry
21.01.2010 dr Agnieszka Gutkowska "Molestowanie seksualne na wyższych uczelniach. Wyniki badań pracy doktorskiej”
28.01.2010 Zebranie organizacyjne Katedry
18.02.2010 dr Tomasz Ochinowski "Banalne posłuszeństwo" - część II
25.02.2010 mgr Maria Niełaczna „Postępowanie ze skazanymi przy przyjęciu do zakładu karnego w świetle regulacji krajowych i standardów Rady Europy – wstępne wyniki z monitoringu”
11.03.2015 Zebranie organizacyjne Katedry
25.03.2010 dr Andriy Kosyło Tatuaże świata przestępczego w Rosji
08.04.2010 Prof. Andrzej Rzepliński Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie emerytur SB
15.04.2010 Prof. Władysław Misiak Globalizacja Warszawy, Berlina i Pragi ze szczególnym uwzględnieniem patologii społecznej 
29.04.2010 Łukasz Wieczorek Profil ofiary pracy przymusowej. Wyniki badań OHL
06.05.2010 dr Michał Fajst Dawid L. Weisburd i teoria koncentracji przestępczości (hot spots)
20.05.2010 dr Olga Sitarz Czy definicja handlu ludźmi jest potrzebna? Od teorii prawa do praktyki jego stosowania
10.06.2010 dr Krzysztof Liedel Proces radykalizacji i rekrutacji do organizacji terrorystycznych
17.06.2010 dr Andriy Kosyło Wrogie przejęcie przedsiębiorstwa na Ukrainie (studium prawno-kryminologiczne)
06.2010 Prof. Zbigniew Lasocik Standardy SPT – stanowienie i stosowanie