W dniu 9 marca 2015 roku,

w Pałacu Kazimierzowskim przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28  w Warszawie odbyła się 

Międzynarodowa Konferencja pt. „O przyszłości sprawozdawców krajowych do spraw handlu ludźmi w Europie”

zamykającą projekt FIGAS. 

 

Projekt FIGAS realizowany był w latach 2013-2015 przez Ośrodek Badań Handlu Ludźmi Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Komendą Główną Straży Granicznej oraz Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Projekt został sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Na konferencji  zaprezentowane zostały wyniki przeprowadzonych badań. W toku obrad, w gronie zaproszonych ekspertów przedyskutowano także najważniejsze kwestie związane z dotychczasowym funkcjonowaniem krajowych sprawozdawców do spraw handlu ludźmi w Europie oraz rozmawiano na temat przyszłości tej instytucji. 

 

Poniżej zamieszczamy Program Konferencji:

 • 9:30 Rejestracja
 • 10:00-11:00 Oficjalne rozpoczęcie konferencji:

prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Kierownik Projektu –powitanie gości

prof. dr. hab. Tadeusz Tomaszewski, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

gen. dyw. SGDominik Tracz, Komendant Główny Straży Granicznej

 • Oficjalne otwarcie konferencji - Pani Teresa Piotrowska, Minister Spraw Wewnętrznych
 • Wystąpienie wprowadzające  - Pani Katarzyna Cuadrat –Grzybowska, Komisja Europejska: Regulacje prawne i ramy polityki UE w rozwiązywaniu problemów handlu ludźmi

 

 • 11:00 –11:30 Przerwa na kawę
 • 11:30 –13:00 Sesja I: Prezentacja wyników badań projektu FIGAS

 Moderator: prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, OBHL  Uniwersytet Warszawski

 • 13:00 –14:00 Przerwa na obiad

 

 • 14:00 –15:30 Sesja II: Instytucja krajowego sprawozdawcy  do spraw  handlu ludźmi w krajach UE –doświadczenie i osiągnięcia

 

Prelegent: Corinne Dettmeijer-Vermuelen Narodowy Sprawozdawca do spraw Handlu Ludźmi i Przemocy Seksualnej Wobec Dzieci, Holandia

Moderator: dr Łukasz Wieczorek, OBHL Uniwersytet Warszawski, Ppłk. Agnieszka Szmulew-Ziółkowska,  COS SG Koszalin

 • 15:30 –16:00 Przerwa na kawę

 

 • 16:00 –17:30 Sesja III: Krajowy sprawozdawca w Europie –co dalej?

Eva Biaudet, Ombudsman ds. Mniejszości i Krajowy Sprawozdawca do spraw Handlu Ludźmi, Finlandia

Moderator: dr  Stana Buchowska, OBHL Uniwersytet Warszawski, Ppłk. dr Piotr Boćko, COS SG Koszalin

 

 • 17:30 Zamknięcie konferencji