Zakładka „Publikacje” to w założeniu projekt Wirtualnej Biblioteki Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

 

Opublikowane Zbiory pogrupowane zostały w następujący sposób:

Półka pierwsza: Publikacje Pracowników Katedry. Tu znajdują się artykuły, referaty, opracowania, sprawozdania ( i inne), których Autorami są Pracownicy Katedry.

 

Półka druga: Publikacje z zakresu kryminologii i nauk penalnych innych autorów. W tym podzbiorze prezentowane są różnorodne publikacje podejmujące  problematykę kryminologiczną lub szerzej – penalną.  Prezentujemy dzieła Autorów znanych oraz mniej znanych, z różnych lat.

 

Półka trzecia: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ta kategoria zawiera omówienia interesujących, nierzadko kontrowersyjnych bądź przełomowych rozstrzygnięć podejmowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Większość z opublikowanych opracowań ukazała się na łamach czasopisma „Prokuratura i Prawo”.

 

Zbiory są sukcesywnie uzupełniane.

Zapraszamy do lektury!